fbpx
Facebook

KARINO HROMIN STURM: ‘Hrvatska ima samo dvije opcije, spas ili propast!’

Autor: Ivica Luka Vrkić

HDZ, SDP, HNS ne interesiraju reforme niti oni znaju što su to reforme. Oni ne služe građanima, već svojim gospodarima-bankarima koji ih za to bogato darivaju.

Donosimo veliki intervju s ekonomistom, politologom i diplomatom Karinom Hrominom Sturmom, predsjednikom stranke Pokreta ZAJEDNO, autorom Strategije razvoja Republike Hrvatske, članom Znanstvenog društva ekonomista ZDE i autorom knjige ‘Politička Biblija’.i autorom teorije Dužničkog ropstva.

Njegov ekonomski model STRATEGIJA RAZVOJA RH ima podršku nobelovaca Stiglitza i Krugmana.

Mirovine 10.000 kuna, plaće radnicima 15.000 kuna…. često govorite o tome i nudite građanima izlaz iz HDZSDP tunela?


Naravno da stalno govorim o potencijalu Hrvatske koji je lagan za ostvariti, kada je narod složan i zna što želi i kada se zamjeni pljačka i dijeljenje naroda i dijeljenje opljačkanog, sa razvojem i radom stanovništva i dugoročnim planovima Lijepe naše. Naše projekcije su jasne i ostvarive su odmah:
1. privreda visoke tehnologije (40 mlrd. eura),
2. poljoprivreda ekološke hrane (20 mlrd. eura),
3. turizam (40 mlrd. eura) s novo izgrađenim turističkim gradovima na jadranskoj obali sa svim pratećim sadržajima
4. građevinarstvo (40 mlrd. eura),
5. prometom – položajna renta (20 mlrd. eura),
6. uslugama (20 mlrd. eura) itd.

To su jasni i točni izračuni potencijala kojeg Hrvatska mora ostvariti kada se sa resursima, radom stanovništva i monetarnim stupom pošteno upravlja u interesu građana. Milijarderi i milijunaši koji sjede u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, udruzi bankara i HNB jasno govore da se posao ne radi pošteno i da cilj poslovanja naših izabranih predstavnika nije bogatstvo naroda i nacije nego njihovo osobno bogatstvo.

Vladavina lopova ne želi stati, svi podaci jasno pokazuju da iza parlamentarnih izbora njihovi planovi idu u smjeru ‘privatizacije’ naših domova u masovnim ovrhama i deložacijama. 101 ruka u Saboru daje dvotrećinsku većinu potrebnu da sprovedemo Strategiju razvoja RH, koja je direktna demokracija, koja vraća opljačkane resurse, banke i postavlja HNB u funkciju.

Tim činom opljačkana vlasništva koja se sada nalaze u HUP-u i HUB-u služe interesima partija HDZ-a, SDP-a i HNS-a i njihovom bogaćenju. Ne postoji ekonomski model koji u pljački sve narodne imovine od odabranih pojedinaca, daje bilo kojem narodu na svijetu punu zaposlenost, nisku cijenu kapitala i visoki standard i kupovnu moć.

Recite jednu zemlju na svijetu u kojoj su opljačkani svi stupovi ekonomije da narod nije statistička sirotinja i dužnički rob?

Norveška je najbolji primjer u praksi, mješovita ekonomija privatnog i vlasništva per capita, resursi su u rukama naroda, novac od resursa ide u najveći fond na svijetu, kojim upravljaju najbolji stručnjaci koje zemlja ima a rad tih stručnjaka nadzire centralna banka.
Pošteno, pravedno i učinkovito.
Vaša strategija razvoja RH, pojasnite?

Strategija razvoja RH ima jasne projekcije, dok se BDP svih vlada vrti oko 100 milijardi kuna.  Strategija pokretanjem proizvodnji i gospodarstva u svakom kutu Domovine ima BDP 1.500 milijardi kuna i dobit od 300 milijardi kuna.  Naša dobit je tri puta viša od ukupnog proračuna svih HDZ i SDP vlada koje proizvode gubitke od kada je samostalne Hrvatske.

Tvrdim da to rade namjerno, jer odabrani pojedinci imaju za cilj daljnja preuzimanja imovine i pljačku naroda. Kako su preuzeta naša vlasništva rođenjem (per capita) u resursima, bankama i kako je opljačkan klirinški dug i narodno zlato, ista ‘ekipa’ sada ima cilj završiti pljačku putnih koridora i prebaciti se na zadnju pljačku naroda, pljačku naših domova, svih nekretnina.  Zapravo na parlamentarnim izborima ljudi u Domovini biraju između dvije opcije, HDZ-a ili SDP-a.
Jedna opcija je predati dom u masovnim ovrhama i deložacijama HDZ i SDP koalicijama po uputama MMF, Svjetske banke, ECB i mega banaka Goldman Sachs i JP Morgan ili PROPAST!

