TITOVA NAJSTROŽA TAJNA: Jugoslavija je imala ‘sedmu republiku’, a nije riječ o Kosovu!

Krajem Drugog svjetskog rata, u svibnju 1945. godine, opustjelo vojvođansko selo Buljkes kod Novog Sada naselili su nesvakidašnji izbjeglice – komunisti iz Grčke. Imali su skupštinu, policiju, jedinstvenu valutu, novine, kazalište i ostale institucije, zbog čega su ih neki nazivali “sedma jugoslavenska republika”. “To je selo postalo neka vrsta autonomnog teritorija jer su jugoslavenske vlasti … Nastavi čitati TITOVA NAJSTROŽA TAJNA: Jugoslavija je imala ‘sedmu republiku’, a nije riječ o Kosovu!