EU Projekt

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta – Izrada web portala u svrhu povećanja konkurentnosti tvrtke Motus d.o.o.

Kratki opis projekta – Dana 11.10.2018., poduzeće Motus d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor / Vaučer o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Izrada web portala u svrhu povećanja konkurentnosti tvrtke Motus d.o.o.“, serijski broj vaučera: P19_WWW_2018_0123. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projekt izrade web portala dnevno.hr uključio je potpuni redizajn i modernizaciju postojećeg portala u svrhu rješavanja problema njegove responzivnosti te sa svrhom nadopune funkcionalnosti istog kako bi se novinarima i korisnicima portala pružilo besprijekorno iskustvo čitanja i pregledavanja novosti.

Cilj projekta je ojačati tržišnu poziciju i povećati konkurentnost društva.

Cilj projekta je postići bolju komunikaciju s javnošću, bržu prezentaciju na Internetu, te ostvariti dvosmjernu komunikaciju s posjetiteljima web stranice, što će u konačnici dovesti do jačanja tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti društva.

Očekivani rezultati projekta

  • Veća funkcionalnost portala dnevno.hr
  • responzivni web portal i omogućena jednostavnost da posjetitelji dođu do informacija koje ih zanimaju;
  • Kraće vrijeme posjetiteljima u potrazi za informacijom;
  • Bolja komunikacija s javnošću te veću informiranost iste;
  • Povećanje prihoda od prodaje poduzeća za 130% do 2021. godine u odnosu na 2017. godinu;
  • Povećanje prihoda od izvoza poduzeća za 130% do 2021.godine u odnosu na 2017. godinu;
  • Ostvarenje neto profitne marže na razini 5% prihoda od prodaje.

Ukupna vrijednost projekta – 175.000,00 kn
Prihvatljivi troškovi – 140.000,00 kn
EU sufinanciranje projekta – 98.000,00 kn
Razdoblje provedbe projekta – listopad 2019. – listopad 2019.
Kontakt osoba za više informacija – Marija Dekanić, email: [email protected], tel.: +385 913611817

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Motus d.o.o.