Druga opcija je prikloniti se našem rješenju, koje ima suprotne ciljeve, naši ciljevi nisu pljačka i bogaćenje preko noći, nego postizanja pune zaposlenosti, visoke proizvodnosti i poštene distribucije zarađenog dohotka stanovništvu ili SPAS!

Građani na izborima trebaju odlučiti kojoj će se opciji prikloniti.

Strategija je jedini smisleni program koji nudi ljudima pravo rada, imanja i odlučivanja. Ekonomski modeli Hrvatskih znanstvenika su najbolji u svijetu, pogledajmo ekonomski model Kine, danas vodeće ekonomije svijeta, taj model je napravio akademik D. Vojnić, pogledajmo ekonomski model Turske koja je vratila sve dugove MMF-a i ima fantastične brojeve, taj model za Tursku je napravio naš ekonomist prof. B. Horvat. Pogledajmo ekonomski model koji je napravljen za Norvešku, rezultati su tu, Strategija razvoja RH je napravljena za našu Domovinu i rezultati su garantirani, strategija garantira da će se Hrvatska pretvoriti u ekonomsku silu. Mi imamo najviše resursa, koji se dijele na cca 4 milijuna stanovnika i najviše putnih koridora na svijetu i zelenu i plavu magistralu, a o bogatstvu vode, koja će u budućnosti vrijediti više od nafte, ne treba ni govoriti.

Jedini program HDZ-a i SDP-a je zapravo borba za pobjedu na izborima koja im garantira proviziju od prodaje (pljačke) naših resursa!

Kako se riješiti HDZ-a i SDP-a?

Jednostavno, ne dati im glas na slijedećim izborima!  Mi svi moramo znati da je RH suverena država i da se odluke donensene putem referenduma moraju poštivati i da Vlada RH smije upravljati resursima, bankama i HNB, jer zato su i izbori. Nitko pobjedom na izborima ne postaje vlasnik imovine ljudi per caputa ili imovine rođenjem. Da bi pretvarali, privatizirali ili predali monetarnu suverenost, potrebni su referendumi, jer samo referendumi vlasnika, nas građana, daju punomoć izabranim predstavnicima u Saboru i Vladi da sprovode vlasničke funkcije u državi temeljem odluka građana.

Naravno, mogu se koristiti alati diktature, obmane i pranja mozga stanovništva i rezultat takvog rada vidimo danas da su resursi, banke i HNB u rukama odabranih pojedinaca, koji su tim putem preko noći postali milijarderi i milijunaši, a narod poremećajem distribucije postao je statistička sirotinja. Siguran sam da interes 90 % opljačkanog naroda nije predati takvima svoje domove iza parlamentarnih izbora ili napuštanje Hrvatske ‘trbuhom za kruhom’.

U prvih 100 dana stručne vlade, svih stručnjaka koje naša Domovina ima i uz glas naroda, koji se dešava metodama direktne demokracije, moraju biti završene sve pripreme za postavljanje Strategije razvoja Republike Hrvatske. Prvo, moramo vratiti opljačkana vlasništva banaka, resursa i staviti HNB u funkciju financijskog suvereniteta, prabvo u funkciju pravnog suvereniteta, da uopće imamo pravni i ekonomski model i moramo ukinuti kolonijalni model i vladavinu lopova i zaustaviti pljačku.

To znači poništiti pretvorbu i privatizaciju?

-Moj odgovor na to pitanje je, DA ! Što bi Vi učinili da susjed proda Vašu kuću koja vrijedi 100.000 eura bez punomoći od Vas, jer ste Vi vlasnik, Todoriću za 4.000 eura ? Izašli bi van iz kuće pognute glave ili bi uzeli odvjetnika i na sudu dokazali da je Vaš susjed prodao Vašu kuću bez punomoći. Rad bez punomoći u politici zove se veleizdaja, bez vraćanja svih stupova ekonomije natrag narodu, ne možemo pričati o ekonomiji. Ako su opljačkani resursi i ako je opljačkan monetarni stup, treći stup ekonomije je narod koji može samo čekati svoj bankrot i deložaciju i početi sa skitnjom. Ekonomija ima znanstvene postulate, ne postoji rješenje u kojem može država upravljati resursima u rukama Todorića, bankama u rukama Prke i Lukovića ili HNB u rukama MMF i Svjetske banke.

