fbpx

Počinje devetnica koju je Isus zatražio: Božjem milosrđu, da se svi spase

Autor: Vjera

"Isus mi je naredio da molim tu devetnicu prije blagdana Božanskog milosrđa, a na Veliki petak treba je početi"

Sestra Faustina piše: “Devetnica na čast Božjeg milosrđa, koju mi je Isus naredio da zapišem i da molim, počinje na Veliki petak!“ Isus joj je označio nakane u vezi s tom molitvom: “Želim da tijekom tih devet dana dovodiš duše na izvor moga milosrđa, kako bi one iz toga izvora crple snagu, svježinu i sve milosti koje su im potrebne u teškom životu, napose u smrtnom času. Svaki dan dovodit ćeš k mome Srcu drugu grupu duša, da se umiju u ovom oceanu milosrđa. To ćeš činiti tijekom svoga života i u vječnosti, svaki dan molit ćeš moga Oca nebeskoga po mojoj gorkoj muci, moleći milost za duše”.

Sestra Faustina upitala je Isusa, kako treba moliti tu devetnicu, te koje duše najprije treba dovoditi k Milosrdnom Srcu Isusovu. Isus joj je odgovorio: “Pokazat ću ti već u određene dane!” Devetnica na čast Božanskog milosrđa, koju je širila s. Faustina, može se moliti uvijek. Međutim, prema želji Otkupitelja našega, osobito se preporučuje moliti od Velikog petka pa do Bijele nedjelje. Sestra Faustina piše: “Isus mi je naredio da molim tu devetnicu prije blagdana Božanskog milosrđa, a na Veliki petak treba je početi, te moliti na nakanu za obraćanje svega svijeta, da bi taj svijet upoznao Božje milosrđe i da bi sve duše slavile Božju dobrotu: “Želim od svojih štovatelja da imaju veliko pouzdanje, neka se bojažljiva duša ne boji približiti meni, pa makar imala toliko grijeha koliko ima pijeska na zemlji. Sve će biti oprano i očišćeno u bezdanu moga milosrđa!” Na blagdan Božanskog milosrđa (9. travnja 1937.) s. Faustina bijaše uronjena u tajnu Presvetog Trojstva. Ona piše: “Duša moja bijaše kao ispunjena posebnom radošću i Isus me je poučio da upoznam neizmjernost i dubinu Njegova milosrđa. Ako duše žele razumjeti kako ih Isus ljubi, nije moguće to shvatiti na ovom svijetu. Neizmjerno ih ljubi i želi ih spasiti!”

Devetnica Božjem milosrđu

Prvi dan
Isus: „Privedi Mi danas cijelo čovječanstvo, ali posebno sve grešnike i uroni ih u more Mojeg milosrđa. Time ćeš Me utješiti u gorkoj žalosti, u koju Me utapa gubitak duša.”
Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, čija je osobina smilovati nam se i opraštati nam, ne gledaj na naše grijehe, nego na pouzdanje koje imamo u Tvoju beskrajnu dobrotu i primi nas u stan Tvojeg Premilosrdnog Srca, i nikada nas iz Njega ne puštaj. To Te molimo po Tvojoj ljubavi, koja Te sjedinjuje sa Ocem i Duhom Svetim.
O svemoći Božjega milosrđa, Spasenje za grešnoga čovjeka,Ti si more milosrđa i smilovanja, Pomažeš onome, koji Te ponizno moli.
Vječni Oče, pogledaj Svojim blagim očima na cijelo čovječanstvo – posebno na jadne grešnike – koje je zatvoreno u premilosrdnom Srcu Isusovu, i po Njegovoj gorkoj muci iskaži nam Svoje milosrđe, da bi svemoć Tvojega milosrđa slavili u vijeke vjekova. Amen. KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA

Drugi dan

Isus: „Danas Mi privedi duše svećenika i redovničkih osoba i uroni ih u Moje neistraživo milosrđe. One su Mi dale snagu podnijeti gorku muku. Po njima, kao kroz kanale, izlijeva se Moje milosrđe na čovječanstvo.” Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, od kojega dolazi sve što je dobro, umnoži u nama milosti, da vršimo dostojna djela milosrđa, da bi oni, koji nas gledaju slavili Oca milosrđa, koji je na nebu.Izvor Božje ljubavi U srcima gostiju čistih, Okupane u moru milosrđa, blještave kao zvijezde, svijetle kao zora.
Vječni Oče, pogledaj očima Svoga milosrđa na izabrano stado u svome vinogradu, na duše svećenika i redovničkih osoba i daruj im snagu Svoga blagoslova, a osjećajem Srca Svoga Sina u kojem su zatvoreni, udijeli im snagu Svoga svijetla da bi mogli druge voditi na putovima spasenja, da bi zajedno pjevali hvalu Tvojemu neiscrpivom milosrđu u vijeke vjekova. Amen. KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA

Treći dan

Isus: „Danas Mi dovedi sve pobožne i vjerne duše i uroni ih u more Moga milosrđa. Ove su Me duše utješile na Križnome Putu. One su bile kapi utjehe u moru gorčine.”
Molitva s. Faustine: Isuse, samo Milosrđe, Ti nam svima darivaš bogate milosti iz blaga Tvoga milosrđa. Primi nas u stan Tvojeg Milosrdnog Srca i ne puštaj nas dovijeka iz njega. Zato te molimo po Tvojoj neshvatljivoj ljubavi, u kojoj izgara Tvoje Srce prema Nebeskom Ocu. Neistraživa su čuda milosrđa, Ne proniče ih ni grešnik, niti pravednik, Na sve gledaš okom smilovanja,
I sve privlačiš Svojoj ljubavi.
Vječni Oče, pogledaj očima milosrđa na vjerne duše, kao nasljedstvo Tvoga Sina, i po Njegovoj gorkoj muci, udijeli im Svoj blagoslov. I uzmi ih u Svoju trajnu zaštitu, da ne bi izgubili ljubav i blago svete vjere, nego da veličaju sa četama anđela i svetih Tvoje beskrajno milosrđe u sve vjekove. Amen.
KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA

Četvrti dan

Isus: „Danas Mi dovedi pogane i one koji Me još ne poznaju. I na njih sam mislio za vrijeme Svoje gorke muke. Njihova buduća gorljivost tješila je Moje Srce. Uroni ih u more Moga milosrđa.”
Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, Ti si svjetlo cijeloga svijeta. primi u stan Svog Premilosrdnog Srca duše pogana koje Te još ne poznaju. Neka zrake Tvoje milosti prosvijetle njih, da i oni zajedno sa nama proslavljaju čuda Tvoga milosrđa i ne puštaj ih iz stana Svog Premilosrdnoga Srca. Neka svjetlo Tvoje ljubavi Rasvijetli tamu dušama. Učini da Te ove duše upoznaju, I zajedno sa nama Tvoje milosrđe slave.
Vječni Oče, pogledaj očima milosrđa na duše pogana i onih, koji Te još ne poznaju, ali su zatvoreni u Premilosrdnom Srcu Isusovu. Vodi ih do svjetla Evanđelja. Ove duše ne znaju, kako je velika sreća ljubiti Tebe. Učini, da i one slave darežljivost Tvoga milosrđa u vijeke vjekova. Amen.
KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA

Peti dan

Isus: „Danas Mi dovedi duše heretika i odijeljenih i uroni ih u more Moga milosrđa. U gorkim mukama oni su razdirali Moje Tijelo i Srce – to je Moja Crkva. Kada se vraćaju jedinstvu Crkve, zacjeljuju Moje rane i time ublažuju Moje muke.” Molitva s. Faustine: I za one, koji su razderali Tvoju odjeću jedinstva, Teče iz Tvoga Srca izvor milosti. Svemoć Tvojeg milosrđa, o Bože, i ove duše iz zablude izvući može. Premilosrdni Isuse, Ti si sama dobrota. Ti ne uskraćuješ svjetla onima koji Te za to mole. Primi u stan Svoga Premilosrdnoga Srca duše heretika i odijeljenih duša, i privuci ih Svojim svjetlom k jedinstvu Crkve, i ne puštaj ih iz stana Svoga Premilosrdnoga Srca, nego učini da i oni slave velikodušnost Tvoga milosrđa.
Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima na duše odijeljene braće, koji su potratili Tvoja dobra i zloupotrijebili Tvoje milosti, ustrajući tvrdokorno u svojim pogreškama. Ne gledaj na njihove pogreške, nego na ljubav Tvoga Sina i na Njegovu gorku muku koju je uzeo na Sebe poradi njih, jer i oni su zatvoreni u Premilosrdno Srce Isusovo. Učini, da i oni slave Tvoje veliko milosrđe u svu vječnost. Amen.
KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA

Šesti dan

Isus: „Danas Mi dovedi tihe i ponizne duše, i duše male djece i uroni ih u more Mojeg milosrđa. Ove su duše najsličnije Mom Srcu, one su Mi davale snagu u gorkoj smrtnoj muci. Vidio sam ih kao zemaljske anđele, koji će čuvati Moje oltare. Na njih izlijevam cijele rijeke milosti. Moje milosti može prihvatiti samo ponizna duša. Poniznim dušama darivam Svoje povjerenje.”
Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, Ti sam si kazao: “Učite se od Mene, ja sam blaga i ponizna srca.” Primi u stan Svog Premilosrdnog Srca blage i ponizne duše i duše male djece. Te duše očaravaju cijelo nebo i Nebeski Otac nalazi u njima posebno zadovoljstvo. One su buket cvijeća pred Božjim prijestoljem i Bog sam se njihovim mirisom ispunja. Te duše imajuu Srcu Isusovu trajan stan i neprestano pjevaju hvalospjev ljubavi i milosrđa u vijeke. Duša, istinski ponizna i tiha, Udiše raj već ovdje na zemlji, A mirisom njezinog poniznog srca Stvoritelj se sam oduševljava.
Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima na tihe i ponizne duše i na duše male djece, koje su zatvorene u stanu Premilosrdnog Isusova Srca. Ove su duše najsličnije Tvome Sinu, miomiris ovih duša uzdiže se sa zemlje i dopire do Tvog prijestolja. Oče milosrđa, svake dobrote, molim Te ljubavlju i zadovoljstvom, koje imaš u tim dušama, blagoslovi cijeli svijet, da bi sve duše zajedno pjevale hvalu Tvojem milosrđu u sve vijeke. Amen.
KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA
Sedmi dan

Isus: „Danas Mi dovedi duše koje posebno štuju i slave Moje milosrđe i uroni ih u Moje milosrđe. Te duše najčešće su oplakivale Moju muku i one su najdublje prodrle u Moj Duh. One su živo ogledalo Moga Milosrdnog Srca. Te duše svijetlit će u budućem životu posebnom svjetlošću. Ni jedna od njih neće dospjeti u oganj pakleni. U času smrti posebno ću braniti svaku od njih.” Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, Tvoje Srce je samo milosrđe. Primi u stan Svoga Premilosrdnog Srca one duše što posebno štuju i proslavljaju veličinu Tvoga milosrđa. Te su duše jake samom snagom Božjom. U svakoj muci i protivštinama one idu naprijed pouzdavajući se u Tvoje milosrđe. Te duše su sjedinjene s Isusom i nose na svojim ramenima cjelokupno čovječanstvo. One neće biti podložene strogom sudu, jer će biti u trenutku smrti obuhvaćene Tvojim milosrđem. Duša, koja slavi dobrotu svoga Gospodina, posebno je od Njega voljena,
uvijek je blizu živog izvora, i crpi milosti iz milosrđa Božjega.
Vječni Oče, pogledaj očima milosrđa na duše koje slave i štuju Tvoje najveće svojstvo – neiscrpivo milosrđe. One su zatvorene u Premilosrdno Srce Isusovo. Ove duše su živo Evanđelje. Njihove su ruke pune djela milosrđa, a njihove duše, prepunjene radošću, pjevaju pjesmu milosrđa Višnjemu. Molim Te, Bože, iskaži im milosrđe prema nadi i pouzdanju koju imaju u Tebi. Neka se na njima ispuni Isusovo obećanje, koje im je rekao, da: Duše, koje budu štovale Moje neistraživo milosrđe – ja ću sam braniti kao svoju slavu u životu, a posebno u času smrti. Amen.
KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA

Osmi dan

Isus: „Danas mi dovedi one duše, koje su u tamnici čistilišta i uroni ih u bezdan Mojeg milosrđa. Neka rijeke Moje Krvi ohlade njihov oganj. Te duše Ja posebno ljubim. One ostvaruju zadovoljštinu Mojoj pravednosti. U tvojoj je moći donijeti im olakšanje. Uzmi iz blaga Moje Crkve sve oproste i prikaži ih za njih… O, kad bi poznavala njihove muke, neprestano bi prikazivala duhovnu milostinju za njih, i otplaćivala njihove dugove Mojoj pravednosti.”
Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, Ti si Sam kazao da želiš milosrđe. Eto, uvodim u stan Tvog Premilosrdnog Srca duše iz čistilišta koje su Ti jako drage, ali koje se ipak moraju otkupiti iz Tvoje pravednosti. Neka rijeke Tvoje Krvi i Vode, što su utekle Tvome Srcu, ugase žar vatre čišćenja, da se i tamo proslavlja moć Tvojeg milosrđa.
Iz strašne topline čistilišnog ognja Uzdiže se jecaj Tvome milosrđu. I doživljavaju utjehu, olakšanje i hlad. U izlivenom mlazu krvi i vode.
Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima na trpeće duše u čistilištu, a koje su zatvorene u Premilosrdnom Srcu Isusovu. Molim Te, po bolnoj muci Isusa, Sina Tvojega, i po gorčini kojom je bila obuzeta Njegova Presveta duša, iskaži Svoje milosrđe dušama, koje su pred očima Tvoje pravednosti. Ne gledaj na njih drugačije nego samo preko Isusovih rana, Sina Tvoga Ljubljenoga, jer mi vjerujemo, da Tvojoj dobroti i smilovanju nema kraja. Amen.
KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA

Deveti dan

Isus: „Danas Mi privedi ohladnjele duše i uroni ih u bezdan Mojeg milosrđa. Te duše najbolnije ranjavaju Moje Srce. U Maslinskom vrtu Moja je duša doživjela najveću odbojnost od ohladnjele duše. Hladne duše bile su razlogom Mojim riječima: Oče, ukloni taj kalež, ali samo ako je to Tvoja volja. Njihovo posljednje sidro spasenja jest bijeg Mojem milosrđu.”
Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, Ti si čisto smilovanje. Dovodim u stan Tvojeg Premilosrdnog Srca ohladnjele duše. Neka se te zaleđene duše, što sliče mrtvim tijelima i ispunjaju Te takvim gađenjem, zagriju na vatri Tvoje čiste ljubavi. O Premilosrdni Isuse, upotrijebi svemoć Tvojeg milosrđa ih uvedi u sam žar Tvoje ljubavi i podari im svetu ljubav, jer Ti sve možeš.
Vatra i led ne mogu biti spojeni, Jer ili se oganj ugasi, ili će led biti rastopljen.
Ali Tvoje milosrđe, o Bože, Još i većoj nevolji pomoći može.
Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima na ohladnjele duše, a koje su zatvorene u Premilosrdnom Srcu Isusovu. Oče milosrđa, molim Te po gorkoj muci Tvoga Sina i po Njegovu trosatnom umiranju na križu, dopusti da i one slave bezdan Tvoga milosrđa. Amen.
KRUNICA BOŽANSKOG MILOSRĐA
Autor:Vjera
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.