Vlada dala zeleno svjetlo za tužbe ZABE i PBZ-a protiv Ljubljanske banke

Autor: hina

Pročitajte koje je sve odluke, stajališta, razrješenja i imenovanja Vlada donijela na zatvorenom dijelu sjednice.

Vlada je na zatvorenom dijelu današnje sjednice razriješila ravnateljicu Uprave za zaštitu žrtava i sudionika rata, Milenu Horvat, jer je stupanjem na snagu novog Zakona o ustrojstvu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave spomenutu Upravu 1. travnja 2012. godine preuzelo Ministarstvo branitelja od dotadašnjeg Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te je imenovana raspoređena na novo radno mjestu u Ministarstvo branitelja.

Račanova udovica na čelu Ureda za razminiranje

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima razriješeni su ravnatelji uprave u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture: Krešo Antonović, Janko Brnardić, Katarina Čop Bajde, Ivan Kesić, Danijel Krakić i Ante Nevešćanin, stoji u priopćenju Vlade.

Branku Sočancu dana je ovlast za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, iz reda službenika zatečenih u državnoj službi do imenovanja ravnatelja Ureda temeljem javnog natječaja, a najduže do šest mjeseci. Istodobno mu je povučena ovlast za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za nacionalne manjine, a Luki Mađeriću povučena je ovlast za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za ljudska prava.

Vlada je, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, imenovala Dijanu Pleština ravnateljicom Ureda za razminiranje.

Zlatko Ivaniš razriješen je vršitelj dužnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, direktoricom Fonda imenovana Sanja Kalambura.

Temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, Vlada upućuje Hrvatskom saboru prijedlog da se s danom 30. travnja 2012. godine, radi isteka mandata, razriješe članovi Vijeća za elektroničke medije Zdravko Kedžo i Olga Ramljak, a izaberu Vesna Roller i Duško Zimonja.
Razriješeni su Damir Kaufman, Ivan Bubić i Danijela Stepić, dosadašnji članovi Odbora za javni nadzor revizije te imenovani novi: Željko Andrijanić, Žana Pedić i Marija Grbić Padjen.

Razriješeni su Petar Uzorinac, voditelj Zajedničkog odbora za sukcesiju diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ te zamjenici voditelja Boris Milec i Draginja Dokmanović Ćurić. Voditeljicom spomenutog Zajedničkog odbora, sukladno Aneksu B Ugovora o pitanjima sukcesije, imenovana je Vesna Cvjetković, a njenim zamjenikom Zvonko Plećaš.

HZZO, Stožer zaštite i spašavanja, MVPEI, Agencija za mobilnost…
Uz pozitivno mišljenje Ministarstva zdravlja na osobni je zahtjev, razriješena Biserka Šarić, dosadašnja članica Stručnog povjerenstva za reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti, a Ena Grbić i Ljubica Tucaković imenovane su privremenim članicama spomenutog Povjerenstva do okončanja preustroja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojim će se izmijeniti postupak medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju, kao i način imenovanja članova Stručnog povjerenstva.

Razriješena je Vesna Stajčić, načelnica Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske, Stjepan Huzjak, njezin zamjenik te članovi Stožera: Mladen Jurin, Anto Zelić, Cvjetko Obradović, Luka Živanović, Lukša Čičovački, Josipa Blažević Perušić, Dražen Vitez, Zoran Ničeno, Pjer Šimunović, Petar Barišić, Robert Pende, Ivan Medved, Herman Sušnik, Zoran Šikić, Ivana Jakir Bajo, Mario Horvatić, Željko Bačić, Dragan Kubelka, Ivan Čačić, Vlado Kuk, Nenad Javornik, Jadranko Husarić, Željko Popović, Ante Markotić, Vinko Prizmić, Franjo Plavšić i Ivan Bubić. Iz reda rukovodećih državnih službenika središnjih tijela državne uprave te nadležnih ustanova i institucija, sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju, Nikola Gaće imenovan je načelnikom spomenutog Stožera, a Stjepan Huzjak zamjenikom načelnika. Članovima su imenovani Mladen Jurin, Milan Erjavec, Cvjetko Obradović, Davorin Kajfeš, Lukša Čičovački, Marko Vučak, Natali Lulić Grozdanoski, Mate Bačić, Dražen Vitez, Dubravko Teur, Bernard Topić, Venko Ćurlin, Dražen Kurečić, Milenko Pezer, Robert Pende, Goran Heffer, Davorin Oršanić, Ivan Medved, Petar Skansi, Ivan Đuzel, Ivan Beš, Stjepan Koraj, Igor Vilus, Ivan Čačić, Vlasta Tutiš, Dragan Kubelka, Krešimir Marić, Vera Pleša Golubović, Darko Mohač, Ivica Plišić, Zoran Đuroković, Željko Popović, Ante Markotić, Vinko Prizmić i Zdravko Lovrić.