Ljudi moraju shvatiti da su prevareni i da je postavljen sistem koji sve bankrotira, najslabiji će pasti prvi, najjači će pasti zadnji, mi imamo Olimpijske igre sa sloganom, tko će bankrotirati zadnji. 150 zastupnika sjedi u Saboru, promjenom 77. članaka raznih zakona pljačka se zaustavlja i opljačkano se vraća, jer sjetimo se svi, pljačka je omogućena radom Sabora ili kako narod kaže klin se klinom izbija.

Zakonska osnova poništenja pretvorbe i privatizacije jesu odluke Državne revizije i Sabora RH o ne zastarijevanju ratnog profiterstva.

Kada bi postali premijer koji bi bili prvi koraci?

Pokret ZAJEDNO je direktna demokracija i ne bavi se strančarenjem, složan narod Domovinu gradi ! Vlada i narod moraju surađivati i raditi jedni za druge, to je suradnja, naravno da će svi ljudi biti za Strategiju kada ona daje punu zaposlenost, pet puta viši standard, besplatno školovanje od vrtića do doktorata i besplatno zdravstveno osiguranje, svim umirovljenicima mirpovine da mogu pristojno živjeti.

Strategije kreće od resursa i stanovništva ( kadrova), vladini stručnjaci moraju napraviti planove, a stanovništvo će napraviti svoje planove i prijedloge. Temeljem sastavljanja tih pšlanova, lako je odrediti  domaću potrošnju, lagano je ustanoviti izvozne potencijale i lagano je odrediti  potrebe stanovništva i lagano je napraviti planove gradova i regija.

Uz planove gradova i regija, država radi nacionalni plan i financijski plan, koji kada je izglasan u Saboru, isti ide u HNB na financiranje. Jednostavan i brz proces ako se želi raditi za domovinu, a ne pljačkati i dijeliti narod i opljačkano?

Novac u ekonomiji postoji 2700 godina, kako nastaje novac odavno je izmišljen sustav, novac je ekvivalent novih vrijednosti, novac je sredstvo razmjene roba, njegov polog nije zlato, njegov polog nije rodni list građana, nacistički zakon koji je nastao godinu dana prije dolaska Hitlera na vlast koji proglašava čovjeka vlasništvom države.

Taj sistem je postavljen gašenjem svih funkcija HNB 1994. godine. Ustavni sud nam nabija na nos odluke da su djeca vlasništvo države, većina ljudi ne razumije da smo svi prodani privatnim bankarima za judine škude. Zagovaratelji rješenja ne kreditnim novcem totalno su u krivu, jer kada je vlasnik banaka i HNB građanin rođenjem, nije problem dobit, jer dobit je temeljni dohodak nakon što se plate troškovi poslovanja monetarnog sustava.

Preplaviti ne kreditnim novcem robe i usluge znači poremećaj ekonomske ravnoteže. Što se dešava kada poremeti ekonomska ravnoteža?

Prvo cijene lete u nebo, jer imamo više novca nego roba i usluga, kasnije kako sistem nije održiv sve se urušava. Boom i boost, kažu Englezi.

Ideja da će nulta kamata sve riješiti je suluda, pa sada države imaju negativne kamate na državne obveznice i rješenja nema. Monetarni alati nikada neće riješiti stanje ciklusa u kojem se nalazimo, treba razumjeti ekonomske cikluse i šesterodimenzijalnu ekonomiju. Kada se razumije ekonomija onda se ne ide novcem protiv ciklusa, jer se ciklus ne prepoznaje, pa dobivamo umjesto rješenja, jači negativni ciklus i produbljenje tog ciklusa. Umjesto da imamo rješenje, imamo nove probleme. Ako negativna kamata ne može riješiti problem, ne može ga riješiti niti nulta kamata niti pozitivna kamata, jer problem koji rješavamo nema rješenje u monetarnom stupu nego u ukupnoj ekonomiji. Ako nam je poznata geopolitika, onda moramo ekonomska rješenja prilagoditi geopolitičkim okvirima.

Hrvati ne razumiju kako monetarni stup funkcionira i što je zapravo novac. U ekonomskoj znanosti jasno se govori da je novac ekvivalent novih vrijednosti, nove vrijednosti nastaju radom stanovništva u resursima, zadatak je države da upravlja resursima, radom stanovništva, kreacijom novih vrijednosti, da proizvodi novac temeljem novih vrijednosti i distribuira ga natrag stanovništvu po pravednom modelu.

Novac se ‘ne tiska’, knjižni novac je danas 95% ukupnog novca a tiskani i kovani novac je danas 5% ukupne novčane mase.

