Photo: Marin Tironi/24sata/Pixell

TKO JE U PRAVU? Je li otkazivanje punomoći odvjetničkom društvu formalnost ili se u tome ‘krije nešto dublje’?

Autor:

Glavna zgrada Hrvatskih pošta u Zagrebu nalazi se u Branimirovoj ulici. Već se 10 godina vodi spor u vezi nekretnine koju koriste Hrvatske pošte, a koja u naravi predstavlja parkiralište i prilaznu cestu HP-ovoj poslovnoj zgradi.

Naime, Hrvatske pošte nisu stvarni vlasnici tih nekretnina, ali upravljaju njima već 60 godina. Kako bi se utvrdilo vlasništvo odnosno prenijelo vlasništvo Hrvatskim poštama pokrenut je sudski postupak koji je u ime te tvrtke vodilo Odvjetničko društvo “Dragičević i partneri”.

I kada je revizijom Vrhovnog suda nastupio povoljan razvoj događaja za HP, ta je tvrtka otkazala punomoć svojim odvjetnicima iz odvjetničkog društva “Dragičević i partneri”.

Zanimalo nas je zašto se to dogodilo pa smo tražili objašnjenje od obje strane.

Iz Hrvatskih pošta rečeno je kako je “vezano uz tvrdnju da je odlukom Vrhovnog suda ‘nastupio povoljan razvoj događaja za HP’, bitno ukazati da je navedenom odlukom predmet ‘samo vraćen na ponovni postupak pred prvostupanjski sud dakle Vrhovni sud nije presudio ‘u korist’ HP-a, već je predmet vratio na ponovno suđenje dakle na ponovni prvostupanjski postupak”.
Iz HP-a nadalje navode kako je “netočno da je poslovna suradnja sa odvjetnicima iz Odvjetničkog društva DRAGIČEVIĆ I PARTNERI d.o.o. prekinuta nakon navodnog ‘nastupa povoljnog razvoja događaja za HP’ nastalog nakon donošenja odluke Vrhovnog suda o reviziji. Naime, do prekida poslovne suradnje došlo je još 12. siječnja 2019. godine, nakon isteka važenja Ugovora o zastupanju i pravnom savjetovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor) s Odvjetničkim društvom DRAGIČEVIĆ I PARTNERI d.o.o., a kojim prestankom važenja Ugovora je prestao i svaki oblik suradnje HP d.d. i navedenog odvjetničkog društva.

Točno je da se vodi parnični postupak koji je pokrenut prije više od 10 godina (od 2006. godine) i u kojem je Odvjetničko društvo DRAGIČEVIĆ I PARTNERI d.o.o. podnijelo tužbu odnosno tužilo kao tuženika Republiku Hrvatsku, da bi se nakon primitka odluke Vrhovnog suda o reviziji i navodnog ‘nastupa povoljnog razvoja događaja za HP’ ispostavilo da je Odvjetničko društvo DRAGIČEVIĆ I PARTNERI d.o.o. tužilo pogrešnog tuženika jer je kao vlasnik spornog zemljišta u zemljišnim knjigama upisan Grad Zagreb, a ne Republika Hrvatska. Zbog svega navedenog je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, koje zastupa Republiku Hrvatsku u predmetnom postupku, istaknulo prigovor promašene pasivne legitimacije. Isto tako, ukazuje se da Vrhovni sud u svojoj odluci o reviziji nije ulazio u meritum stvari, već je istom odlukom riješio samo pitanje (ne)ispravnosti načina postavljanja petita tužbenog zahtjeva, što za sam meritum predmeta nije od nikakvog pravnog značaja.

Obrazloženje kako je došlo do pogrješnog usmjerenja tužbenog zahtjeva odnosno do podnošenja tužbe protiv pogrešnog tuženika, potrebno je zatražiti od Odvjetničkog društva DRAGIČEVIĆ I PARTNERI d.o.o., a zbog čega Državno odvjetništvo Republike Hrvatske smatra da je pogrešno tužena Republika Hrvatska potrebno je zapitati samo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske”.
Sudski postupak i dalje traje, u Županijskom odvjetništvu ne mogu komentirati

Prihvatili smo sugestiju iz Hrvatskih pošta te uputili dopisi DORH-u. Na njihov odgovor trebalo je čekati neko vrijeme, ali evo što su odgovorili.

Iz središnjice DORH-a upit su prebacili u Županijsko državno odvjetništvo Zagreb.