Razriješene su i ponovno imenovane Mihaela Adamović, predsjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije, kao i članica Vijeća Nike Nodilo Lakoš, kao predstavnica Ministarstva financija. Također su razriješeni dosadašnji članovi Luka Juroš, Stjepan Adanić, Antonija Gladović, Renata Perić i Tihana Presečan. Gabrijela Herceg Sarajlić imenovana je članicom Vijeća kao predstavnica ministarstva nadležnog za obrazovanje, Hrvoje Sadarić ministarstva nadležnog za mlade, Fili Gašparović kao predstavnik Agencije, Neven Duić kao predstavnik akademske zajednice i Jelena Letica kao predstavnica Agencije za strukovno obrazovanje.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, razriješena je dosadašnja članica Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo Vesna Gantner, a imenovan Luka Čuljak, kao predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

Također je, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom razriješen predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske poljoprivredne agencije Stjepan Mikolčić i član Josip Vinceković, a Vesna Gantner imenovana je novom predsjednicom i Pero Mijić novim članom.

Nadzornom odboru Financijske agencije, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, predlaže se imenovanje dodatna dva člana Uprave, Željka Pavića i Zlatka Mičetića.

Skupštini društva Hrvatska lutrija d.o.o., uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, predlaže se opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Ante Žigmana, Dubravka Miholića, Hane Horak i Hrvoja Španića i izbor novih članova Stanka Kršlovića, Ivice Prlendera, Viktora Peršića i Vjekoslava Mrakovčića, koji se ujedno predlaže za imenovanje predsjednika Nadzornog odbora.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom predlaže se Skupštini društva Zračna luka Rijeka opoziv člana Nadzornog odbora Mladena Stepanića i izbor Zdravka Čupkovića novim članom.

Joško Nikolić i Zdravko Muratti razriješeni su i ponovno imenovani članovima Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Mario Babić razriješen je, a Perica Šolić imenovan novim članom Vijeća.

Glavnoj skupštini društva Končar elektroindustrija d.d., uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom predlaže se razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora Božidara Pillera, Djure Perice, Nenada Matića i Elvisa Kovačevića te izbor novih članova Tomislava Radoša, Nenada Filipovića, Kristine Čelić i Dragana Marčinka. Također se predlaže Agenciji za upravljanje državnom imovinom, uz dobiveno pozitivno mišljenje Ureda, da predloži Glavnoj skupštini Društva razrješenje dosadašnjeg člana Nadzornog odbora Ratka Žabčića i imenovanje Borisa Draženovića novim članom.

Ivan Mašina, ravnatelj Diplomatskog protokola u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, razriješen je dužnosti s danom 19. travnja 2012. godine.

Temeljem prijedloga ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, razriješena je Veronika Laušin, zamjenica ravnatelja Zavoda, na osobni zahtjev, a Zoran Lončar imenovan je vršiteljem dužnosti zamjenika ravnatelja do okončanja postupka po raspisanom javnom natječaju. Također su, na osobni zahtjev, razriješeni Martina Furlan, pomoćnica ravnatelja za pravne poslove, Marijan Kovačić, pomoćnik ravnatelja za ekonomske poslove, Zvonimir Pavić, pomoćnik ravnatelja za informatičku tehnologiju i Krešo Hubak, pomoćnik ravnatelja za zaštitu zdravlja na radu. Novom pomoćnicom ravnatelja za informatičku tehnologiju imenovana je Tatjana Prenđa Trupec, a pomoćnicom ravnatelja za zaštitu zdravlja na radu Veronika Laušin.