Kako mislite financirati planove gradova i regija i nacionalni plan, kada je HNB izvlašten iz RH?

Vi znate da sam ja veliki protivnik EU-a, iz razloga što ona nije niti država, nego je međuvladina organizacija, nadalje EU nije monetarna unija, jer ECB (Europska centralna banka) nije preuzela funkcije HNB a funkcije HNB je ukinula.

Sada se postavlja pitanje tko je preuzeo funkcije HNB ? Privatni bankari Goldman Sachsa i JP Morgana, su preuzeli funkcije svih narodnih banaka u EU i njihov 150 puta skuplji novac. Trikom smo zarobljeni a kamatama lihvareni. Dokaz za to je da je RH izašla iz bivše SFRJ sa 500 milijuna dolara suficita temeljem klirinškog duga koji je pokraden od vlade HDZ-a i zlatnih rezervi koje su pokradene od Guvernera Rohatinskog isto za vrijeme vlade HDZ-a.

Hrvatska nakon samostalnosti bila je najlikvidnija zemlja svijeta i za nagradu je dobila od Goldman Sachsa i JP Morgana protuustavnu kamatu od 12% na protuustavne obveznice, umjesto da smo dobili najmanju kamatu na svijetu jer smo bili najlikvidniji, nižu kamatu i o od Japana, a znanost je dokazala da svaka kamata državne obveznice preko 4% vodi stanovnike svake države na svijetu u bankrot.

Mi smo dobili tri bankrota od bankara osamostaljenjem.

U 100 dana vlade mi moramo sprovesti NE EU referendum u kojem narod odlučuje da li da izađemo iz EU i da nakon izlaska ponovimo pregovore sa EU, temeljem našeg zahtjeva da imamo istu poziciju u EU, kao što to danas ima Norveška, Švicarska, danas i Britanija i mnogi drugi.

Članica smo prostora, imamo svoj suverenitet, svoj novac i svoju narodnu banku i kontroliramo granice. Nadam se da je svim jasno da Hrvatska i Hrvati, mali narodi, bolje prolaze iz te pozicije.

Što ćete učiniti ako narod ne glasa za NE EU?

Strategija će se onda financirati putem ECB, preko naših banaka sa 0,30 % kamate, što je znatno više od kamate slobodne HNB od 0,15 %, što nama u akcijskom planu ne predstavlja problem, iako je novac ECB šest puta skuplji nego novac HNB kada mi upravljamo resursima, bankama i HNB u vlasništvu građana. Pojava rezultata će imati vremensko kašnjenje, nije to problem, no vjerujem da će narod glasati za NE EU referendum uz koji ćemo dati na glasanje i referendum o direktnoj demokraciji iza javnih rasprava.  Ljudi su vlasnici Domovine rođenjem, neka odlučuju i surađuju sa državom koja im služi. Svjedoci smo da dijeljenje, pljačka naroda i sukobi ne donose narodu dobro, donose svaki dan novi krug pakla.

Govorite o direktnoj demokraciji, temeljenom dohotku i mnogim stvarima o kojima HDZ i SDP nikada nisu govorili?

O HDZ i SDP ne volim pričati, žalosno je da me narod nije slušao 1995. godine kada sam digao ustavnu tužbu zbog kršenja Ustava RH i člana 53. o HNB.

Naime, HDZ se prvo protuustavno zadužio i prekršio Ustav RH, a tek nakon moje tužbe promijenio je Ustav. No oni su i daljnje odgovorni za prodaju Hrvatske i Hrvata privatnim bankarima.

Direktna demokracija je decentralizacija, naravno da smo svi mi vlasnici rođenjem resursa, banaka i HNB, mi smo gazde rođenjem RH po glavi stanovnika, ali svoje vlasništvo resursa, banaka i HNB ne možemo prodavati, zalagati, no to vlasništvo nam daje dobit po glavi stanovnika koji daje temeljni dohodak.

Drugi dohodak temelji se našim radom. Kod direktne demokracije najvažnija je suradnja i zajedništvo svih nas, izmjena informacija vlasnika građana sa izabranim službenicima koji moraju služiti građane. To znači, pobjednici izbora ne smiju građane pljačkati, nego moraju otvarati proizvodnje, razvijati obrazovni sistem, institute, podržavati izumitelje, činiti sve da društvo ima stabilnost, znanje, blagostanje, uz visoku proizvodnost. Naravno da samo suradnjom države i ljudi u gradovima i regijama mogu nastati dobri programi gradova i regija, samo suradnja svih stručnjaka Domovinske i iseljene Hrvatske daju dobro, jer niti jedna stranka nema pravo postavljati kadrovske hobotnice koje pljačkaju narod, jer za drugo nisu sposobni.

