Primam sve sakramente, katolik sam ali sam i završio sve stupnjeve REIKIJA! Hoću li završiti u paklu? 

Autor: Vjera

Na tečaju nas uče da se molimo Mariji i anđelima, što je tu pogrešno?

Hvaljen Isus i Marija,
veoma mi je drago da se netko počeo baviti pitanjima reikija i New agea. U ovom javljanju želio bih ostati anoniman, a nadam se da ćete imati razumijevanja… Trenutno studiram teologiju, a usto završio sam sve stupnjeve reikija… U početku nisam znao za stav Katoličke crkve, a nekoliko svećenika (neki su na visokim položajima u biskupiji) reklo mi je da to nije nikakvo zlo, već da je bitan naš stav… odnosno da na to gledam kao da sam oruđe u Božjim rukama… Nemam nikakvog lošeg iskustva s reikijem i redovito primam sve sakramente… naprosto često sam veoma zbunjen… nije li Bog usadio istinu u svaku religiju… Ovo čime sa bavim smatram darom, a reiki ne smatram božanstvom niti Duhom Svetim već samo sredstvom preko kojega Bog djeluje… Osnivač reikija nije htio da reiki vezujemo uz religiju, već da on bude univerzalan…. A i Bog je samo jedan isti za muslimana, katolika ili hinduista i sve nas želi u svome kraljevstvu… I na samom tečaju nas su učili da se molimo Majci Mariji i sv. anđelima… Molim vas da me ne osuđujete jer nisam svet, a i vaš kritički pogled na sve to nam omogućuje da se usmjerimo ka Kristu… Ne znam je li poznate gospodina Ivana Čuljaka, koji je gostovao na Sanji talk show i progovorio o reikiju s kuta vjernika… Možda je o ovome prerano donositi zaključke i možda bi trebalo dati vremena da znanost dadne svoj posljednji odgovor, jer ovo područje nije dovoljno istraženo, a znamo kako se danas aura može slikati… i mnogi je mogu i vidjeti…. Na kraju postavlja mi se pitanje: čeka li me pakao?… fra Josipe, s nestrpljenjem očekujem vaš odgovor i neka nas Gospodin vodi prema svome kraljevstvu…

Poštovani N.N.
Naravno da ćemo poštivati Vaš izbor anonimnosti. Hvala na povjerenju iskazanom Vašim javljanjem. A ni ovaj odgovor ne bih želio da doživite kao osudu nego kao bratski poziv da se dopustite od Krista do kraja osvojiti. Pokušat ćemo, radi jasnoće, Vaše nedoumice sročiti u tri točke i tim se redoslijedom na njih osvrnuti. Prva se odnosi na pitanje o naravi reikija, druga na prisutnost istine u religijama, dok u trećoj sugerirate konačni pravorijek o reikiju prepustiti znans-tvenicima prizivajući se pri tome na fotografije aure.

1. Je li rei-ki religija ili terapija?

Potrebno je, prije svega, odrediti što je to reiki. Riječ rei-ki japanskog je podrijetla, pri čemu rei označava nešto sveto, sveopći ili transcendentalni duh, ili bitak, a ki se odnosi na vitalnu energiju, za koju Japanci vjeruju da prožima cijeli svemir i sva stvorenja. Ona je ekvivalent ch’iju u Kini i prani u Indiji. Reiki se obično definira kao “Univerzalna Životna Energija”. “Univerzalna Životna Energija” je glavno božanstvo budističkog hrama Kurama odakle ga je preuzeo osnivač reikija dr. Mikao Usui. Majstor reikija je kanal energije ki, koji čovječanstvo nastoji uskladiti s “Univerzalnom Životnom Energijom”, uravnotežiti energije u tijelu, povećati energiju, kreativnost i svjesnost, osloboditi potisnute emocije i ukloniti stres, otkloniti uzroke bolesti i iscijeliti (učiniti cijelim). Osim vlastitih dlanova reiki majstor nema drugih dijagnostičkih pomagala, a sve bolesti (od prehlade, zubobolje ili glavobolje pa sve do tumora i raka) tretira jednako – energijom ki. Ovdje se skriva niz opasnosti, na koje ukazuje znanstvena medicina, a mi im ovdje, zbog ograničenosti prostora, ne možemo posvetiti primjerenu pozornost (iako smo o njima pisali u knjizi Sve što katolik treba znati o reikiju, Veritas 2008.). Reiki u Japanu predstavlja duhovni put i stil života koji se slijedi do kraja života, a podrijetlo vuče iz tibetanskog vajrayana budizma. Danas na Zapadu prevladavaju dva pravca reikija: tradicionalni i progresivni. “Tradicionalni” reiki je smjer koji je ostao vjeran budističkoj tradiciji reikija i ne trpi umetanje kršćanskih i newageovskih elemenata, dok “progresivni” reiki uvodi pojmove “reiki vodiča”, “anđela”, itd. Zapadnjačku verziju reikija, međutim, Japanci drže nevjerodostojnom.
S Vašom tvrdnjom: “Osnivač reikija nije htio da reiki vezujemo uz religiju” u proturječju je Vaša kasnija tvrdnja: “I na samom tečaju nas su učili da se molimo Majci Mariji i sv. anđelima…”. Ako reiki nije religiozna tehnika, zašto su vas učili moliti? Ako su molitve bile kršćanske, kako onda reiki mogu pohađati pripadnici drugih vjeroispovijesti? Sva literatura o reikiju potvrđuje njegovu religioznu narav. Nakon temeljitog izučavanja Crkva je o reikiju zauzela jasan i nedvosmislen stav. Zagrebačka nadbiskupija je pismom od 24. rujna 2008. (br. 2553/2008.) ukazala na njegovu nepomirljivost s katoličkom vjerom, štoviše, “da je osoba koja prođe inicijaciju u reiki otpala od katoličke vjere i time upala u izopćenje”, a nešto kasnije, zbog sve većeg prodora reikija u crkvene strukture, i američki biskupi u svome pismu, koje smo objavili u cijelosti u “Veritasu” od svibnja 2009. godine, ukazali su da je reiki s katoličkom vjerom nespojiv.

