Foto: Pixsell

MARIĆ: ‘Sljedeće godine očekuje se rast BDP-a od 5 posto. Gospodarski oporavak očekuje se potkraj 2022. i početkom 2023. godine’

Autor:

Hrvatska Vlada na današnjoj redovnoj sjednici raspravlja o prijedlogu rebalansa ovogodišnjega državnog proračuna i o prijedlogu proračuna za 2021.

Osim toga, bit će riječi o projekcijama planova za 2022. i 2023.

Pred ministrima je i uredba o visini minimalne plaće za 2021., a bit će, uz ostalo, iznesena informacija o aktualnom stanju epidemije koronavirusa u Hrvatskoj.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Na početku sjednice je predsjednik Vlade Andrej Plenković dao nekoliko uvodnih napomena.

Osvrnuo se na trenutnu epidemiološku situaciju. “Broj oboljelih od koronavirusa se ubrzava u Hrvatskoj, ali i diljem Europe i svijeta. Broj preminulih također raste i svaki dan je dvoznamenkasti. Brojne europske zemlje uvode strože restriktivne mjere. I mi smo uveli neke strože mjere. Premda brojevi očekivano rastu imamo naznake da su mjere urodile plodom. Bude li tako, za dva do tri tjedna možemo očekivati vrhunac epidemije, ali imamo razloga vjerovati u učinkovitost mjera. Sada je najvažnije da ih se svi pridržavamo jer u protivnom će se epidemija nastaviti širiti. Od svakog od nas ovisi  hoćemo li spasiti stotine života, možda i stotine tisuća radnih mjesta te hoćemo li zadržati gospodarsku aktivnost. Ovo je trenutak kada svi odlučujemo hoćemo li ili nećemo uspjeti. Pokažimo da smo kao nacija solidarni i da mislimo jedni na druge. Naši liječnici i medicinsko osoblje to rade svakodnevno i na tome smo im zahvalni. Smanjimo obiteljska druženja, vodimo računa o higijeni. Nisu velike žrtve, a time štitimo živote i radna mjesta. Uvjeren sam u ime cijele Vlade da Hrvatska to može”, rekao je Plenković.

Osvrnuo se na gospodarsku situaciju u zemlji te rekao kako se predviđa se da će gospodarski pad u ovoj godini iznositi osam posto, što je prema njegovom mišljenju-odlično.

“Rebalansom proračuna saniramo sektor zdravstva, nastavlja se s odlučnom potporom gospodarstvenicima, poljoprivrednicima…Dodatna sredstva izdvajaju se za prvu fazu terminala za ukapljeni prirodni plin na Krku. Manjak će biti osam posto bruto domaćeg proizvoda (BDP). Kada je riječ o proračunu za 2021. godinu može se reći da je to tranzicijska faza. Predviđa se postupni oporavak gospodarske aktivnosti. Rast BDP-a od pet posto se predviđa”, istaknuo je Plenković.

U sljedećih sedam do 10 godina iz europskih fondova mogli bi koristiti čak 24,3 milijarde eura.

Plenković je napomenuo kako će se na sjednici potvrditi v.d. ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba. Bit će to Damir Vanđelić.

“Donijet će se uredba koja se odnosi na konačni iznos visine minimalne plaće za 2021. godinu. U bruto iznosu 4250 kuna, odnosno neto 3400 kuna. To je za 187 kuna više u bruto iznosu i 150 kuna više u neto iznosu u odnosu na ovu godinu. Ukupno povećanje plaće od 1.1.2021. godine u odnosu na 2016. godinu bit će 904 kune neto. Za 36,21 posto je minimalna plaća porasla u četiri godine”, istaknuo je premijer.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dao je preporuke za obilježavanje Dana Svih Svetih i obilaska grobova.

Ministar financija Zdravko Marić je govorio o rebalansu proračuna. “Nešto malo bolji rezultat tijekom godine u odnosu na naša očekivanja iz svibnja te nešto bolja situacija s prihodnom stranom proračuna koja je bolja za sedam milijardi kuna je manji pad BDP-a za ovu godinu, ali je to još uvijek nešto više od 12 milijardi kuna manje nego prethodne godine. Nešto bolja situacija je s doprinosima. Na gospodarskom planu ključna je borba za očuvanje radnih mjesta. Ministarstvo zdravstva je na neki način najzastupljeniji u rebalansu, a 1,34 milijardi kuna će se podmiriti veledrogerijama. U rebalansu će se predvidjeti 1,3 milijarde kuna za HZZO za plaćanje lijekova ljekarnama. Time bi se rokovi plaćanja sveli na 180 dana. Umirovljenicima mirovine neće biti upitne kao i naknade nezaposlenima. Dio ide i za socijalnu skrb”, rekao je Marić.

Dodao je kako će potpora za Croatia Airlines iznositi 90 milijuna kuna. Ukupni planirani rashodi su 9,3 milijarde kuna više nego prošle godine.

