Dnevno.hr

Uskraćivanje alimentacije kazneno je djelo: Radno sposoban roditelj ne može se osloboditi uzdržavanja maloljetnog djeteta

Autor: Dnevno.hr

Svakog četvrtka naša stalna suradnica, Nataša Kovar Ričko, dipl, iur., odgovara na tri pitanja iz svih pravnih područja.

Dragi čitatelji, podsjećamo vas kako nam svoja pitanja možete slati na adresu elektroničke pošte [email protected]. Napominjemo kako će naša pravnica između svih pristiglih pitanja odabrati tri na koja će odgovarati svakoga četvrtka. Vaše pitanje možda će biti sadržajno izmijenjeno tako da će tekst istog možda biti skraćen i/ili izmijenjen zbog ograničenosti prostora/jasnoće sadržaja pitanja, odnosno zaštite podataka. Slanjem upita na gore navedenu adresu elektroničke pošte, smatra se da ste suglasni s prikupljanjem i obradom osobnih podataka navedenih u Vašoj e-poruci u svrhu odgovora na Vaš upit (više o zaštiti osobnih podataka).

Imam par pitanja vezanih uz alimentaciju. Žena je pokrenula sudski postupak za razvod braka. Postupak je stopiran jer sam otišao raditi tijekom sezone. Zanima me jesam li dužan plaćati alimentaciju prije sudske odluke i ako jesam, koliko minimalno moram uplaćivati te može li tražiti zaostatke nakon sudske presude ako nisam dužan plaćati?

U skladu s odredbama važećeg Obiteljskog zakona, roditelji su prvi dužni uzdržavati maloljetno dijete. Radno sposoban roditelj ne može se osloboditi dužnosti uzdržavanja maloljetnog djeteta. Ako roditelj ne uzdržava maloljetno dijete, dužni su ga uzdržavati baka i djed po tom roditelju.

Roditelj koji ne stanuje s maloljetnim djetetom i nije plaćao uzdržavanje za svoje maloljetno dijete dužan je isplatiti naknadu za uskraćeno uzdržavanje od nastanka tog prava pa do podnošenja tužbe.

Smatra se da je obaveza uzdržavanja za pojedini mjesec nastala krajem mjeseca za koji je uzdržavanje trebalo dati, a u visini koja se može odrediti prema članku 314. Obiteljskog zakona koji utvrđuje kako slijedi:

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odlukom će jedanput godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine, odrediti minimalne novčane iznose koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj, a dužan ih je platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom.

Minimalni iznos određuje se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu, i to:

1. za dijete do 6 godina, 17% prosječne plaće

2. za dijete od 7 do 12 godina, 20% prosječne plaće i

3. za dijete od 13 do 18 godina, 22% prosječne plaće.

Iznimno od navedenog, potrebe maloljetnog djeteta za uzdržavanje mogu se utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma, ali ne manjem od jedne polovice zakonskog minimuma:

1. ako je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati dvoje ili više djece ili

2. ako dijete vlastitim prihodima pridonosi svojem uzdržavanju.

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odredit će odlukom jedanput godišnje, a najkasnije do 1. travnja tekuće godine, tablice o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj.
Dakle, jedanput godišnje, do 1. travnja za tekuću godinu, određuje se minimalni iznos uzdržavanja maloljetnog djeteta koji predstavlja minimum materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

Također, jedanput godišnje do 1. travnja za tekuću godinu, određuje se tablica o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj

Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

Tražbina djeteta prema roditelju koji ga nije uzdržavao zastarijeva za vrijeme od pet godina od dana nastanka obveze.

Roditelj s kojim dijete stanuje svoj udio u obvezi uzdržavanja djeteta ispunjava svakodnevnom skrbi o djetetu, a roditelj koji ne stanuje s djetetom obvezu uzdržavanja djeteta ispunjava zadovoljavanjem materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja.

Svakodnevna skrb o djetetu smatra se jednakovrijednom zadovoljavanju materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja.

Iznimno, ako roditelji na temelju plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi provode podjednako vremena s djetetom i podjednako se svakodnevno skrbe o djetetu, novčano uzdržavanje za dijete može se urediti sporazumno u skladu s obiteljskim okolnostima.

Dakle, obavezni ste plaćati uzdržavanje u slučaju da ne živite s djetetom, u protivnom se može tražiti plaćanje zaostataka na ime uzdržavanja (kao i privremena mjera plaćanja uzdržavanja prije sudske presude), a posebno treba napomenuti i kako je uskrata zakonskog uzdržavanja i kazneno djelo, o čemu također treba voditi računa. Ovisno o dobi djeteta, određuje se i minimum uzdržavanja u skladu s gore navedenim, a konačni će se iznos određivati uzimajući u obzir ukupno materijalno stanje roditelja, mogućnost stjecanja zarade i potrebe djeteta.

Posebno ističem i kako se u skladu s odredbama Obiteljskog zakona može postaviti i zahtjev za određivanjem uzdržavanja u pojednostavljenom postupku, kako je definirano odredbama članaka 474. do 477. važećeg Obiteljskog zakona.

