Sramotna presuda da deložirana djeca obitelji Cvjetković moraju platiti najam za godine koje su proveli u svome domu

Autor: Tvrtko Dolić

Tog petka razapinjanja Cvjetkovića, nadnevka 15. srpnja 2015. godine, kada se “hrvatska” država bešćutno očitovala protiv svoje djece, Bukovac je bio okupiran od policije. Bukovčani su imali dojam da je pokrenuta nova vojno – redarstvena akcija. Rotirke, sirene, specijalna vozila, i specijalne snage! A ono, bili su blokirani svi prilazi do obiteljske kuće Marije Veronkice i Tomislava Cvjetkovića u zagrebačkoj Mogilskoj 5. Donesena je sudska odluka o njihovoj prisilnoj i neodgodivoj deložaciji. Aktivisti Živog bili su spremni za novo promotivno odnošenje s deložacije, ali bi u naguravanju bilo ugroženo 7 djece Cvjetkovića, pa je otac Tomislav pokrenuo “mirnu” evakuaciju svoje obitelji iz vlastitog doma. Dogodilo se to u zemlji koja proživljava demografski kolaps. Jeli ovakva presuda Cvjetkovićima pridodana aktualnom raskopavanju Živog zida? Ili je nakon raspada Živog zida nestao strah sudaca da Živi zid može doći na vlast i pospremiti naše pravosuđe? Marija Cvjetković ušla je u Most, što iritira mnoge dužnosnike i uhljebe vladajućih stranaka.

Kratka geneza predmeta P-5317/15

Prema dokumentaciji OS Novi Zagreb, Croatia banka d.d. je 19. svibnja 1999. podnijela prijedlog za ovrhom temeljem solemniziranog Ugovora o kreditu s Tomislavom Cvjetkovićem, od lipnja 1997. Ista je banka na javnoj dražbi u siječnju 2010. prodala obiteljsku kuću Cvjetkovića za 523.444 kune. Po jednima je kupac Boris Žibrat umirovljeni djelatnik MORH-a, a po drugima je izbačen ili otpušten po nekoj osnovi. Nekako mi nisu sjele njegove izjave o životnoj ušteđevini. Glede karaktera Borisa Žibrata, najviše intrigira činjenica da je kupovao kuću za koju je znao da je u postupku ovrhe i da će uslijediti deložacija. Prema zapisniku rasprave od 8. studenog 2018. godine, Boris Žibrat priznaje da je zahtjev za iseljenje Cvjetkovića podnio 2011. i godinu dana nakon kupnje njihove kuće od Croatia banke d.d., a presuda sutkinje Petre Kušević Fraculj konstruira obvezu plaćanja najma već od kolovoza 2010. Prema zapisniku, Žibrat je izjavio kako nije želio kontakte s tuženicima, da bi za Jutarnji list rekao kako mu se tuženici nisu nikad obratili radi eventualnog pokušaja dogovora. Pametnome dosta. A dok su naivni Cvjetkovići u slijedećim godinama bili razapeti u nekoliko sudskih postupaka, Žibrat je 16. siječnja 2018. podigao tužbu kao da su do trenutka deložacije bili njegovi podstanari, da bi 27. lipnja s novim podneskom povećao svoje zahtjeve. Kakvi su se novi troškovi pojavili?

Neprihvatljiva presuda 138 P-5317/15-42

Prema presudi sutkinje Petre Kušević Fraculj od 11. lipnja 2019. godine, Cvjetkovići (Tomislav i Marija, njihova djeca Paula, Marko, Ivana i Lucija) moraju solidarno platiti “novom vlasniku njihove kuće” Borisu Žibratu (1) 296.719 kuna na ime najamnine za period od kolovoza 2010. pa do travnja 2015. godine, s mjesečnim najamninama u rasponu od 4.141,22 – 5.493,66 kuna. Tome iznosu treba pridodati zatezne kamate za svaku kreiranu mjesečnu najamninu. (2) Cvjetkovići solidarno moraju namiriti 61.759,04 kuna na ime sudskih troškova Borisa Žibrata, kao i zatezne kamate na taj iznos počevši s 10. lipnja 2019. kada je prvostupanjski sudski postupak dovršen. Dakle, nije riječ o iznosu od 358.478 kuna, nego o iznosu koji će jako brzo dostići iznos s kojim je Žibrat kupio kuću Cvjetkovića. Sud je morao povesti računa o neprihvatljivim odnosima. Navodno je Žibratov odvjetnk Ivan Kobaš izjavio da je policija u spis dostavila račun na 86.000 kuna, dok će Kobaš svoje troškove i usluge Žibratu naplatiti 171.000 kuna. Eto nam sreće od onih koji su nada demografske obnove – odvjetnik Kobaš reče da su “izgledi naplate veći zbog činjenice da se presuda odnosi solidarno na roditelje i na djecu”. Zanimljivo, umjesto zakona poštujemo nečije stavove: “Odavno u pravnoj znanosti nema prijepora jer postoji stav da je neovlašteni posjednik dužan platiti vlasniku iste stečeno bez osnove u visini cijene najma” – izjavio je odvjetnik Kobaš.

