fbpx
Patrik Macek/PIXSELL

Bivši ministri financija Šuker i Dalić prijavljeni za kaznena djela teška više od 180 milijardi kuna!?

Autor: dnevno.hr

'Šukerijada' je trajala cijelih 7 godina i da je on za to vrijeme uspio tako temeljito uništiti državne financije da se šteta cijeni na oko 70 - 80 milijardi kuna. Ili tri četvrtine Državnog proračuna. To je bila cijena koju je Hrvatska morala platiti da bi on, svojim debelim mesinama, osigurao mjesto u ministarskoj fotelji

Kada je Kukuriku koalicija 2012. došla na vlast, o hrvatskim financijama se znalo samo jedno: da su bile privatna Sanaderova prćija i njegovog malog od kasice prasice, ministra Šukera. Sve ostalo bilo je u kategoriji: „Sve je moguće, samo da štimaju“. Priča kaže da je Šuker na sastanku na kojem je predložen za ministra financija pošteno zavapio: „Ljudi moji, kako ću ja to? Ja o tome ne znam ništa“. Ali mu je Ćaća rekao da ništa ne brine i da samo radi što mu se kaže, pa će sve biti u redu. I tako se rit gospodina Šukera našla u ministarskoj fotelji.

Priča dalje kaže da se već za dva mjeseca Šuker počeo smatrati velikim stručnjakom za državne financije i da je počeo dijeliti, po hodnicima i na sjednicama Vlade, lekcije ako je uopće s nekim htio o njima razgovarati… Bilo to istina ili ne, nepobitno je da je „Šukerijada“ trajala cijelih 7 godina i da je on za to vrijeme uspio tako temeljito uništiti državne financije da se šteta cijeni na oko 70 – 80 milijardi kuna. Ili tri četvrtine Državnog proračuna. To je bila cijena koju je Hrvatska morala platiti da bi on, svojim debelim mesinama, osigurao mjesto u ministarskoj fotelji.
Nakon njega i Sanadera, u kratkotrajnom vladanju gospođe Kosor, ministarske fotelje se dohvatila gospođa Martina Dalić za koju se u stručnim krugovima općenito smatralo da je za Šukera – „raketa“ za financije. Istini za volju, za godinu dana koliko joj je trajao mandat vrle ministrice, ondašnje i sadašnje, Martina Dalić i nije mogla bog zna što napraviti, osim da si pribavi u CV-u da je bila državna ministrica financija i tako digne cijenu na tržištu rada.

„Rad“ to dvoje na državnom blagostanju, promaknuo je svim nadležnim državnim institucijama koje, kao i obično, nisu odradile ništa, a kamo li ono što su trebale. I sve bi, vjerojatno, palo u zaborav, mi bi otplaćivali pokradene kredite, plaćali poreze i za državne porezne utajivače, kradljivce koncesija, autocesta itd. da se, kao i uvijek, nije našla jedna dobra duša koja si je dala i truda i vremena pa dio tog sistematizirala na papiru i podnijela kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu.
Došli smo u posjed te kaznene prijave. Generalije građanina koji ju je podnio, poznate su redakciji. Gospodin kaže da se prilikom sastavljanja kaznene prijave, kao dokazima za svoje tvrdnje, služio redovnim godišnjim izvještajima o obavljenim revizijama provedbe Zakona o državnom proračunu koje je Državni ured za revizije, onda pod vodstvom Šime Krasić, svake godine podnosio Saboru na usvajanje. Dakle, svi navodi koje je on napisao, službeno je verificirao Sabor – da su točni i imaju snagu dokaza.


Međutim, najveća bijeda u cijeloj priči o ovoj mega krađi leži u tome, što je u njoj sudjelovao i Sabor. Naime, Vlada ima zakonsku obvezu da svake godine podnosi Saboru izvještaj o provođenju Zakona o državnom proračunu koji onda Sabor može prihvatiti ili odbiti. Sabor je glasovima pozicije sve Šukerove izvještaje prihvatio!
A onda je prihvatio i dijametralno suprotne izvještaje Državnog ureda za reviziju, koji su jasno ukazivali na počinjenje kaznenih djela u muljanju s državnim sredstvima.
Kao najviše tijelo koje bi se trebalo brinuti o interesima države i građana, Sabor – nije poduzeo ništa. I tako je počinio veleizdaju nacionalnih interesa! Jer, nije pokrenuo niti jedan postupak kod DORH-a za utvrđivanje odgovornosti odgovornih osoba za ovu mega pljačku, već je mirno i bez grižnje savjesti dopuštao da se ona ponavlja iz godine u godinu.