Nadam se da je ljudima toga dosta 25 godina?

Lustracija?

Lustracija nije samo hodati i vikati, mi ćemo sprovesti lustraciju. Partijski kadar je koristio ljude koji nisu nikada bili u partiji, oni su bili povjerenici sistema, njih lustracija neće dodirnuti a provodili su ekonomski genocidne pretvorbe, privatizacije, predaju monetarnog suvereniteta, bili su na obje strane ugovora i kao prodavatelj (država) i kao kupac (tajkun) opljačkane imovine.

Tvrdite da HDZ, SDP i njihovi prateći sateliti, nemaju ekonomske i gospodarske programe?

Naravno da nemaju gospodarske programe, sama bivša ministrica financija Dalić javno je rekla da oni nemaju pojma o ekonomiji i da nemaju nikakav program.
HDZ je nakon toga ‘ubacio u igru’ IFO institut. Meni je poznat rad IFO instituta, oni si prepisli MMF projekt, a sama Njemačka je u bankrotu sa 84 % duga naspram BDP, 115 milijardi eura skrivenih dugova nalaze se u lokalnim vladama diljem Njemačke, 50 milijardi eura povećan je budžet Njemačke zbog izbora i taj novac se nikada neće pojaviti, što će dovesti do velikih protesta radnika kada krene rezanje budžeta, sindikati i radnici izaći će na ceste. I ostali programi su manje-više isti ili slični.

SDP-ov Plan 21 je ustvari Agenda 21, a to su i sprovodili za svog mandata!!

Kakva je podrška građana stranci Pokret ZAJEDNO?

Podrška raste svakim danom, zahvaljujući radu naših aktivista, koji usmenom i digitalnom predajom prenose ideju slobode, rada i blagostanja. Iako je medijska blokada na moj rad i ideje od trenutka ustavne tužbe za blokadu HNB, internet nam daje prostor u kojem možemo djelovati. Upravo se osnivaju ogranci u Metkoviću, Dubrovniku, Makarskoj i Splitu.

Pozivamo sve stranke koje nisu sudjelovale u pljački države na slogu i zajedništvo. Sa mnogima vodimo razgovore. Problema ima u vodstvima koji vide politiku kao foteljaštvo i mjesto uhljebljenja, postoje mnogi koji jedva čekaju da ih pozove Milanović, Plenković i da se dobro prodaju za judine škude. Mi nismo takvi, osobno sam Strategiju razvoja RH dao svim predsjednicima Vlada i svim predsjednicima RH, no oni to ne razumiju jer njih zanima služiti tajkune i bankare i za to biti nagrađivan tiskanim novcem bez pokrića, sve do jednoga dana , a onda će morati odgovarati za svoja nedjela.

Nemate saborskog zastupnika?

Točno. Mislili smo da je dovoljno iznositi istinu i građanima ponuditi rješenje za spas svih nas i Hrvatske. Naravno, uvijek je problem novac koji nismo imali osim osobnih ulaganja, što volontiranjem što malim donacijama pojedinaca. HDZ i SDP, kao i njihovi ‘sateliti’ imaju otvorene medije, a dogovorne ‘svađe’ narod pije, glavni mediji pumpaju tako da oni praktički imaju medije gratis. Mi ostali ih moramo plaćati, a svaka sekunda je itekako skupa.

Što poručiti biračima?

Pamet u glavu, izađite svi na izbore. Dom i Domovina nisu na prodaju! 90% nas opljačkanih građana je većina, većina koja uvijek može (ako izađe) osvojiti izbore, bez obzira što nas od 2000-te kradu na izborima.

Imamo samo dvije opcije. Onu (HDZ ili SDP sa satelitima) koja će nastaviti služiti svoje gospodare – tajkune i bankare i drugu opciju, stranku Pokret ZAJEDNO sa partnerima kojima je na prvom mjestu društveni interes pa onda osobna korist, suprotnost svega što danas živimo.

Ako narod ne izađe slijedi poznati scenarij, a to je nastavak privatizacija, uzimanje kredita znači zaduživanje, otkazi u službama po uputama MMF-a, smanjenja prava, cijene rada i mirovina, uvođenje novih i povećanje starih poreza, trošarina i davanja, što će dovesti do masovnog bankrota i deložacija građana iz svojih domova.

Većinski glas ima umirovljenik, radnik, ribar, službenik, student. Opljačkani su većina, zato nas stalno i dijele da bi nas mogli pljačkati i na kraju dokrajčiti.

Put imamo, glasove ‘oni’ nemaju! Sve je u rukama birača!

Autor:Ivica Luka Vrkić
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.