Sudska farsa

Nevjerojatno je da jedan sudski postupak OS Zagreb može toliko narušiti presumciju nevinosti. Čak i za djecu. Boris Žibrat predao je svoju tužbu, a na Cvjetkovićima je bilo da se obrane ili da plate! Dokaži da si nevin! Sutkinja Kušević Fraculj nije obrazložila zašto je zahtjev prihvatila kao osnovan. Niti je pravno suprotstavila odredbe tadašnjeg Ovršnog zakona. Kada već kreira ugovor o najmu u prošlosti, zašto OS Zagreb ne preuzme na sebe primjerenu odštetu za mogući najam? Na Bukovcu je najam za takvu nekretninu oko 3.000 kuna godišnje, odnosno ispod 15.000 kuna za 5 godina zbog dugih pauza u najmu – čekanje na novog klijenta. A boravak Cvjetkovića u njihovom domu do dana deložacije sud može kvalificirati kao nužni smještaj. U svome obrazloženju tužbe, u samoj presudi, sutkinja Kušević Fraculj iznosi ukratko zahtjev Borisa Žibrata i neke prigovore iz podnesaka tuženih, i to je to. Dokaze bilo čega ne iznosi, nego konstatira da je u slučaju deložacije Cvjetkovića već u 2010. Boris Žibrat mogao iznajmljivati predmetnu nekretninu. Zašto istu predmetnu nekretninu nije iznajmljivao nakon deložacije Cvjetkovića 2015. godine? Zašto sutkinja nije provjerila jeli Boris Žibrat nakon preuzimanja predmetne nekretnine istu iznajmljivao i koliki je najam prijavio? Sutkinja Kušević Fraculj koristi nejasan pojam “tržišne vrijednosti najamnine za tu nekretninu”. Cijeli postupak sadrži nutarnje pravosudne konflikte. Primjerice, Boris Žibrat je kupac, najmoprimac, ovrhovoditelj i tužitelj. Zašto sutkinja Kušević Fraculj nije provjerila mogućnost da se Boris Žibrat time bavi?
Sudsko kreiranje neostvarivog najma

Pogledajmo kako je sud došao do astronomskog iznosa konstruiranog najma s kojim tereti Cvjetkoviće. Uskoro će prijeći pola milijuna kuna! Prema obrazloženju sutkinje Kušević Fraculj, na ročištu od 14. ožujka 2018. godine, vještak je ovako branio svoje visoke izračune: (1) Konstatira da je nekretnina djelomično adaptirana, ali primjenjuje nekakve svoje kriterije kao da se to nije dogodilo kroz financiranje od strane Cvjetkovića u spornom razdoblju od kolovoza 2010. do travnja 2015. Navodno je vještak procjenu stanja obavio na temelju prisjećanja (!) i prema navodima stranaka na samom suđenju. Tavan ima dovoljnu visinu za uspravno kretanje! Odvjetnica Zvjezdana Znidarčić Begović 24. rujna 2018. predala je podnesak za izuzimanjem vještaka Žarka Željka, jer je na ročištu od 14. ožujka 2018. izjavio da je nekretnine za usporedbu pregledao preko internetskog preglednika Street View i temeljem tako dostupnih podataka izvršio komparativnu analizu. Na temelju najma 5 kuća postavio je cijenu najma na 8,36 eura/m2. Zanimljivo, najelitniji penthouse na Bukovcu iznajmljivan je po cijeni 6,25 eura/m2 i polovicu razdoblja iznajmljivanja bio je prazan. Praktično je u razdoblju iznajmljivanja donio prosječni prihod od 3,25 eura/m2 mjesečno, što zbog troškova održavanja pada ispod 3 eura/m2, koliko je sudski vještak konstruirao za skromnu nekretninu Cvjetkovićevih. To nije rekla kazala, nego to mogu dokumentacijski potvrditi. Neki developeri imali su sreće, ali je većina najmodavaca stradala u takvom biznisu. Obiteljska kuća Cvjetkovićevih nije bila elitno mjesto za život, dok je lokacija imala neke svoje prednosti. Cvjetkovići su morali balansirati kao obiteljska zajednica od 9 članova na jednoj plaći, koja je uvijek imala neki drugi prioritet u odnosu na kvalitetnu adaptaciju. Marija je bila zaposlena kao nastavnica u susjednoj osnovnoj školi, dok je poduzetništvo Tomislava slomljeno kroz visoke kamate kredita koji je podigao. Marija i Tomislav Cvjetković bili su heroji i umjetnici preživljavanja, koji su nosili svoju brojnu zajednicu i njene probleme s ponosom i osmjehom, dostojanstveno.