“Nastavno na Vaš upit od 21. studenog 2020. odgovaramo da se povodom tužbe Hrvatske pošte d.d. protiv tuženika Republike Hrvatske kod Trgovačkog suda u Zagrebu vodi sudski spor radi utvrđenja prava vlasništva na dijelu nekretnine kč. br. 7502/1 k.o. Centar. Radi se o ponovljenom postupku nakon donesene ukidne odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojom je prihvaćena revizija tužitelja te su ukinute ranije donesene presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i Trgovačkog suda u Zagrebu. Kako se radi o sudskom postupku koji je još uvijek u tijeku isti ne možemo komentirati. Nastavno, državno odvjetništvo kao zastupnik po zakonu jedne od stranaka u postupku ne može odgovoriti niti na konkretna pitanja iz vašeg upita”, piše u odgovoru Županijskog državnog odvjetništva Zagreb.
HP-ovo financiranje projekata poslovna tajna

Prema našim saznanjima, HP je koristio usluge nekoliko odvjetničkih društava, a u tri godine na te je usluge tvrtka potrošila više od 11 milijuna kuna. Zanimalo nas je na što se to odnosilo.

“U cilju unaprjeđenja poslovanja, u prethodnom trogodišnjem razdoblju HP d.d. je bila nositelj niza velikih i značajnih projekata, a koji projekti su se odnosili na različite akvizicije odnosno kupnje/prodaje drugih društava, od kojih su značajnije prodaja HT PRODUKCIJE d.o.o. te kupnja društva Locodels d.o.o.. Ostale projekte realizacija kojih je u tijeku ne bi se mogle odnosno smjele navoditi konkretnim nazivom uslijed okolnosti da isti predstavljaju poslovnu tajnu, a povreda koje poslovne tajne bi imala za posljedicu povredu ugovora o povjerljivosti s poslovnim partnerima koji sa HP d.d. sudjeluju u projektu/ima. Obzirom na veličinu, značaj, a nadasve složenost postupanja vezanih uz pravnu podršku oko realizacije prethodno opisanih projekata, u cilju provedbe navedenih projekata bilo je nužno angažiranje odvjetnika za rad na istima. Osim na projektima, odvjetnici su bili angažirani i na predmetima koje se odnose na postupke vezane uz kapitalne nekretnine HP d.d.”, naglasili su iz HP-a.

Isto tako, navodno je HP odvjetničkom društvu “Dragičević i partneri” isplatio malo manje od pola milijuna kuna, a zadnja isplata je bila 2018. godine iako su oni nakon toga zastupali HP u sudskom sporu u vezi zemljišta u Branimirovoj.

U HP-u to objašnjavaju činjenicom da je “svaki oblik suradnje HP d.d. i Odvjetničkog društva DRAGIČEVIĆ I PARTNERI d.o.o. prestao trenutkom prestanka važenja Ugovora (12.1.2019. godine)”.

“Osim toga, u odnosu na navedeni predmet (Branimirova-parkiralište), ukazuje se da je protiv drugostupanjske presude podnesena revizija Vrhovnom sudu 2015. godine, a što ima za posljedicu da od tog trenutka (2015.) pa do donošenja odluke Vrhovnog suda o reviziji, postupanje po predmetu ‘miruje’ odnosno u tom razdoblju od podnošenja revizije (2015.) do donošenja odluke Vrhovnog suda o istoj (2020.) se po redovnom tijeku stvari ne poduzimaju nikakve radnje odvjetnika (u tom razdoblju se ne održavaju ročišta, nema nikakvih podnesaka niti bilo kakvih drugih postupanja odvjetnika), niti za istima postoji potreba niti su bilo kakve radnje poduzimane od strane Odvjetničkog društva DRAGIČEVIĆ I PARTNERI d.o.o. u navedenom razdoblju. Uslijed prethodno navedenih okolnosti da Odvjetničko društvo DRAGIČEVIĆ I PARTNERI d.o.o. u razdoblju od 2015. do 2020. nije poduzimalo nikakve radnje u predmetnom postupku, a  osobito uslijed okolnosti da je svaki oblik suradnje s Odvjetničkim društvom DRAGIČEVIĆ I PARTNERI d.o.o. prestao trenutkom prestanka važenja Ugovora (12.1.2019.), razvidno jest da ne postoji osnova za plaćanje usluga koje nisu izvršene, a niti su iste smjele niti trebale biti izvršene”, zaključili su iz HP-a.

Odvjetničko zastupništvo bez pisanog ugovora

Kako ne bi sve ostalo samo na jednoj strani, upitali smo i odgovorne iz Odvjetničkog društva “Dragičević i partneri” za komentar na tvrdnje iz HP-a.

Odgovorili su nam da se “odnos između stranke i zastupnika ne mora zasnivati na pisanom ugovoru o zastupanju već je dostatna i punomoć za zastupanje koja de facto predstavlja ugovor o nalogu”.

“S obzirom da Odvjetničkom društvu Dragičević i partneri d.o.o. punomoć za zastupanje u predmetu na koje se odnosi Vaše pitanje istekom Ugovora o zastupanju nije opozvana, niti je na bilo koji drugi način HP d.d. iskazao namjeru da bi tomu imalo biti tako, to smo nastavili zastupati interese HP d.d. u navedenom predmetu. Navedeno potvrđuje i činjenica da nam je HP d.d. punomoć opozvala tek Odlukom Uprave od dana 22.10.2020. g. koja nam je dostavljena dana 27.10.2020. nakon čega, nikakve radnje u postupku više i nismo podnosili”, istaknuli su iz Odvjetničkog društva.

