fbpx

Doktorski dosje ministra Željka Jovanovića

Autor: Marko Jurič

Zanimljivo je da je ministar Jovanović do ulaska u Sabor 2008. godine radio za neke farmaceutske firme što je vidljivo iz njegovog CV-a. Naime, ovakav će zdravstveni odgoj, prema mišljenju nekih stručnjaka, omogućiti stalni, kontrolirani dotok pacijenata sa spolnim bolestima.

Nakon tekstova o akademskom statusu ministra Jovanovića: 'Gdje su znanstveni radovi ministra Željka Jovanovića potrebni za docenta znanosti?' i 'Ministre Jovanoviću, lijepo vas molimo recite gdje su vaši znanstveni radovi?', a koje smo objavili na našem portalu odgovor nam je poslao osobno Željko Jovanović. U svom poznatom stilu ministar Jovanović nas je 'počastio' brojnim komplimentima na račun našeg istraživačkog rada, ali to ostavljamo njemu na dušu, a vama, poštovani čitatelji, na prosudbu. Kako bilo, provjere koje smo učinili nisu nam donijele jednoznačan odgovor je li ili nije upisao i obranio doktorsku disertaciju u skladu sa zakonom i strukom.

Problem su bili znanstveni radovi objavljeni u časopisima indeksiranim s CC statusom i je li on u njima bio prvi ili jedan od autora, a što je uvjet za prijavu doktorata na sva četiri medicinska fakulteta u Hrvatskoj. Časopisi indeksirani CC statusom (Current Contents journal) su publikacije visokih znanstvenih standarda koji su relevantni unutar struke. Iz priloženog CV-a, smatraju znanstvenici koje smo kontaktirali (a koji su nas zamolili da ne otkrijemo njihov identitet jer su ovisni o Jovanovićevom resoru) ministar Jovanović nema CC indeksiranih radova do obrane doktorske disertacije, čak ni kao koautor. Jovanović je doktorat prijavio 2005. godine stoga su za ovu priču relevantni samo oni radovi koji su objavljeni prije te 2005. godine. Naime, Jovanović je nakon 2005. godine objavljivao u CC indeksiranim časopisima kao što su, primjerice, Collegium Antroplogicum i Wiener Klinische Wochenschrift, ali ti radovi ne mogu biti u vezi s njegovom prijavom i obranom doktorata jer su objavljeni nakon što je obranio doktorat. Jovanović ima jedan rad iz 2001. godine koji je objavljen u časopisu Acta Clin Croat. Časopis Acta Clin Croat je danas indeksiran s CC statusom, ali u vrijeme objave Jovanovićevog rada 2001. godine nije bio CC indeksirani časopis pa čak ni 2005. kad je doktorirao. Danas je, doduše, Acta Clin Croat CC indeksirani časopis, ali ima impact faktor (čimbenik valjanosti) 0,25, a to je vrlo niska razina. Primjerice, Medicinski fakultet u Zagrebu danas traži impact faktor najmanje vrijednosti 1. Za prijavu doktorata danas, minimalni standard je objava od najmanje jednog znanstvenog rada u časopisu indeksiranom s Current Contents i to s impact faktor od 1 pa na više. 'No, iz priloženog CV-a vidljivo je da Jovanović do doktorata nije objavio niti jedan rad u časopisu koji je bio CC indeksiran', smatraju znanstvenici koje smo kontaktirali.

Dvojbe po kojim je kriterijima Jovanović prijavio doktorat


Očito postoje određene dvojbe po kojim je zakonskim odredbama Jovanović prijavio i obranio doktorat. Prema Zagrebačkoj deklaraciji iz 2004. godine koja je usvojena nakon opsežne rasprave na Konferenciji sa 25 sveučilišta iz 16 europskih zemalja, a među njima i Hrvatska o načinu na koji se stječe akademski stupanj doktora znanosti u području medicine i zdravstva, dogovoreno je da uvjet za prijavu teme doktorske disertacije uz ostalo bude barem jedan rad objavljen u CC indeksiranom časopisu. Precizira se kako se traži rad kojemu je pristupnik prvi autor, da rad bude u vezi s temom doktorske disertacije i da Impact factor CC časopisa u kojem je rad objavljen mora iznositi najmanje 1,2. Dakle, CC indeksirani radovi se spominju kao uvjet i u tom razdoblju do 2005. godine uz jasno određivanje imapct faktora od 1,2, a kao što su nama naši sugovornici rekli časopis u kojem je objavljen rad o kojem bi moglo biti riječ kao Jovanovićevom uvjetu za prijavu doktorata (Đorđević V, Jovanović Ž, Gošev M, Nagy Lj. The eficiency of healthy weight reduction program in the treatment of obesity. Acta Clinica Croatica 2001; 40: 93-98) u to vrijeme uopće nije imao status CC.