Goli navodi
Sutkinja Kušević Fraculj navodi da su tuženi Tomislav i Marija Cvjetković izjavili da je tužitelj Boris Žibrat vlasništvo nad predmetnom nekretninom stekao u nezakonitom ovršnom postupku vođenom pred istim sudom pod brojem Ovr-1255/99. i da je Boris Žibrat mogao biti uveden u posjed nekretnine tek po ispunjenju svih zakonom predviđenih uvjeta. Nadalje navode da se kod ovog suda vodi postupak P-7650/15 po tužbi Marije Cvjetković radi utvrđivanja prava vlasništva na predmetnoj nekretnini po osnovi bračne stečevine, te postupak P-5104/15 po tužbi Marije Cvjetković protiv Borisa Žibrata radi utvrđivanja prava vlasništva. Tuženi odbacuju kvalifikaciju da su bespravno živjeli u nekretnini tužitelja – u ovršnom postupku pokušavali su zaštiti svoja prava, koja su im protuzakonito i protuustavno oduzeta 10. srpnja 2015. Marija i Tomislav Cvjetković izjavili su da je zakonom o predaji u posjed I-tuženiku (Tomislav) naloženo predati u posjed tužitelju prizemni dio predmetne nekretnine, dok je tužitelj nezakonito preuzeo obiteljski dom Cvjetkovićevih u cijelosti. Na raspravi od 8. studenog 2018. Marija Cvjetković izjavila je da je ostala u predmetnoj nekretnini zato što je imala pravomoćnu presudu da je vlasnica 1/2 dijela predmetne nekretnine. Svi argumenti tuženika nisu pomogli, nego je sutkinja Kušević Fraculj u svojoj presudi kratko prezentirala neke prigovore i jednostavno proglasila osnovanim tužbeni zahtjev Borisa Žibrata, pozivajući se na čl. 8 Zakona o parničnom postupku: “Koje će činjenice uzeti kao dokazane, odlučuje sud prema svome uvjerenju na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno, a i na temelju rezultata cjelokupnog postupka.” Ma, bravo!

