Dnevno.hr

Posudio sam novac prijatelju, i nije mi vratio. Sada on kupuje skupe stvari, a meni je i dalje dužan. Što mogu učiniti?

Autor: Pitaj pravnicu

Svakog četvrtka naša stalna suradnica, Nataša Kovar Ričko, dipl, iur., odgovara na tri pitanja iz svih pravnih područja.
Dragi čitatelji, podsjećamo vas kako nam svoja pitanja možete slati na adresu elektroničke pošte [email protected]. Napominjemo kako će naša pravnica između svih pristiglih pitanja odabrati tri na koja će odgovarati svakoga četvrtka. Vaše pitanje možda će biti sadržajno izmijenjeno tako da će tekst možda biti skraćen i/ili izmijenjen zbog ograničenosti prostora/jasnoće sadržaja pitanja, odnosno zaštite podataka. Slanjem upita na gore navedenu adresu elektroničke pošte, smatra se da ste suglasni s prikupljanjem i obradom osobnih podataka navedenih u vašoj e-poruci u svrhu odgovora na vaš upit (više o zaštiti osobnih podataka).

Zakupnik sam poslovnog prostora. Da li sam za vrijeme trajanja epidemije ovog virusa dužan plaćati zakup, a ne radim u njemu?

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima, ako bi zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, a koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak, ona može zahtijevati da se ugovor izmijeni ili čak i raskine. Izmjenu ili raskid ugovora ne može zahtijevati strana koja se poziva na promijenjene okolnosti ako je bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

Strana koja je ovlaštena zbog promijenjenih okolnosti zahtijevati izmjenu ili raskid ugovora dužna je o svojoj namjeri obavijestiti drugu stranu čim sazna da su takve okolnosti nastupile, a ako to ne učini, odgovara za štetu koju je druga strana pretrpjela zbog toga što joj zahtjev nije bio na vrijeme priopćen.

Pri odlučivanju o izmjeni ugovora, odnosno o njegovu raskidu sud će se rukovoditi načelom savjesnosti i poštenja, vodeći računa osobito o svrsi ugovora, o podjeli rizika koja proizlazi iz ugovora ili zakona, o trajanju i djelovanju izvanrednih okolnosti te o interesima obiju strana.

Strane se mogu ugovorom unaprijed odreći pozivanja na određene promijenjene okolnosti, osim ako je to u opreci s načelom savjesnosti i poštenja. Kad je ispunjenje obveze jedne strane u dvostranoobveznom ugovoru postalo nemoguće zbog izvanrednih vanjskih događaja nastalih nakon sklapanja ugovora a prije dospjelosti obveze, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se i obveza druge strane, a ako je ova nešto ispunila od svoje obveze, može zahtijevati vraćanje po pravilima o vraćanju stečenog bez osnove.

U slučaju djelomične nemogućnosti ispunjenja zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, druga strana može raskinuti ugovor ako djelomično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama, inače ugovor ostaje na snazi, a druga strana ima pravo zahtijevati razmjerno smanjenje svoje obveze. Dakle, u slučaju da u ugovoru niste isključili primjenu gore navedene odredbe o nastupu izvanrednih okolnosti (lat. clausula rebus sic stantibus), postojao bi temelj za primjenu gore navedene odredbe, što bi u Vašem slučaju podrazumijevalo raskid ugovora ili izmjenu (vjerojatno cijene najma/zakupa prostora), a u slučaju spora sud bi se rukovodio načelom savjesnosti i poštenja, vodeći računa osobito o svrsi ugovora, o podjeli rizika koja proizlazi iz ugovora ili zakona, o trajanju i djelovanju izvanrednih okolnosti te o interesima obiju strana.
U slučaju da ste se odrekli primjene ove klauzule (isključili je), imali bi pravo na primjenu odredbi o izmijenjenim uvjetima, ako bi dokazali da je isto odricanje bilo protivno načelu savjesnosti i poštenja (odluka suda).

Račun mi je blokiran, a ne znam radi čega? Kako se to može provjeriti?

Savjetujem da u FINI zatražite presliku dokumenta temeljem kojeg je ovršen (odnosno blokiran) Vaš račun. Ako Vam niti tada ne bude razvidno o čemu je riječ, zatražite uvid kod tijela koje je izdalo tu ispravu i provjerite da li ste obaviješteni o istom postupku.

Posudio sam novac prijatelju, i nije mi vratio, s tim da je od tada prošlo dosta vremena. Sada on kupuje skupe stvari, a meni je i dalje dužan. Što se može učiniti?

U predmetnom slučaju možete utužiti dugovanje, s tim da sud na zastaru ne pazi po službenoj dužnosti, dakle tužbu možete uložiti bez obzira na eventualni nastup zastare, pa vidjeti da li će tuženik istaknuti prigovor zastare (ako izgubite spor Vi snosite parnični trošak i sudski trošak o čemu treba voditi računa kod pokretanja svakog postupka pa i ovog).

Za utuženje se primjenjuje opći zastarni rok od 5 godina od dospjeća (kada je trebalo vratiti novac), a ako niste ugovorili rok vraćanja, pozovite ga pisanim putem na ispunjenje obveze (povrat zajma). Ako ugovaratelji nisu odredili rok za vraćanje zajma, niti se on može odrediti iz okolnosti zajma, zajmoprimac je dužan vratiti zajam nakon isteka primjerenog roka koji ne može biti kraći od dva mjeseca računajući od zajmodavčeva zahtjeva, dakle u tom slučaju nakon isteka ovog roka možete uložiti tužbu. Na raspolaganju Vam je i kaznena prijava, u slučaju da sumnjate da je riječ o prevari, a u kaznenom postupku također možete postaviti imovinskopravni zahtjev za povrat novca.

Ako za vrijeme trajanja epidemije ne radim, a u radnom odnosu sam, imam li pravo dobiti plaću?

Autor:Pitaj pravnicu
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.