Upitali smo i kako to da su tužbu usmjerili na pogrešnog tužnika?

“U odnosu na drugopostavljeno pitanje u kojem se osvrćete na navode iz HP d.d. kako je odvjetničko društvo tužbu usmjerilo protiv krivog tuženika ističemo kako navedeno nije točno. Prije svega htjeli bismo istaknuti kako odluku o tome protiv koga usmjeriti tužbu donosi stranka, a ne zastupnik, što je i ovdje bio slučaj. Osim toga, postojanje pasivne legitimacije tuženika, dakle RH, nisu osporili ni sudovi, pa tako ni Vrhovni sud Republike Hrvatske, koji da je dijelio mišljenje koje sada iznosi HP d.d., zasigurno ne bi predmet vratio na ponovni postupak. Doista je nejasno koji je interes djelatnika HP d.d. koji Vam se na ovaj način očitovao, da javno iznosi podatke koji izravno štete HP d.d. u postupku?

Očito je namjera iznošenja takvih neistina insinuiranje na loše zastupanje od strane odvjetnika Mladena Dragičevića i svjesno činjenje reputacijske štete kako odvjetniku osobno, tako i odvjetničkom društvu u cjelini. Naime, nižestupanjski sudovi, upravo su smatrali da se radi o nekretnini kojom upravlja RH, ali koja ne može biti predmetom dosjedanja. S obzirom da je prvostupanjski sud takvu odluku donio bez provođenja dokaza, a drugostupanjski ju sud potvrdio, Vrhovni sud RH nije imao druge mogućnosti nego predmet vratiti na ponovni postupak kako bi se izveli svi potrebni dokazi radi potpunog i točnog utvrđenja relevantnih činjenica. Među ostalim i činjenice može li sporni dio nekretnine, za koji HP d.d. tvrdi da ga je stekao dosjedanjem, biti predmetom stjecanja vlasništva dosjelošću.

Navod HP d.d. kako usluga zastupanja koja je izvršena u ovom predmetu nije smjela niti trebala biti izvršena nije točan. Naime, kao što smo ranije naveli, odvjetnik Dragičević imao je urednu punomoć za zastupanje što potvrđuje i činjenica opoziva punomoći koji je dan tek 22. listopada 2020., ali i okolnost da su odluka VSRH kao i poziv za ročište dostavljeni upravo na adresu odvjetničkog društva. Osim toga, poduzimanje radnje zastupanja najavljeno je HP-u mjesec dana prije poduzimanja i nitko od strane HP d.d. nije prigovorio ili istaknuo da isto nije potrebno ili zabranio poduzimanje, čak štoviše dobili smo odgovor da će nas kontaktirati netko iz pravne službe ukoliko bude potrebno. Jedini komentar kojeg smo dobili, ali nakon što je radnja već izvršena, bio je krajnje neprimjeren i neprofesionalan odgovor direktorice Ureda za pravne poslove kojim je izjavila kako nema osnove za rad po predmetu ni plaćanje, a da će rad na predmetu preuzeti HP d.d. (e-mail od dana 19. listopada 2020.). Ovakav odgovor direktorice Ureda za pravne poslove zanimljiv je i iz razloga što je pristigao prije Odluke Uprave HP d.d. o opozivu punomoći, dakle prije nego što je odluku o nepoduzimanju radnji s naše strane donio organ koji po zakonu zastupa HP d.d.?!”, naglasili su iz Odvjetničkog društva “Dragičević i partneri”.

Hrvatske pošte su javna ustanova i prema tome njihovo poslovanje treba biti transparentno. Kako u Odvjetničkom društvu “Dragičević i partneri”, donedavnom “poslovnom partneru” HP-a komentiraju činjenicu da nam nisu htjeli otkriti koliko su točno iznosile cifre utrošene na odvjetnike i na što je to točno utrošeno?

“Zanimljiv je odgovor HP d.d. kada je u pitanju podatak da je u tri godine na trošak odvjetnika potrošeno 11 milijuna kuna. Obrazloženi odgovor na ovo pitanje odbili su ponuditi pod izlikom poslovne tajne, no trošenje javnog novca, a novac HP d.d. to jest, ne može i ne smije biti prekriveno velom tajne”, zaključili su iz Odvjetničkog društva “Dragičević i partneri”.

Tko je u pravu i kako će se raspetljati priča o nekretnini HP-a, ali i otkazivanju suradnje odvjetničkom društvu te je li u pitanju formalnost ili u tome ima i “nešto dublje”, pokazat će vrijeme.

Autor:
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.