Tužba Marije Cvjetković

Sutkinja u svome obrazloženju navodi spis P-10500/02. Marija Cvjetković podnijela je 10. listopada 2002. tužbu protiv supruga Tomislava i Croatia banke d.d. za potrebe utvrđivanja da je suvlasnica 1/2 dijela predmetne nekretnine. Nadnevka 1. veljače 2006. donesena je presuda u korist tužiteljice, na temelju priznanja koje je u cijelosti prihvatilo tužbeni zahtjev, Županijski sud u Zagrebu potvrdio je tu prvostupanjsku presudu, da bi Ustavni sud svojim rješenjem U-III-103/08 od 14. lipnja 2011. ukinuo obje presude, pa je predmet vraćen prvostupanjskom sudu. Pet godina kasnije (!) Općinski građanski sud u Zagrebu s novom presudom P-7650/11 od 30.studenog 2016. odbacio je tužbeni zahtjev Marije Cvjetković, što je potvrdio i Županijski sud u Zagrebu. Koje li sramote za naše pravosuđe. Sutkinja Kušević Fraculj spominje i sudski predmet P-5104/15 od 21. srpnja 2015. Marija Cvjetković pokrenula je tužbu protiv Borisa Žibrata radi utvrđivanja njenog vlasništva u 1/2 dijela predmetne nekretnine. Sutkinja Kušević Fraculj u svome obrazloženju potvrđuje da su Cvjetkovići 10-15 dana prije prve dražbe predočili sucu pravomoćnu presudu prema kojoj je Marija Cvjetković suvlasnica predmetne nekretnine u 1/2 dijela, i da su Cvjetkovići tražili odgodu ovrhe. Zašto bi Cvjetkovići bili podstanari u nekretnini koja je sudski potvrđena kao njihovo vlasništvo (točnije Marije Cvjetković) u 1/2 dijela. Odvjenica Zvjezdana Znidarčić Begović nadnevka 24. rujna 2018. predala je podnesak u kojemu konstatira da je u trenutku provođenja javne dražbe Marija Cvjetković bila utvrđeni suvlasnik predmetne nekretnine u 1/2 dijela, a dokazi o tome nalaze se u spisu P-5317/15, što je sud prilikom sastavljanja svoje službene bilješke propustio konstatirati. Odvjetnica Znidarčić Begović predložila je da se navedeno provjeri i utvrdi, radi čega je predlagala priklop ovršnog spisa koji je izdvojen. Znidarčić Begović je prigovorila da je ovršni sud sa svojom odlukom od 18. veljače 2014. ukinuo potvrdu pravomoćnosti rješenja o dosudi od 27. siječnja 2010. godine, što istom bilješkom nije utvrđeno a što je odlučno glede ocjene osnovanosti tužbenog zahtjeva. Cvjetkovići su djecu upoznali s nastalim (pravosudno proizvedenim) problemom tek 2013. Nadali su se da će spriječiti ovršni postupak. Sutkinja Kušević Fraculj je to ignorirala, i jednostavno odredila svojom osobno procjenom solidarnu odgovornost djece. Jezovito! Sutkinja Kušević Fraculj odbacila je prigovor promašene pasivne legitimacije.

Neki prigovori tuženih roditelja i djece

Odvjetnici Cvjetkovića prilagali su prigovore kroz podneske na postupak 5317/15. Primjerice, odvjetnica Ana Glowatzky Sesar nadnevka 5. listopada 2015. predala je podnesak u ime tužene djece. Prvenstveno ističe “prigovor promašene pasivne legitimacije”, jer je tužitelj trebao biti uveden u posjed predmetne nekretnine tek po ispunjavanju svih zakonom predviđenih uvjeta. Tužena djeca nemaju nikakav status u ovršnom postupku! Odvjetnica Glowatzky Sesar nadnevka 21. rujna 2018. predala je novi podnesak u ime tužene djece. Prigovorili su zbog povećanja zahtjeva tužitelja i ukazali na promašenost nalaza i mišljenja vještaka. Odvjetnica Zvjezdana Znidarčić Begović nadnevka 24. rujna 2018. predala je podnesak u ime Marije i Tomislava Cvjetković. Osim što su tuženici odbacili kao osnovan bilo kakav dug u smislu konstruiranog najma, osporeni su i izračuni vještaka. Odvjetnica Znidarčić Begović nadnevka 7. svibnja 2019. predala je novi podnesak. Naglašava da su u ovršnom postupku Ovr-1255/99 morale biti primijenjene sve odredbe tadašnjeg Ovršnog zakona. Sukladno tadašnjim odredbama Ovršnog zakona, kada je tužitelj Boris Žibrat nastupao kao ovrhovoditelj, bio je obvezan osigurati nužan smještaj I-tuženiku kao ovršeniku (čl. 122 Ovršnog zakona). I-tuženi Tomislav Cvjetković ističe da je tužitelj kao tadašnji ovrhovoditelj, sukladno čl. 124 Ovršnog zakona, kao kupac bio dužan predložiti sudu da sud zapovjedi II-VII tuženicima da predmetnu nekretninu bez odgode predaju kupcu kao ovrhovoditelju.

 

 

 

Autor:Tvrtko Dolić
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.