Marić je rekao kako je dosad za očuvanje radnih mjesta isplaćeno 6,9 milijardi kuna, a do kraja godine očekuje se 8,1 milijardu kuna, a to je neto isplata. “Gotovo u potpunosti smo to financirali iz vlastitih iznosa odnosno temeljnog proračuna. Osim toga, Covid mjere uključivale su i nabavu robe za robne zalihe. Državni proračun je izvanproračunskim korisnicima, lokalnoj samoupravi i nekim drugima otvorio prostor za suradnju i pomoć”, istaknuo je.

Ukupni deficit državnog proračuna je 29,5 milijardi kuna ili 8 posto BDP-a, napomenuo je Marić.

Projekcija za sljedeće dvije godine ukazuje na to da će 2021. biti rast od pet posto, a 2022. godine rast od 3,4 posto. Potkraj 2022. i početkom 2023. godine vidi se oporavak gospodarstva. Negativni rizici su visoka razina neizvjesnosti vezana uz pandemiju koronavirusa. “Javne financije smo doveli u status i stanje da se prilagode novonastalim okolnostima. Makroekonomske projekcije treba uzeti vrlo ozbiljno. Proračun za 2021. uključuje ukupne prihode poslovanja od 146,3 milijarde kuna. Najviše se fokusiramo na porezne prihode i doprinose. Povratak na predkrizno razdoblje očekuje se tek 2022. odnosno 2023. godine”, naglasio je ministar financija.

Rashodovna strana za 2021. godinu planirana je u iznosu od 118,4 milijarde kuna.

 

 

 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

2.         2.1.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

2.2.      Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija planova za 2021. i 2022. godinu, s obrazloženjem, za:

a)         Hrvatske vode
b)         Hrvatske ceste
c)         Centar za restrukturiranje i prodaju
d)         Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
e)         Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
f)         Hrvatske autoceste
g)         Autocestu Rijeka – Zagreb
h)         HŽ Putnički prijevoz
i)          HŽ Infrastrukturu

2.3.      Obrazloženje Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu

2.4.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu po korisnicima proračuna

2.5.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

4.         4.1.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem

4.2.      Nacrti prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija planova za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem, za:

a)     Hrvatske vode
b)    Hrvatske ceste
c)    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
d)    Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
e)    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
f)    Centar za restrukturiranje i prodaju
g)    Hrvatske autoceste
h)    Autocestu Rijeka – Zagreb
i)     HŽ Putnički prijevoz
j)     HŽ Infrastrukturu

4.3.      Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu po korisnicima proračuna

4.4.      Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji

4.5.      Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu po korisnicima proračuna i izvorima financiranja

4.6.      Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu po svim izvorima financiranja

4.7.      Račun financiranja državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu – analitika

4.8.      Analitički prikaz podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu

4.9.      Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

6.         Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i Prijedlog izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2019. godinu

7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici (EU)

8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (EU)

9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o proglašavanju Parka prirode “Dinara”

10.       Prijedlog uredbe o visini minimalne plaće za 2021. godinu ­

11.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Ugovor između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i davanju ovlasti ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za potpisivanje Ugovora između Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i Ugovora o obavljanju poslova za uspostavu Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

b)         Prijedlog odluke o donošenju Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
c)         Prijedlog odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za praćenje provedbe bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije namijenjenih za financiranje obnove Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

12.       Prijedlog odluke o financijskom doprinosu za pružanje hitne potpore unutar Europske unije za suzbijanje epidemije bolesti COVID-19

13.       Izvješće o provedbi Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine, za 2019.

14.       Godišnje izvješće o državnim potporama za 2019. godinu

15.       Prijedlog zaključka o uključivanju Republike Hrvatske u preuzimanje i završetak gradnje broda Nov. 514 u društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka

16.       Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o iskazivanju spremnosti uključivanja Vlade Republike Hrvatske za stvaranje preduvjeta za pokretanje brodograđevne djelatnosti na području Pule putem društva Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o.

17.       a)         Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Južni Sudan
b)         Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Savezne Republike Somalije
c)         Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Srednjoafričke Republike
d)         Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Kraljevine Tonge
e)         Prijedlozi zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Kraljevine Butana

18.       a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Sporazuma o obavljanju poslova operativnog vođenja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava unutar sustava e-Građani
b)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Sporazuma o obavljanju poslova operativnog vođenja sustava Osobnog korisničkog pretinca unutar sustava e-Građani

19.       Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima i kućom u vlasništvu Republike Hrvatske

20.        Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast

21.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo

22.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Korčuli za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Vuka za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

23.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za GRUPU 1-A: Kante za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona s odabranom zajednicom ponuditelja, GRUPU 1-B: Kante za odvojeno prikupljanje otpadne plastike s odabranim ponuditeljem, GRUPU 1-C: Kante za odvojeno prikupljanje biootpada s odabranim ponuditeljem i GRUPU 1-D: Kante za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada s odabranim ponuditeljem

24.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

25.       a)         Prijedlog rješenja o odbijanju ponude trgovačkog društva INA – Industrija nafte d.d. pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara
b)         Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara

26.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1.         Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

a)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 30. listopada 2020.
b)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 4. studenoga 2020.

2.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.

5.         Kadrovska pitanja

6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Autor:
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.