2. “Nije li Bog usadio istinu u svaku religiju?”

Vaše pitanje o prisutnosti istine u različitim religijama osobito je aktualno danas u vremenu relativiziranja religija. Pripomenimo usput da se pitanjem odnosa među religijama osobito bavi teološka disciplina poznata pod nazivom teologija religija. Vi, međutim, postavljate pitanje prisutnosti istine u drugim religijama. Iz konstelacije Vašega pitanja mogao bi se izvući zaključak, katolicima doduše neprihvatljiv, da je Bog osnivač svih religija, da se u svima objavio, ili da postoji mnoštvo istina. Crkva je na Drugome vatikanskom koncilu djelomično već odgovorila na Vaše pitanje: “Katolička Crkva ne odbacuje ništa što u tim religijama ima istinita i sveta” (NA 2). To, međutim, nipošto ne znači da su sve religije jednake i da je sve u njima jednako istinito, što odlučno potvrđuje i izjava Međunarodnoga teološkog povjerenstva riječima: “Ustvrditi da su sve [religije] jednako istinite isto je kao izjaviti da su sve lažne” (Kršćanstvo i religije, br. 13). I dalje: “Tvrdnja da u religijama mogu postojati spasenjski elementi po sebi ne uključuje zaključak o pristutnosti takvih elemenata u svakoj konkretnoj religiji” (Kršćanstvo i religije, br. 87). Katoličko je mišljenje “da nipošto nije prezir ili obezvređivanje ako katolička teologija tvrdi da sve istinito i vrijedno u drugim religijama dolazi od Krista u Duhu Svetomu: čak štoviše, to je najbolji način da kršćanstvo izrazi svoje poštovanje takvih religija” (Kršćanstvo i religije, br. 94.). Isusovo utjelovljenje, pri kojemu ljudsku narav nije uništio nego ju je usavršio, idealna je slika odnosa istine u religijama i kršćanstvu. U religijama su fragmenti one istine, praistine, ili praobjave, koja je u punini zasjala u Isusu Kristu koji je, u Duhu Svetome, jedini posrednik spasenja svih ljudi u svim religijama, kako stoji i u Djelima apostolskim: “Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti” (4,12). Na tom su tragu i riječi Kongregacije za nauk vjere: “Svete knjige ostalih religija, koje uistinu hrane i nadahnjuju živote svojih sljedbenika, primaju iz Kristova otajstva one elemente dobra i milosti koji su u njima prisutni” (Dominus Iesus br. 8.).
Iz svega rečenoga jasno je da “istini o reikiju” trebamo pristupati iz perspektive Isusa Krista, koji je utjelovljena istina. U tom smislu i više je nego jasno da osnivač reikija, dr. Mikao Ususi, nasuprot prevladavajućem mnijenju, nije bio kršćanin nego sljedbenik budizma, koji je na planini Kurama doživio budističko prosvjetljenje (satori) i u tom duhu reiki simboli predstavljaju pet razina svijesti koje vode k prosvjetljenju. Reiki iscijeljenje vodi cjelini, stapanju individualne duše s neosobnim oceanom svijesti kako, uostalom, tvrde i reiki učitelji: “Tu se duša ponovno vraća u svoju domovinu, kapljica se ujedinjuje s bezgraničnim oceanom bitka”. Ovo panteističko učenje o spasenju u proturječju je s vjerom u osobnog Boga i zato je reiki kršćanima neprihvatljiv.

