Gosti u marinama cijene vrhunsku uslugu!

Iako je turizam jedan od najpogođenijih sektora gospodarstva, Hrvatska trenutno može biti zadovoljna dosadašnjim ostvarenim rezultatima. Nautički sektor nije iznimka, ali treba reći da se taj sektor uspio najbrže prilagoditi novonastalim uvjetima i vratiti na stare staze. Razlog tomu je što luke nautičkog turizma posluju tijekom cijele godine, a brodovi su u njima i kada … Nastavi čitati Gosti u marinama cijene vrhunsku uslugu!