Hajdaš Dončić preuzeo gomilu odgovornosti

Zbog razrješenja dosadašnjeg i imenovanja novog ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, Vlada je na današnjoj sjednici izmijenila Odluku o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske, kojom je Zlatko Komadina razriješen dužnosti člana Koordinacije za regionalni razvoj i fondove Europske unije i člana Koordinacije za gospodarstvo, a Siniša Hajdaš Dončić imenovan je novim članom navedenih koordinacija.

Donesena je Odluka o zastupanju Republike Hrvatske kao člana (dioničara) društva Croatia Airlines d.d., kojom se ovlašćuje novi ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da u ime Vlade Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku kao člana dioničara navedenog Društva. Spomenutom odlukom stavlja se izvan snage dosadašnja Odluka od 23. veljače 2012. godine, te je Zlatku Komadini povučena ovlast.

Također, donesene su odluke o zastupanju Vlade Republike u Skupštini društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o., kojima se ovlašćuje Siniša Hajdaš Dončić da zastupa Vladu Republike Hrvatske u skupštinama navedenih društava, a dosadašnje odluke stavljaju se izvan snage.

Donesen je i Zaključak kojim se Siniša Hajdaš Dončić određuje za člana Skupštine društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske, a dosadašnji Zaključak stavlja se izvan snage.

Isto tako, donesene su odluke o zastupanju Vlade Republike Hrvatske u Skupštini društva Odašiljači i veze d.o.o. i HP-Hrvatska pošta d.d., kojima se ovlašćuje ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić da u ime Vlade Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku na sjednicama skupština društava, a dosadašnje odluke stavljaju se izvan snage.

Donesene su i odluke o zastupanju Republike Hrvatske kao člana društva Aerodrom Brač d.o.o. i društva Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o., kojima se ovlašćuje Siniša Hajdaš Dončić da u ime Vlade Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku kao člana društava. Dosadašnje odluke stavljaju se izvan snage.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić također je imenovan novim članom Upravnog vijeća Agencije za upravljanje državnom imovinom, Vijeća Projekta „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol“ te Povjerenstva za provedbu javnog natječaja u svrhu realizacije programa „Brijuni Rivijera“ na lokacijama Pineta, Hidrobaza i Otok Sv. Katarina-Monumenti, a dosadašnji član navedenih tijela Zlatko Komadina razriješen je dužnosti.

Pitanje Ljubljanske banke

Na zatvorenom dijelu današnje sjednice Vlada je utvrdila stajalište u vezi s parničnim postupkom u pravnoj stvari tužitelja Zagrebačke banke d.d., Zagreb, protiv I. tuženika Ljubljanske banke d.d., Republika Slovenija i II. tuženika Nove Ljubljanske banke d.d., Republika Slovenija, radi isplate. Odobravaju se sve poduzete radnje od strane Ministarstva financija iz 1995. godine, u predmetu Ljubljanska banka d.d. Ljubljana i Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.

Također, utvrđeno je stajalište u vezi s parničnim postupkom u pravnoj stvari tužitelja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, protiv I. tuženika Ljubljanske banke d.d. iz Ljubljane i II. tuženika Nove Ljubljanske banke d.d. iz Ljubljane, radi isplate. Odobravaju se sve poduzete radnje od strane Ministarstva financija iz 2001. godine, u predmetu Ljubljanska banka d.d., Ljubljana i Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.

Osim toga, Vlada je dala ovlasti za zastupanje u postupcima pred Upravnim sudom u Zagrebu Sandi Pipunić, državnoj službenici u Ministarstvu uprave, u upravnim sporovima protiv rješenja tuženice Vlade Republike Hrvatske, od 27. listopada 2011. godine o razrješenju dužnosti članica Odbora za državnu službu, stoji u priopćenju s Vlade.

Autor:hina
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.