3. Kirlijanova fotografija: biološki ili električki fenomen?
Kao znanstveni dokaz postojanja bioenergije, reikija ili prane, i danas se u krugovima iscjelitelja navodi postojanje aure koja je registrirana Kirlijanovom kamerom. Otkrio ju je 1939. ruski popravljač fotografskih aparata Semyon Davidovich Kirlian (1898.-1978.). On je posebnim sistemom fotografiranja (na film bi položio neki predmet ili ruku, i aparatom po njemu nazvanim “Kirlijanova kamera” odozgor pustio visoki električni napon) dobio sugestivne fotografije predmeta ili ruku položenih na ploču, oko kojih je bio razvidan svijetao krug, “aura” različitih boja (ovisnih o boji filma). Ovaj prividno misteriozni fenomen s oduševljenjem dočekan je od alternativaca kao nepobitan dokaz postojanja bioenergije koju ižaravaju iscjelitelji, a prema nekim istočnjačkim filozofijama, uključujući i reiki učenje, ona okružuje svako živo biće. Euforija je, međutim, počela jenjavati kada se otkrilo da tu istu auru isijavaju i neživi predmeti, poput ključeva, kovanica, čavala, potkovica i slično. Štoviše, zbunjivale su i boje aura vitalne energije neživih predmeta jer su bile identične bojama aura živih bića.
Znanstveno razjašnjenje misterija “Kirlijanove fotografije” odavno je razriješeno iako ga značajan broj iscjelitelja još i danas ignorira. Predmeti fotografirani “Kirlijanovom kamerom” stavljeni su između dviju elektroda i u trenutku okidanja primaju pražnjenje električnog aparata izlaznog napona snage preko 2000 volti. To stvara ionizaciju plinova prisutnih uokolo ruke ili bilo kojega drugog predmeta. Zapravo su ovi ionizirani plinovi, a ne fotografirani predmeti, uzrok pojave misteriozne aure: neon daje narančastu boju, ugljikovodik crvenu, kisik žutu, dušik plavu. Čak i fotografija samoga zraka proizvodi auru. Promjena aure, koju bioenergetičari objašnjavaju kao rezultat psihofizičkog i zdravstvenog stanja pacijenta, ili potvrdu vlastitih iscjeliteljskih sposobnosti, ima precizno znanstveno objašnjenje. Ona varira ovisno o vrsti plinova, njihovu položaju između filma i elektrode (ili filma i objekta), vrsti filma, voltaži, položaju predmeta, snazi pritiska predmeta na film, itd. Ni jedna do danas provedena pažnje vrijedna studija nije dokazala postojanje ikakva pouzdanog odnosa između Kirlijanove fotografije i bilo kakvoga značajnoga psihosomatskog stanja osobe izuzev, možda, postotka vlažnosti kože. Nažalost, isto moramo konstatirati i o odnosu Kirlijanove fotografije i tzv. nadnaravnih iscjeliteljskih sposobnosti kojima se toliki alternativci razmeću. Znanost je, dakle, već potvrdila da aura nije biološki nego električki fenomen, danas lako objašnjiv, samo što ova otkrića do mnogih hrvatskih iscjelitelja, nažalost, još nisu doprla.
Razvidno je, iz do sada navedenoga, da reiki nema uporišta niti u znanosti niti u kršćanskoj teologiji. Na Vaše posljednje pitanje: “Čeka li me pakao?”, odgovara sama riječ Božja: “Gledajte! Nudim vam danas blagoslov i prokletstvo: blagoslov, budete li slušali zapovjedi Jahve, Boga svoga, koje vam danas dajem; a prokletstvo, ne budete li slušali zapovjedi Jahve, Boga svoga, nego sađete s puta koji vam danas određujem te pođete za drugim bogovima kojih niste poznavali.” (Pnz 11,26-28). Inicijacija u reiki spada u idolopoklonstvo, grijeh protiv prve Božje zapovjedi. U reiki ste se dali inicirati u dobroj namjeri, ali s nepotpunim informacijama, pa je i Vaša odgovornost umanjena. Nakon što ste upoznati sa stvarnim činjenicama o reikiju, više nemate opravdanja za ostajanje u njemu. Na Vama je sada da ga se odreknete. Bog Vas blagoslovio!

Dr.sc. Josip Blažević za Veritas, Glasnik Antuna Padovanskog
Autor:Vjera
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.