Naime, gospoda sabornici iz redova pozicije, rađe su čuvali svoje fotelje, nego nacionalne i državne interese, pa se nisu „talasanjem“ htjeli zamjeriti Ćaći da ne izlete iz njih… Jednostavnije i probitačnije im je bilo uključiti se u prljavu rabotu pokroviteljstva nad kriminalom koji je doveo državu na rub kolapsa i čije će posljedice osjećati i generacije koje tek dolaze. Zato ni nije čudo da se kod nas općenito smatra da Mafija posjeduje državu, a ne obratno, kada se mafijaški principi prakticiraju u samom Saboru i Vladi.
U 25 godina ovakvog rada Sabora treba tražiti uzroke sveopće propasti Hrvatske i zašto smo od nekada prosperitetne, industrijski srednje razvijene države koja je bila Disneyland za države poput Litve, Letonije, Rumunjske, Češke, Slovačke…, postali lovište za nekakve mađarske kriminalce i zašto je danas iza nas samo Bugarska, koja ima još gore Sobranje od našeg Sabora…

 

 

 

Obimna kaznena prijava
Haračenje po državnim proračunima

Zbog čitavog niza kažnjivih djela koja je ministarski dvojac počinio, kaznena prijava je impozantna i po obimu i po iznosima, pa smatramo da ne bi bilo ni lijepo ni fer da našim čitateljima uskratimo zadovoljstvo čitanja tog štiva, iako u skraćenom obliku…

Kaznena prijava koju je građanin podnio protiv spomenutog dvojca zbog čitavog niza kažnjivih djela koja su oni počinili haračeći po državnim proračunima, tako je impozantna i po obimu i po iznosima, da smatramo da ne bi bilo ni lijepo ni fer da našim čitateljima uskratimo zadovoljstvo čitanja tog štiva. Zbog obima, donosimo ga u znatno skraćenom obliku: dakle, donosimo dio kaznenih radnji za koje naš građanin optužuje ministarski dvojac s dva kormilara:
KRIVOTVORENJE BILANCI

2006.
„Prema odredbama članka 123. Zakona o proračunu, Ministarstvo financija je u obvezi sastaviti konsolidirani financijski izvještaj proračuna države i konsolidirani

financijski izvještaj proračuna Republike Hrvatske.

Sastavljeni su svi financijski izvještaji, osim konsolidiranih financijskih izvještaja državnog proračuna i konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske (opća država).

Glavna knjiga ne daje cjelovitu informaciju o imovini, obvezama i izvorima vlasništva…

Sastavljeni su propisani financijski izvještaji, osim konsolidiranih financijskih izvještaja središnje i opće države za 2006. godinu.

Stoga su podaci na pojedinim bilančnim računima koji trebaju odražavati stanja koncem godine, nepotpuni ili nisu iskazani.

– Stanje duga bez obveza po jamstvima, prema evidencijama izvještajnog sustava 2006. iznosilo je 88.038.638.476,35 kuna, a u poslovnim knjigama, odnosno

Bilanci na dan 31. prosinca 2006., iskazano je u iznosu 60.017.782.212,30 kuna.

Razlika između stvarnog duga i iskazanog je 28.020,856.264,05 kuna.

Kako je onda moguće da se u Izvještaju Vlade o provođenju Zakona o državnom proračunu za 2008. godinu, prikaže razlika između prihoda i rashoda, odnosno manjak od samo – 1.449.670.137,75 kuna?

2007.

Razlika između iskazanog i stvarnog stanja: 24.588,094058,88 kuna.

Kako je onda moguće da se iskaže manjak između prihoda i rashoda: od samo: – 1.721.590.728,17 kuna?

2008.
Razlika između iskazanog i stvarnog stanja: 27,843,069,168,00 kuna.

Kak

OTUĐENJA

2006.
„Utvrđeno je da su u Glavnoj knjizi Državne riznice evidentirani prihodi, odnosno sredstva od sedam darovnica, a sredstva od osam darovnica koja su povučena tijekom 2006., nisu evidentirana, a iznosila su 2.747.690,19 USD, odnosno 15,327.717,71 kuna po srednjem tečaju na dan 31. prosinca 2006.“

Pitanje: gdje je nestalo 15,327.717,71 kuna?

2007.
Utvrđeno je da u Glavnoj knjizi nisu evidentirani prihodi od darovnica u iznosu od 439.077,73 eura i 818.000 NOK, odnosno 3,967.597,26 kuna.
Pitanje: gdje je nestalo 3,.967.597,26 kuna?

2008.
Prema izvješću FINA-e, kao neprepoznati proračunski korisnik evidentirane su ovrhe u iznosu od 76,766.212,26 kuna.

Pitanje: gdje je nestalo 76,766.212,26 kuna?

2009.

Prema izvješću FINA-e, kao neprepoznati proračunski korisnik evidentiran je iznos od 42,680.231,20 kuna.
Pitanje: gdje je nestalo 42,680.231,20 kuna?

