GOSPA JE PROKAZALA MASONE U CRKVI i dala nam OVO oružje za pobjedu!

Autor: Z. K.

Evo kako se obraniti od najveće đavolske spletke u povijesti svijeta

Na današnji dan 1917. godine dogodilo se drugo ukazanje u Fatimi, te je djeci dano oružje kojim će se svijet boriti za duše protiv Sotone i mračnjaštva koje je Gospa već tada prorokovala. Riječ je o molitvi svete krunice, pobožnosti Njenom prečistom srcu, kao i molitvi .. O moj Isuse… Godinama kasnije 1989. također 13. lipnja Gospa, preko svećenika don Stefana Gobbija, začetnika Svećeničkog Marijanskog pokreta detaljno razotkriva djelovanje crkvene masonerije, te analizira u dubine fatimsku poruku.

“Predraga djeco, danas se sjećate mog drugog ukazanja u ubogoj dolini Iria u Fatimi, 13. lipnja 1917.

Već sam tada prorekla ono što proživljavate u ovim vremenima.

Tada sam navijestila veliku borbu između mene, Žene zaodjenute u sunce i velikog Crvenog zmaja, koji je naveo čovječanstvo na život bez Boga.

Prorekla sam vam također podmuklo i mračno djelovanje masonerije, čiji je cilj da vas udalji od poštivanja Božjeg Zakona, te da vas tako pretvori u žrtve grijeha i poroka.


Iznad svega sam vas htjela, kao Majka, upozoriti na veliku opasnost koja danas prijeti Crkvi zbog mnogih đavolskih napada koji smjeraju da je unište.

Da bi se to ostvarilo, crnoj zvijeri što se diže iz mora, sa zemlje dolazi u pomoć zvijer s dva roga što nalikuju onima u janjeta.

Janje je u božanskom Pismu uvijek simbol žrtve. U noći izlaska, žrtvuje se jaganjac i njegovom se krvlju škrope dovratnici kuća židova kako bi oni izmakli kazni koja pogađa sve Egipćane.

Židovska se Pasha svake godine sjeća tog čina prinošenjem jednog janjeta, koje se zatim žrtvuje i pojede.

Na Kalvariji se žrtvuje Isus Krist za otkupljenje čovječanstva, kako bi sam bio naša Pasha i postao pravi Jaganjac Božji koji oduzima sve grijehe svijeta.

Zvijer na glavi ima dva roga slična onima u janjeta

Sa simbolom žrtve blisko je povezan i simbol Svećeništva: dva roga.

Vrhovni svećenik u Starom Zavjetu nosio je kapu s dva roga.

Mitru s dva roga nose biskupi Crkve da bi označili puninu svoga svećeništva.

Crna zvijer koja nalikuje panteri predstavlja masoneriju; zvijer s dva roga slična janjetu predstavlja masoneriju koja se uvukla u unutrašnjost Crkve, odnosno crkvenu masoneriju koja se proširila naročito među članovima Hijerarhije.

Već sam vam u Fatimi prorekla ovaj masonski prodor u unutrašnjost Crkve, kad sam vam najavila da će Sotona imati pristup do samog vrha Crkve.

Ako je zadatak masonerije da odvede duše u propast, vodeći ih do štovanja lažnih bogova, cilj je crkvene masonerije, naprotiv, da uništi Krista i njegovu Crkvu, praveći novog idola, tj. lažnog Krista i lažnu Crkvu.

– Isus Krist je Sin Boga živoga, On je utjelovljena Riječ, pravi je Bog i pravi Čovjek, jer u svojoj božanskoj Osobi sjedinjuje ljudsku i božansku narav.

Isus je u Evanđelju dao najpotpuniju definiciju sebe samog, rekavši da je Put, Istina i Život.

– Isus je Istina, jer nam otkriva Oca, kaže nam njegovu konačnu Riječ i vodi potpunom ispunjenju cijele božanske Objave.