Naši sugovornici su nam još jednom istaknuli nejasnoću vezanu uz matični broj znanstvenika. Budući je Jovanović znanstvenik s dugotrajnim stažem trebao bi imati istaknut matični broj znanstvenika na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije, smatraju znanstvenici koje smo kontaktirali.

Također su se u ovoj istrazi pojavile i dvojbe oko navoda koji stoji na web stranici SDP-a prema kojemu je Jovanović 'u Rijeci završio Medicinski i Ekonomski fakultet, a u rodnome gradu stekao je i specijalistički magisterij iz područja marketinga menadžmenta te doktorat iz interne medicine.' U nastavku kratkog CV-a objavljenog na SDP-ovoj web stranici stoji da je ministar Jovanović završio dva fakulteta. To je malo neobično jer u svojem CV-u ministar govori o završenom samo jednom i to Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, dok je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci završio 'Postdiplomski specijalistički studij marketing menadžmenta'. Čini se da SDP-ovi kreatori web stranice pomalo brkaju pojmove kada navode da je Jovanović završio Ekonomski fakultet u Rijeci i postdiplomski studij marketing menadžmenta. Ako je vjerovati Jovanovićevom CV-u on nije završio Ekonomski fakultet u Rijeci. Tko je u pravu, ministar Jovanović ili SDP-ov PR koji, pretpostavljamo, oblikuje njihovu web stranicu teško je reći, ali to će oni, zacijelo, nakon ovog teksta razriješiti!

Zašto je Jovanović postao docent na Medicinskom fakultetu u Osijeku?

Druga nejasnoća se pojavila zbog činjenice da je Jovanović diplomirao, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci, a za naslovnog docenta (bez zasnivanja radnog odnosa) je izabran na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. To je malo neobično da znanstvenik ode sa svojeg fakulteta gdje je ostvario zanimljivu karijeru i preseli se na drugi fakultet. Pokušali smo provjeriti na riječkom fakultetu što je tome razlog, je li bilo nekakvih sukoba ili razmimoilaženja, ali su nam ljubazne tajnice nakon provjere rekle kako nam nisu dužne dati taj odgovor, ali da zapravo i ne znaju odgovor na to pitanje. Zanimljivo je da je i Jovanovićev prethodnik na toj ministarskoj fotelji Dragan Primorac nakon što je diplomirao i doktorirao na zagrebačkom Medicinskom fakultetu docenturu ostvario na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Što to ima tako lijepo u tom osječkom kampusu kad vrli hrvatski znanstvenici hrle tamo? Neki od znanstvenika koje smo kontaktirali su nam spominjali nekakvu podobnost na Medicinskom fakultetu u Osijeku, ali o tom više drugom prilikom.

Zanimljivo je da je ministar Jovanović do ulaska u Sabor 2008. godine radio za neke farmaceutske firme što je vidljivo iz njegovog CV-a. To bi mogao biti jedan od razloga što tako žustro promiče taj famozni zdravstveni odgoj. Naime, ovakav će zdravstveni odgoj, prema mišljenju nekih stručnjaka, omogućiti stalni, kontrolirani dotok pacijenata sa spolnim bolestima. Kada se tome još pridoda očekivana dobit od povećane prodaje kontracepcijskih sredstava i svih problema odnosno bolesti i nuspojava poput debljanja i sl., može se pretpostaviti kako će farmaceutske tvrtke koje upravo za te probleme imaju 'fantastične' lijekove i pripravke dobro zaraditi. Tu je onda još i stalni dotok pacijentica koje traže pobačaj. Jer je poznato kako kontracepcija nije stopostotna zaštita, a isto tako prezervativi, smatraju stručnjaci, čuvaju korisnike tek u sedamdeset posto spolno prenosivih bolesti. A hoće li klinci imati pri ruci prezervative svaki puta kada se 'napale' na tom zdravstvenom odgoju i odluče sve naučeno isprobati s kolegicom ili kolegom iz razreda još jedno je pitanje bez odgovora.
Pismo koje je ministar Željko Jovanović poslao našem portalu prenosimo u cijelosti:

Poštovani, i dalje loše odrađujete svoj novinarski posao i savjete tražite od nekompetentnih osoba, zar ne bi bilo najpravilnije da odete na Medicinski fakultet u Rijeci i provjerite svoje navode umjesto da širite neistine. Zato Vam ja šaljem njihov odgovor, a tu vam je i neažurirani popis nekih od mojih radova, kad ni vi ni vaši izvori niste u stanju to pronaći na Internetu. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17671824,22950956,18494192,19860100

Inače, u potpunosti ste neinformirani o temi koju pišete. Ne razlikujete pojmove, ne znate da su vrijedili različiti uvjeti za prijavu doktorata nekada i danas. Kratko rečeno, sramotite svoju profesiju.
Da ste malo čitali, vidjeli bi da uvjeti za doktorat nemaju veze s onima za docenta, da su oni za docenta dani pravilnikom NVZ (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/289156.html) prema kojima je za znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a sto je preduvjet za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta prema kriterijima RZ (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/128119.html), dovoljno imati 3 rada objavljena u casopisima koji su zastupljeni u Current Contentsu ili Science Citation Index – Expandedu, od cega dvije trecine radova (tj. 2 rada) trebaju biti zastupljene u Current Contentsu i to, sa do 10 autora, bez obzira na broj autora i njihov redosljed. Treba tu istaknuti da je ocito da ni vi ni vaši izvori ne razlikuju ocito akademski stupanj dr. sc. od uvjeta za izbor u zvanja, a da tu opet ne razlikujete uopce znanstvena od znanstveno-nastavnih zvanja. Savjetujem vam stoga da konzultirate i „Vodic u postupku izbora u zvanja“ dostupan na http://www.ufri.uniri.hr/data/vodic_u_postupku_izbora_u_zvanja.pdf.
Ali nastavite vi samo tako, daleko ćete dogurati na vašem „istraživačkom portalu“ ! Sretno!
Željko Jovanović


ŽIVOTOPIS: Doc. dr. sc. Željko Jovanović, dr. med, mr. oec.

DATUM I MJESTO ROĐENJA

26. studeni 1965. u Rijeci.
BRAČNO STANJE
Oženjen, otac sina Filipa (1996).

OBRAZOVANJE

– 2004-2006. Postdiplomski specijalistički studij marketing menadžmenta, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
– 1992.-1994. Postdiplomski studij kliničke patofiziologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
– 1985.- 1990. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
– 1982.-1984. Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi Rijeka
– 1980-1982. Centar usmjerenog obrazovanja elektrotehničkih kadrova Rijeka
– 1972.-1980. Osnovna škola Turnić u Rijeci

STRUČNO I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE

– 2002. INSEAD, Francuska : "The marketing Champions Postgraduate Course"
– 2003. London Business Scholl:"The Management Executive Development Programme"
– 2005. Agency for Medicinal Products and Croatian Pharmaceutical Society: "EU Regulatory Environment"
– 2007. KBC Rebro, Zagreb: "IBD Clinical Observation Programme"
– 2008. Pariz, Le Crans Montana – Postgraduate Institute of International Studies: “Private Sector, Government and International Organizations fighting Corruption "
– 2009. Pariz, "Programme d'invitation des personnalites d'avenir"
– 2009. Pariz, Le Crans Montana Postgraduate Institute of International Studies: "Business and corruption"

AKADEMSKI NASLOVI

1990. Doktor medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1995. Magistar biomedicinskih znanosti, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2005. Doktor biomedicinskih znanosti, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2006. Magistar ekonomije, specijalista za marketing menadžment, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