2010.
Prema izvješću FINA-e, kao neprepoznati proračunski korisnik (bez oznake RKP) evidentiran je iznos od 29,834.827,71 kuna.
Pitanje: gdje je nestalo 29,834.827,71 kuna?

Ukupno „neprepoznati“ proračunski korisnici :

168,576.686,14 kuna, dakle ne zna se kod koga su završili toliki milijuni.

NEZAKONITO IZDAVANA JAMSTVA

2007.
U 2007. su izdana nova financijska jamstva u iznosu od 8.222.330.091,91 kuna. Prema odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu, vrijednost novih financijskih jamstava utvrđena je u

iznosu 4.900.000.000,00 kuna.

Razlika: više izdanih jamstava od zakonom dozvoljenog: 4.222.330.091,91 kuna.

2009.
Nedozvoljena razlika je 936.889.252,06 kuna ili 19,1posto više u odnosu na Zakonom utvrđenu vrijednost.

Razlika: 936.889.252,06 kuna.

2010.

Razlika: više izdanog od zakonom dozvoljenog: 4.043.120.146,72 kuna.

2011.

Razlika: više izdano od zakonom dozvoljenog: 5,445.966.689,28 kuna.

UKUPNO više izdano jamstava od zakonom dopuštenog, dakle nezakonito u promatrane 4 godine: 16.648,306.179,97 kuna.

NEEVIDENTIRANE OBVEZE ZA TREZORSKE ZAPISE

2008.
U poslovnim knjigama, odnosno financijskim izvještajima, nisu evidentirane obveze za trezorske zapise u iznosu 15.561.787.731,73 kuna, zajmove međunarodnih

financijskih institucija u iznosu 7.471.518.326,50 kuna (IBRD 5.179.239.856,46 kuna, CEB 1.397.378.198,11 kuna, EIB 865.771.209,19 kuna i EBRD 29.129.062,74 kuna),

Londonski klub 804.067.401,41 kuna, Pariški klub 423.403.128,26 kuna, te druge tuzemne i inozemne kredite u iznosu od 3.582.292.580,00 kuna.
Ukupno neevidentirano: 27.843.069.167,90 kuna.

2009.
Nisu evidentirane obveze za trezorske zapise u iznosu 11.539.850.146,70 kuna, zajmove međunarodnih financijskih institucija u iznosu od 6.605.274.345,48 kuna, Londonski klub 1.166.319.331,08 kuna, Pariški klub 787.663.477,37 kuna, te druge tuzemne i inozemne kredite u iznosu 4.488.986.758,25 kuna.
Ukupno neevidentirano: 24.588.094.058,88 kuna.
Ukupno neevidentirane obaveze u samo dvije godine: 51.431.163.226,78 kuna.

NEZAKONITO ZADUŽIVANJE

2009.
Prema odredbama članka 2. Zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu, zaduženje je utvrđeno do 20.057.805.542,00 kuna.

Primici od zaduživanja u 2009. evidentirani su u iznosu 26.439.625.778,81 kuna.

Razlika: 6,381.820.236,81 kuna.
Komentar: gospodin ministar je na svoju ruku zadužio sve nas za milijardu dolara…

NENAPLATA POREZA, DOPRINOSA, CARINA, POSEBNIH POREZA i DRUGO
Podnositelj prijave je naveo da se odnos između planiranih prihoda, po osnovama poreza, doprinosa, carina, posebnih poreza itd. i ostvarenih, iskazivao iz godine u godinu u relaciji od 98,4 – 99,6 posto ostvarenog.

Kako se pokazalo prilikom preuzimanja Ministarstva nakon izbora 2012., ostalo je nenaplaćeno oko 50.000,000.000,00 poreza i koncesija, što dokazuje da su se knjige uštimavale, čime su počinjena teška kaznena djela krivotvorenja i davanja lažnih podataka… No, ni tu nije priči kraj. Manjak ovih sredstava u proračunu, gospoda su nadoknađivala zaduživanjem kod domaćih i ino banaka. Te kredite otplaćuju danas građani Hrvatske, dok je novac od nenaplaćenih poreza, koncesija itd., ostao u džepovima odabranih, pa je tako očito da se Hrvatsku i njene građane pljačkalo i kroz Državni proračun.

Ukupan iznos po raznim osnovama kaznenih djela navedenih u kaznenoj prijavi iznosi vrtoglavih 178.752.359.371,28 (stotinusedamdesetosammilijardisedamstopedesetdvamilijunatristopedesetdevettisućatristosedamdesetjedna kuna).

o je onda moguće da se iskaže višak prihoda nad rashodima od: 1.440.588.034,39 kuna?

Ukupna razlika između iskazanog i stvarnog stanja za sve tri godine je: 80.452,018.389,93 kuna.

 

 

 

 

Autor:dnevno.hr
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.