fbpx
Dnevno.hr

Strani državljani već godinama ne plaćaju pričuvu: Evo kako riješiti ovaj problem!

Autor: Pitaj pravnicu

U našoj stambenoj zgradi imamo nekoliko stranih državljana koji već godinama ne plaćaju pričuvu, vodu, odvoz smeća itd. Oni ne žive u Hrvatskoj i nemaju bankovne račune. Dolaze na odmor ljeti. Postoje li instrumenti naplate? 

Sukladno Zakonu o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima, prije svega se na ugovore primjenjuje pravo koje su stranke odabrale. Navedeno treba provjeriti kod pružatelja usluga.

Ako nije izabrano mjerodavno pravo i ako posebne okolnosti slučaja ne upućuju na drugo pravo, kao mjerodavno pravo primjenjuje se primjerice:

1) za ugovor o prodaji pokretnih stvari – pravo mjesta gdje se u vrijeme primitka ponude nalazilo prebivalište, odnosno sjedište prodavatelja.

2) za ugovor o djelu, odnosno za ugovor o gradnji – pravo mjesto gdje se u vrijeme primitka ponude nalazilo prebivalište odnosno sjedište poslenika (poduzimača).

Ako u stranoj državi postoji nadležnost stranog suda u sporovima protiv državljana Republike Hrvatske po kriterijima o nadležnosti, kojih nema u odredbama o nadležnosti suda Republike Hrvatske, ti će kriteriji biti mjerodavni za postojanje nadležnosti suda Republike Hrvatske u sporovima u kojima je tuženik državljanin te strane države.

U sporovima o imovinskopravnim zahtjevima, nadležnost suda Republike Hrvatske postoji ako se na teritoriju Republike Hrvatske nalazi imovina tuženika ili predmet koji se traži tužbom.

Nadležnost suda Republike Hrvatske postoji i u sporovima zbog obveza nastalih za vrijeme boravka tuženika u Republici Hrvatskoj.
Također, u slučaju da državljanin RH može biti tužen u takvoj stvari pred sudom države čiji je državljanin strani državljanin, primjenjuje se načelo uzajamnosti (dakle i strani državljanin može biti tužen u RH za istu stvar).

Sukladno svemu navedenom, a u slučaju da gore navedene zakonske pretpostavke odgovaraju činjeničnom stanju, mislim kako bi trebalo podnijeti tužbu pred sudom RH.

Moj dužnik prenio je stan na oca. Mogu li nešto učiniti?

Svaki vjerovnik čija je tražbina dospjela za isplatu, i bez obzira na to kad je nastala, može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je poduzeta na štetu vjerovnika.
Smatra se da je pravna radnja poduzeta na štetu vjerovnika ako zbog nje dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje vjerovnikove tražbine. Naplatno raspolaganje može se pobijati ako je u vrijeme raspolaganja dužnik znao ili mogao znati da poduzetim raspolaganjem nanosi štetu svojim vjerovnicima i ako je trećoj osobi, s kojom je ili u čiju je korist pravna radnja poduzeta, to bilo poznato ili moglo biti poznato.

Ako je treća osoba dužnikov bračni drug, ili krvni srodnik u ravnoj liniji, ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, ili po tazbini do istog stupnja, smatra se da joj je bilo poznato da dužnik poduzetim raspolaganjem nanosi štetu vjerovniku, osim ako dokaže suprotno.

Kod besplatnih raspolaganja i s njima izjednačenih pravnih radnji smatra se da je dužnik znao da poduzetim raspolaganjem nanosi štetu vjerovniku, i za pobijanje tih radnji ne zahtijeva se da je trećoj osobi to bilo poznato ili moglo biti poznato.

Tužba za pobijanje podnosi se protiv dužnika i treće osobe s kojom je ili u čiju je korist poduzeta pravna radnja koja se pobija, odnosno, protiv njezinih sveopćih pravnih sljednika.

Ako sud usvoji tužbeni zahtjev, pravna radnja gubi učinak samo prema tužitelju i samo koliko je potrebno za namirenje njegovih tražbina.

Radnik jednog dana jednostavno nije došao na posao i poručio je po kolegi da više neće dolaziti. Što mi je činiti?

Sukladno Zakonu o radu, otkaz mora biti u pisanom obliku. Također, sukladno Zakonu o radu, a ovisno o trajanju radnog odnosa, radnik ima obvezu i odraditi otkazni rok. Čak i u slučaju da je riječ o izvanrednom otkazu od strane radnika (gdje ne treba odraditi otkazni rok) isti mora biti u pisanom obliku, a za njega moraju postojati i zakonom predviđeni razlozi (izvanrednog otkaza).

Savjetujem da radnika upozorite na navedeno (kao i mogućnost naknade štete zbog kršenja ugovora o radu), a u svakom slučaju prikupite dokaze (izjave drugih radnika) o postupanju radnika. U slučaju da radnik ne dođe na posao, mislim kako bi poslodavac trebao uputiti radniku otkaz (izvanredni, u slučaju da su ispunjeni zakonski uvjeti za isto), a svakako pazite na urednu dostavu takvog otkaza. U ovakvim slučajevima savjetujem, radi provođenja ispravne (sigurne) procedure, angažirati stručnu osobu.

Autor:Pitaj pravnicu
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.