Ovi hrvatski gradovi privukli su najviše novih stanovnika

Više od polovice gradova u Hrvatskoj bilježi pozitivan migracijski saldo, što znači da je prošle godine više osoba doselilo u te gradove nego što ih je napustilo. Ovo je važan indikator koji ukazuje na privlačnost određenih gradova za stanovanje i poslovanje. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 2022. godinu, Hrvatska je zemlja koja bilježi pozitivan … Nastavi čitati Ovi hrvatski gradovi privukli su najviše novih stanovnika