Susjed je na svom terenu izveo neke radove prilikom kojih mi je potkopao betonsko-žičanu ogradu pa postoji opasnost da se ona sruši na njegov teren, a na mojoj parceli pojavilo se i klizište. Na moje pitanje zašto to radi, odgovorio je da na svojem radi što hoće. Što mi je činiti i na koji način? Imam i fotografije iz raznih razdoblja, čak i iz ’70-ih i ’80-ih godina na kojima se vidi da je teren bio ista kosina, pa se nadam da su i to nekakvi dokazi. Mogu li pozvati i policiju?

Prije svega vam savjetujem da pozovete komunalnog redara u mjestu u kojem se nekretnina nalazi. Nadalje, ako sumnjate da susjed ne posjeduje valjanu dozvolu za radove, o svemu možete obavijestiti i nadležni građevinski inspektorat. Vezano uz štetu koja nastaje na vašem terenu, savjetujem vam da se javite stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo radi izrade elaborata i osiguranja dokaza, odnosno pokretanja postupka osiguranja dokaza (proceduru i dinamiku izrade elaborata provjerite s ovlaštenom osobom, ovisno o tome želite li odmah ići u sudski spor ili ne), kako biste imali dokaze o stanju kakvom je nekretnina sada i uzrocima tog stanja, za potrebe eventualnog sudskog postupka. Možete pokrenuti i sudski postupak u kojem ćete tražiti da susjed prestane s radnjama za koje tvrdite da oštećuju vaše vlasništvo te da izvede radove kojima bi se vaša zemlja vratila u prethodno stanje i osigurala od ponovnog oštećenja. S tim u vezi, a u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, nitko se ne smije služiti ni koristiti nekretninom tako da zbog toga na tuđu nekretninu slučajno ili po prirodnim silama dospiju dim, neugodni mirisi, čađa, otpadne vode, potresi, buka i sl., ako su prekomjerni s obzirom na namjenu kakva je primjerena toj nekretnini, s obzirom na mjesto i vrijeme, ili izazivaju znatniju štetu, ili su nedopušteni na temelju odredaba posebnoga zakona (prekomjerne posredne imisije).

Vlasnici nekretnine koje su izložene prekomjernim posrednim imisijama ovlašteni su od vlasnika nekretnine s koje one potječu zahtijevati da otkloni uzroke tih imisija i naknadi štetu koju su nanijele, kao i da ubuduće propušta činiti na svojoj nekretnini ono što je uzrok prekomjernih imisija, dok ne poduzme sve mjere koje su potrebne da onemoguće prekomjerne imisije.

Vlasnik nekretnine nije dužan trpjeti da ga itko bez posebnoga pravnoga temelja uznemirava time što posebnim uređajima ili na drugi način neposredno odašilje na njegovu nekretninu dim, neugodne mirise, čađu, otpadne vode, potrese, buku i slično (neposredne imisije), pa je ovlašten zahtijevati da to uznemiravanje prestane i da mu se nadoknadi pretrpljena šteta.

Vlasnik čijoj nekretnini prijeti predvidljva opasnost s tuđe nekretnine od neposrednih ili posrednih imisija koje ne bi bio dužan trpjeti, ovlašten je zahtijevati da se odrede i provedu svrhovite mjere radi njihova sprečavanja.

Kad postoji ozbiljna opasnost da bi se nečija zgrada ili neki drugi dio nečije nekretnine mogao potpuno ili djelomično srušiti, od čega prijeti opasnost susjednoj nekretnini, susjed čija je nekretnina u opasnosti može od onoga čiji je to objekt zahtijevati poduzimanje svih potrebnih mjera za sprečavanje nastanka štete te zahtijevati dovoljno osiguranje naknade buduće štete.

Vezano uz pitanje nadležnosti policije, mogu izaći na teren o prijavi i sastaviti zapisnik, međutim, ako nije riječ o djelu za koje se vodi postupak po službenoj dužnosti, smatram da neće biti daljnjeg postupanja. Možda bi bilo dobro da putem ovlaštene osobe uputite susjedu obrazloženu opomenu s pozivom na mirno rješenje spora, možda uz prethodan uvid i očevid vještaka radi vjerodostojnosti, sve u cilju izbjegavanja troškova, pa nakon toga pokrenete gore navedene (sudske) radnje.

Prije desetak godina djelatnici teleoperatera postavili su na moje privatno zemljište stup zbog telefonskog priključka za susjedovu kuću. Što treba učiniti da se stup ukloni i da se eventualno traži obeštećenje za korištenje zemljišta bez dozvole?

Savjetujem da se pisanim putem obratite nadležnom teleoperateru radi uvida u cjelokupni predmet odobravanja postavljanja telefonskog priključka. Ovisno o ishodu, potrebno je eventualno postaviti zahtjev za isplatu naknade za korištenje zemljišta i pokušati riješiti predmet mirnim putem.

O navodima iz njihova očitovanja ovisi daljnje postupanje. Također provjerite kod njih i mogućnost uklanjanja priključka ako niste suglasni s tim. Dakle, pisanim putem iznesite situaciju i zatražite uvid u predmet i očitovanje o postavljanju priključka te pokušajte riješiti situaciju mirnim putem. O stanju predmeta i očitovanju ovisi i pitanje poduzimanja daljnjih (sudskih) radnji.

Autor:Dnevno.hr
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.