– Isus je Život, jer nam daruje sam božanski život, pomoću one milosti koju nam je zaslužio Otkupljenjem, te utemeljuje Sakramente kao djelotvorne posrednike kojima se ta milost prenosi.

– Isus je Put, koji vodi k Ocu preko Evanđelja koje nam je dao kao put koji moramo prijeći da bismo stigli do spasenja.

Isus je Istina, jer je On, živuća Riječ, izvor i pečat cijele Božje Objave.

Crkvena, dakle, masonerija djeluje tako da zamrači njegovu božansku Riječ pomoću prirodnih i razumskih tumačenja, te joj u nastojanju da ju učine što shvatljivijom i prihvatljivijom, oduzima sav nadnaravni sadržaj.

Tako se po cijeloj Katoličkoj Crkvi šire zablude. Poradi tih zabluda mnogi se danas udaljuju od prave vjere ostvarujući tako jedno od mojih proročanstava u Fatimi: ‘Doći će vremena u kojima će mnogi izgubiti pravu vjeru.’ A gubitak vjere je otpad.

Crkvena masonerija djeluje podmuklo i đavolski kako bi sve dovela do apostazije.

Isus je Život jer daruje milost.

Cilj crkvene masonerije da nađe opravdanje za grijeh, da ga predstavi ne više kao zlo, nego kao nešto vrijedno i dobro.

Grijeh se, štoviše, preporuča kao jedan način zadovoljavanja potreba vlastite prirode, te se, uništavajući korijen iz kojeg bi se moglo roditi kajanje, kaže da ga nije potrebno više ispovijedati.

Pogubni plod ovog zloćudnog raka, koji se rasprostranio u cijeloj Crkvi, jest nestanak osobne, pojedinačne ispovijedi, svuda po svijetu.

Duše su dovedene u stanje življenja u grijehu te odbijaju dar života kojeg vam je Isus darovao.

Isus je Put koji vodi Ocu preko Evanđelja.

Crkvena masonerija promiče egzegeze koje daju prirodna i razumska objašnjenja Evanđelja, pomoću primjene raznih književnih vrsta, te ono postaje rastrgano u svim svojim dijelovima.

Na kraju se dolazi i do nijekanja povijesne stvarnosti čuda i Kristova uskrsnuća, i dovodi se u pitanje samo Isusovo božanstvo i njegova misija spasenja.

– Nakon što je uništila povijesnog Krista, zvijer s dva roga slična janjetu, pokušava uništiti mističnog Krista, tj. Crkvu.

Od Krista utemeljena Crkva je jedna jedina: ona sveta, katolička, apostolska, jedna, osnovana na Petru.

Poput Isusa, i Crkva koju je On utemeljio, a koja čini njegovo mistično tijelo, je istina, život i put.

– Crkva je istina, jer je samo njoj Isus povjerio da čuva, u svojoj cjelosti, cio polog vjere. Povjerio ga je hijerarhijskoj Crkvi, tj. Papi i biskupima koji su s njim sjedinjeni.

Crkvena masonerija pokušava uništiti ovu stvarnost lažnim ekumenizmom koji dovodi do prihvaćanja svih kršćanskih crkvi, tvrdeći da svaka od njih posjeduje jedan dio istine.

Ona gaji nadu da će osnovati jednu sveopću ekumensku Crkvu, koja bi nastala spajanjem svih kršćanskih konfesija, od kojih je jedna i Katolička Crkva.

– Crkva je život, jer daruje milost i samo ona posjeduje djelotvorna sredstva milosti, a to su sedam svetih sakramenata.

Poglavito je život, jer je samo njoj data moć da ostvaruje Euharistiju preko ministerijalnog i hijerarhijskog Svećeništva.

U Euharistiji je Isus Krist stvarno prisutan sa svojim slavnim Tijelom i svojim božanstvom.

Crkvena masonerija zato na tako podmukao način nastoji ugroziti crkvenu pobožnost prema sakramentu Euharistije.