RADNO ISKUSTVO

• 01. 01. 2008. – Hrvatski sabor, zastupnik
• 01. 01. 2007.- 31. 12. 2007. Schering-Plough CE AG, Predstavništvo za Hrvatsku; Direktor razvoja tržišta
• 01. 01. 2006.- 31. 12. 2006. General Electric Healthcare, Predstavništvo za Hrvatsku; Voditelj farmakovigilancije – odgovorna osoba za praćenje nuspojava lijekova
• 01. 01. 1997. – 31. 12. 2005. F. Hoffmann – La Roche, Predstavništvo za Hrvatsku
1. Stručni suradnik za područje Primorja, Istre, Like i Gorskog Kotara, 1997-1999.
2. Voditelj grupe proizvoda za Hrvatsku, 1999 – 2000.
3. Direktor vanbolničkog programa za Hrvatsku, 2001 – 2005.
• 01. 05. 1994.- 31. 12. 1997. Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Rijeka, liječnik u timu hitnoće
• 29. 06. 1993. -18. 02. 1994. te od 04. 11. 1994. do 15. 01. 1995. Postrojbe Hrvatske vojske- liječnik i voditelj saniteta bojne133. brigade HV
• 01. 12. 1992. – 30. 07. 1993. Ambulanta DINA Omišalj, liječnik opće medicine
• 1991 – 1992. Predavač prve pomoći u Crvenom križu Rijeka
• 01. 09. 1991. – 01. 12. 1991. Prva hrvatska riječka gimnazija u Rijeci, Nastavnik na zamjeni iz biologije i kemije
• 01. 10. 1990. – 30. 09. 1991. Dom zdravlja Rijeka, pripravnički staž

ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST

A. Kvalifikacijski radovi:
1. Jovanović Ž. Upravljanje marketingom u farmaceutskoj industriji. Magistarski specijalistički rad, Ekonomski fakultet u Rijeci, 2006.
2. Jovanović Ž. Učinci liječenja pretilosti smanjenjem unosa i apsorpcije masti na čimbenike kardiovaskularnog rizika. Doktorska disertacija, Medicinski fakultet Rijeka, 2005.
3. Jovanović Ž. Epidemiologija Crohnove bolesti na riječko-istarskom području. Magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci, 1995.
4. Jovanović Ž. Epidemiološko istraživanje upotrebe sredstava ovisnosti u studentskoj populaciji. Diplomski rad Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci, 1990.

B. Objavljeni znanstveni i stručni radovi:

I Radovi indeksirani u CC-u/SCIE-u/Index Medicus-u i ostalim indexima:

1. Đorđević V, Jovanović Ž, Gošev M, Nagy Lj. The eficiency of healthy weight reduction program in the treatment of obesity. Acta Clinica Croatica 2001; 40: 93-98

2. Jovanović Ž. Načela upravljanja farmaceutskom marketinškom kombinacijom. Farmaceutski Glasnik 2006; 62(10): 539-59
3. Jovanović Ž. Strategija marketinga u farmaceutskoj industriji. Farmaceutski Glasnik 2007; 63(2): 95-108
4. Peršić V, Ružić A, MiIetić B, Balen S, Jovanović Ž, Včev A, Rački S, Vujčić B. Left
ventricule diastolic function in obese patients with newly diagnosed arterial
hypertension. Wien Kin Wochenschr 2007; 119/13-14 :423-427
5. Željka Crnčević-Orlić, Željko Jovanović, Davor Štimac, Luka Zaputović, Viktor Peršić, Alen Ružić. Efficacy of Healthy Weight Loss Program in Obesity Treatment: Croatian Experience. Coll. Antropol. 32 (2008) 79-83
6. Željko Jovanović, Željka Crnčević-Orlić, Davor Štimac, Slaven Kokić, Viktor Peršić, Tatjana Ružić, Sanda Goll-Barić. Effects of Obesity Reduction on Cardiovascular Risk Factors: Comparison of Indicidual and Group Treatment – Substudy of the Croatian Healthy Weight Loss Programme. Coll. Antropol.33 (2009) 3:751-757
7. S. Kokić, V. Kokić, M. Krnić, L. Mirić, Ž. Jovanović, Ž. Orlić-Crnčević. Advantage of prandial insulin as a therapeutic approach in initial secondary pancreatic β-cell exhaustion in type 2 diabetic patients . Diabetologia Croatia 39-1, 2010:37-41

II Ostali radovi:

1. Jovanović Ž. Klinička slika i opasnosti razvoja zloćudnog tumora kod Crohnove bolesti. Medicina 1995-96; 31-32:5-9
2. Jovanović Ž. Epidemiologija Crohnove bolesti na riječko-istarskom području.Liječnički vjesnik 1999; 121 (1-2) 8-13
3. Jovanović Ž. Pretilost i udio mast u hrani. Medix 1999,; 25 17-18
4. Morović M, Stojanović D, Jovanović Ž. Inhibitori neuraminidaze u liječenju influenze. Medix 2002 ; 40 116-21
5. Jovanović Ž, Nagy Lj, Gošev M. Utjecaj smanjenog unosa masti hranom na prevenciju i liječenje pretilosti i dijabetesa tip 2. Medix 2002; 44 64-67
6. Jovanović Ž. Pretilost i masti u hrani. Medicina 2002; 38:3-10
7. Jovanović Ž. Mjesto i uloga liječnika obiteljske medicine u prevenciji i liječenju ovisnosti. Medicina 2003; 39:53-54
8. Jovanović Ž, Mušković K, Dankić K. Prevencija ovisnosti u predškolske i školske djece: Prijedlog modela prevencije lokalne samouprave u Gradu Rijeci. Pediatrica Croatica 2003;47 (1) 209-13

III Knjige i poglavlja u knjizi:

1. Jovanović Ž. Preuzmite kontrolu nad svojom tjelesnom težinom. Tisak Zambelli, Rijeka 2004.
2. Jovanović Ž. Upravljanje marketing procesom u farmaceutskoj industriji. XX kongres Cromar, Zbornik radova, Rijeka 2007.
3. Grbac, Bruno – Dlačić, Jasmina – First, Ivana: Trendovi marketinga. – Rijeka : Ekonomski fakultet : Solutio, 2008.
4. Marketing u društvu znanja = Marketing in a knowledge based society / urednici Bruno Grbac, Marcel Merel. – Rijeka : Ekonomski fakultet : CROMAR, 2008
IV Kongresna priopćenja i sažetci:
1. Jovanović Ž, Kovačević J, Florini D, Kocić Z: Učestalost davanja pojedinih lijekova u terapiji hitnih stanja. Prvi hrvatski kongres farmacije, Zagreb 1996. Zbornik radova
2. Jovanović Ž. Opasnost nastanka tumora kod Crohnove bolesti, 1. hrvatski kongres patologa i sudskih medicinara, Zagreb 1996.Zbornik radova
3. Mihelčić I, Petrović G, Jovanović Ž, Bradić N, Kovačević J, Florini D, Lakić T, Stojanović D, Zeidler F. Evaluation of cardiopulmonary resuscitation in cardiac arrest in outpatient condition in Rijeka by Ustein method. Neurologica croatica 1996; 45:224-225
4. Bradic N, Mihelčić I, Jovanović Z, Zeidler F, Florini D, Petrovic G, Stojanovic D.
Outcome of out-of-hospital cardiadc arrest in Rijeka, Croatia – Utstein Style presentation, The third Pan-European conference on emergency medical services, Prag 1996.
5. Jovanović Ž, Mihelčić-Sabljić I. The most common used drugs in emergency
medical service. European journal of emergency medicine 1988; 5(1) 158-9
9. Jovanović Ž, Mihelčić-Sabljić I. The pharmacological therapy in emergency
medicine. Periodicum biologorum 1997; 99 (1) 79-80
10. Jovanović Ž. The pharmacological treatment of social phobia. Periodicum
biologorum 1997; 99(1) 100-101
11. Jovanović Ž. Incidencija i prevalencija Crohnove bolesti u Rijeci, 1. hrvatski internistički kongres, Dubrovnik 1998.
12. Jovanović Ž, Mihelčić-Sabljić I. Terapija akutnog otrovanja benzodiazepinima u izvan
bolničkim uvjetima. Prvi hrvatski kongres hitne medicine, Zagreb 1999., Zbornik radova
13. Jovanović Ž, Mihelčić-Sabljić I, Kinkela I. Akutno otrovanje metilbromidom. Prvi hrvatski kongres hitne medicine, Zagreb 1999., Zbornik radova
14. Jovanović Ž. Inhibitori lipaze – novi pristup u terapiji pretilosti. X. savjetovanje farmaceuta Istre i Kvarnera, Poreč 1999.
15. Jovanović Ž. Smanjenje unosa masti hranom u terapiji pretilosti. Hrvatski dani PZZ, Labin 1999.
16. Aganović I, Jovanović Ž. Škola zdravog mršavljenja – novi multidisciplinarni pristup u dugoročnom liječenju pretilosti. 3 znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija 2000. Zbornik radova
17. Aganović I, Jovanović Ž. Utjecaj liječenja pretilosti na čimbenike kardiovaskularnog rizika. 8 kongres obiteljske medicine Opatija 2001. Zbornik radova