Od Euharistije smatra vrijednim samo aspekt Večere, te nastoji na minimum svesti njenu žrtvenu vrijednost, pokušavajući poreći stvarnu i osobnu nazočnost Isusa u posvećenim Hostijama.

Zbog toga su se postupno ukinuli svi oni vanjski znakovi koji pokazuju vjeru u stvarnu nazočnost Isusovu u Euharistiji, kao što su klecanja na koljena, satovi javnog klanjanja, te sveti običaj okruživanja Svetohraništa svjetlom i cvijećem.

– Crkva je put, jer vodi k Ocu, posredstvom Sina, u Duhu Svetom putem savršenog jedinstva.

Kao što su Otac i Sin jedno, tako vi morate biti jedno među sobom.

Isus je želio da njegova Crkva bude znak i sredstvo sjedinjenja cijelog ljudskog roda.

Crkva uspijeva biti jedinstvena jer je utemeljena na ugaonom kamenu svog jedinstva: Petru i Papi koji je nasljednik Petrove karizme.

Sada crkvena masonerija pokušava uništiti temelj jedinstva Crkve podmuklim i lukavim napadima na Papu.

Ona kuje spletke osporavanja i pobijanja Pape; podržava i nagrađuje one koji ga preziru i ne slušaju; propagira kritike i suprotstavljanje biskupima i teolozima.

Na taj se način ruši sam temelj njenog jedinstva i Crkva se sve više razdire i dijeli.

– Ljubljena djeco, pozvala sam vas da se posvetite mom Bezgrješnom Srcu i da uđete u ovaj moj majčinski zaklon, naročito zato da biste se sačuvali i obranili od ove strašne spletke.

Zato sam vas, u činu posvete moga Pokreta, poticala da se odreknete karijere. Tako ćete moći izbjeći najveću i najopasniju spletku, kojom se koristi masonerija, kako bi pripojila svojoj tajnoj sekti tolike moje ljubljene sinove.

Vodim vas do velike ljubavi za Isusa – Istinu i činim vas hrabrim svjedocima vjere; za Isusa – Život i vodim vas do velike svetosti; za Isusa – Put i od vas tražim da u životu budete samo Evanđelje življeno i naviještano od riječi do riječi.

Zatim vas vodim prema sve većoj ljubavi za Crkvu.

– Postižem da ljubite Crkvu – istinu, na taj način što uz moju pomoć postajete snažni navjestitelji svih istina katoličke vjere, te se snažno i hrabro suprotstavljate svim zabludama.

– Pretvaram vas u ministre Crkve – života, pomažući vam da budete vjerni i sveti svećenici. Budite uvijek na raspolaganju potrebama duša, darujte se, s velikodušnim samoprijegorom, službi pomirenja i budite gorući plamen ljubavi i revnosti prema Isusu nazočnom u Euharistiji.

Neka se u vašim crkvama ponovno uvedu redovni satovi javnog klanjanja i zadovoljštine Presvetom oltarskom Sakramentu.

– Preobražavam vas u svjedoke Crkve – puta i činim vas dragocjenim sredstvima njenog jedinstva. Radi toga sam vam dala, kao drugu obavezu svog Pokreta, osobito jedinstvo s Papom.

Pomoću vaše ljubavi i vjernosti, božanski naum savršenog jedinstva Crkve ponovno će zasjati u svom punom sjaju.

I tako mračnoj sili crkvene masonerije, čiji je cilj da uništi Krista i njegovu Crkvu, Ja suprostavljam blještavi sjaj svoje svećeničke i vjerne čete, kako bi svi skupa ljubili, slušali i slijedili Isusa i jednako tako ljubili, branili i posvećivali njegovu Crkvu.

U ovom se osobito ističe pobjeda Žene zaodjenute u Sunce i moje Bezgrješno Srce ima svoj najsvjetliji trijumf.”

Autor:Z. K.
loading...
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.