18. Aganović I, Jovanović Ž. Učinci primjene orlistata i smanjenog unosa masti hranom u dugoročnom liječenju pretilosti. Treći hrvatski kongres o aterosklerozi. Liječnički vjesnik 2001; 123 (2) 70S.
19. Jovanović Ž. Crnčević Orlić Ž. Healthy weight reduction program. International Journal of Obesity 2002; 26(1) S42
20. Aganović I, Jovanović Ž, Crnčević-Orlić Ž. Iskustva škole zdravog mršavljenja u liječenju debljine. Liječnički vjesnik 2002. 124(3) 35
21. Jovanović Ž, Crnčević- Orlić Ž. Xenimap- The Croatian Weight Reduction Program. International Journal of Obesity 2003; 27( 1): S 110
22. Jovanović Ž. Algoritam liječenja pretilosti. Prvi hrvatski kongres o debljini, Rabac 2003. Zbornik radova.
23. Mušković K, Dankić K, Jovanović Ž. Uloga lokalne samouprave u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Liječnički vjesnik 2004; 126 (3) 47
24. Dankić K, Mušković K, Jovanović Ž. Prevencija bolesti ovisnosti: Prijedlog modela prevencije lokalne samouprave u Gradu Rijeci. Prvi hrvatski kongres preventivne medicine. Zbornik radova, Zagreb 2003.
25. Mušković K, Dankić K, Jovanović Ž. The role of local authorities in protecting the reproductive health of the youth. 4th Croatian Congress on Infectious Diseases. Abstract book, Opatija 2004.
26. Jovanović Ž, Aganović I, Crnčević-Orlić Ž, Peršić V, Ružić A, Čaljkušić K. Healthy weight loss project Rijeka.Periodicum Biologorum 2006; 108 (2):57
27. Dankić K, Jovanović Ž, Radović E, Čaljkušić K, Mušković K, Radin N, Jerković R. Utvrđivanje potreba za intervencijama lokalne samouprave usmjerenih prevenciji i liječenju pretilosti. Liječnički vjesnik 2006; 126(4): 13
28. Jovanović Ž, Radović E, Čaljkušić K. Ispitivanje stavova bolesnika liječenih Xenicalom. Liječnički vjesnik 2006; 126(4): 21
29. Peršić V, Ružić A, Miletić B, Jovanović Ž. Alkohol, crveno vino i kardiovaskularne bolesti. Liječnički vjesnik 2006; 126(4): 34
30. Ružić A, Peršić V, Vučković-Rapajić S, Jovanović Ž. Kritički odabir masnoća u prehrani. Liječnički vjesnik 2006; 126(4): 44
31. Jovanović Ž. Upravljanje marketing procesom u farmaceutskoj industriji. XX kongres Cromar, Zbornik radova, Rijeka 2007.
32. A. Ružic, V. Peršić, B. Miletić, A. Obad, T. Ružić, Ž. Jovanović, V. Pehar-Pejčinović. Exercise-stimulated vWF release – a new tool for routine assessment of endothelial function. Eur Heart J 2008 29: 255-503; P 2957
33. Peršić V, Ružić A, Miletić B, Pehar-Pejčinović V, Jovanović Ž. The anti-inflammatory effect of moderate physical training early after myocardial infarction. Eur J Cardiovascular Prev Rehabil. 2008 May; Suppl: 119.
34. Peršić V, Jovanović Ž, Ružić A. Value of echocardiographic assesment of diastolic dyfunction in arterial hypertension. Second International Symposium on Hypertension
Translational Medicine in Hypertension, Osijek 2010., Zbornik radova.

NASTAVNA DJELATNOST

1. Katedra za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vanjski suradnik na izbornom kolegiju " Marketing i lijekovi" od 2005. ; te Bioetika od 2010.
2. Katedra za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vanjski suradnik na obvezatnom kolegiju "Osnove marketinga" od 2006.-2010.
3. Katedra za farmakologiju Medicinski fakultet u Osijeku, nastavna baza Thalassotherapia Opatija, suradnik u naslovnom suradničkom zvanju viši asistent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani Farmakologija i toksikologija, u nastavnoj bazi Thalassotherapia Opatija, od 29. listopada 2007.
4. Katedra za farmakologiju Medicinski fakultet u Osijeku, naslovni docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani Farmakologija i toksikologija, od 01. siječnja 2011..

Rijeka, 15. 03. 2011.

Autor:Marko Jurič
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.