fbpx
Dnevno.hr

SVE PO ZAKONU: I bučnim se susjedima može stati na kraj

Autor: Dnevno

Imam probleme sa susjedima koji stvaraju buku, drže cvijeće izvan balkona, što prlja moj balkon i ponašaju se nekorektno, ali im, osim mene, nitko ne prigovara ni za što jer se nitko ne želi svađati sa njima. Kakva su moja prava?

U skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, nitko se ne smije služiti ni koristiti nekretninom na način da zbog toga na tuđu nekretninu slučajno ili po prirodnim silama dospiju dim, neugodni mirisi, čađa, otpadne vode, potresi, buka i sl., ako su prekomjerni s obzirom na namjenu kakva je primjerena toj nekretnini, s obzirom na mjesto i vrijeme, ili izazivaju znatniju štetu, ili su nedopušteni na temelju odredaba posebnoga zakona (prekomjerne posredne imisije).

U slučaju da je vaša nekretnina izložena takvim (prekomjernim posrednim) imisijama, ovlašteni ste od vlasnika nekretnine s koje one potječu zahtijevati da otkloni uzroke tih imisija i naknadi štetu koju su nanijele, kao i da ubuduće ne čini na svojoj nekretnini ono što je uzrokom prekomjernih imisija, dok ne poduzme sve mjere koje su potrebne da onemoguće prekomjerne imisije. Također, vlasnik nekretnine nije dužan trpjeti da ga itko bez posebnoga pravnoga temelja uznemirava time što posebnim uređajima ili na drugi način neposredno odašilje na njegovu nekretninu dim, neugodne mirise, čađu, otpadne vode, potrese, buku i sl. (neposredne imisije), pa je ovlašten zahtijevati da to uznemiravanje prestane i da mu se nadoknadi pretrpljena šteta.

Postoji, dakle, razlika u prekomjernim posrednim imisijama (npr. kada vjetar donese miris) i neposrednim imisijama (ove druge osoba šalje direktno ili putem nekih uređaja na tuđu nekretninu), kao i u specifikaciji tužbenog zahtjeva ovisno o tome je li riječ o jednom ili drugom, što trebate ocijeniti ovisno o okolnostima vašeg slučaja.

Dakle, i u slučaju da je riječ o posrednim ili neposrednim imisijama, imate pravo na sudsku zaštitu, pri čemu savjetujem da se najprije obratite susjedu s upozorenjem i pokušajem mirnog rješenja spora, a u slučaju da ono nije moguće, treba podići tužbu pred nadležnim sudom u kojoj ćete tužbeni zahtjev specificirati u skladu s gore navedenim, a ovisno o tome je li riječ o prekomjernim posrednim ili neposrednim imisijama. U tom sudskom postupku svakako treba tražiti vještačenje uzroka imisija i vještačenje na okolnost njihova postojanja i intenziteta i predložiti sam očevid na terenu (po mogućnosti u jednom odlasku radi ekonomičnosti postupka, dakle i očevid suda i izlazak vještaka u istom terminu).

Garanciju ishoda spora ne može sa sigurnošću dati nitko, predvidljivo je, međutim, da biste spor vjerojatno dobili ako je doista riječ o prekomjernim imisijama.

Dakako, uvijek je uputno spor pokušati riješiti mirnim putem prije pokretanja tužbe.

U potrazi za pravdom, odlučio sam se i vama obratiti. Možda mi možete pomoći.
Prijavio sam nelegalnu gradnju i dobio odgovor da se radi o izvođenju radova bez akta kojim se odobrava gradnja te je pokrenut upravni inspekcijski postupak.

Do danas ništa se nije poduzelo, zvao sam građevinsku inspekciju, koja mi kaže da će se to možda legalizirati, što i kako – ništa mi  nije jasno. Kome se dalje obratiti, što učiniti?

Pokušajte ponovno naslovnom tijelu predati dopis u kojem ćete navesti kako, prema vašem saznanju, nisu poduzete nikakve radnje te tražite uvid u predmet kako biste utvrdili koje su radnje poduzete. U slučaju da ne dobijete zadovoljavajući odgovor, obratite se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, te predočite sadržaj svoje prijave, dakako pisanim putem, ali nakon predaje pisanim putem, svakako pokušajte zatražiti i da vas prime radi davanja informacija o predmetnom postupku. U slučaju da ne dobijete zadovoljavajuće odgovore, savjetujem da se obratite stručnoj osobi (odvjetniku) radi provođenja odgovarajućih radnji i uvida pred nadležnim tijelima, a također možete predočiti odgovor nadležnih tijela i npr. arhitektu koji bi ga možda mogao protumačiti (u slučaju da je isti sadržajno obrazložen) te vam ponuditi konkretan odgovor u odnosu na situaciju “na terenu“.

Zanima me imam li pravo na promjenu radnog mjesta zbog bolesti.
U svom pitanju ne navodite je li riječ o bolesti uzrokovanoj ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, pa ću, opreza radi, navesti sve zakonske obaveze poslodavca i za slučaj navedenog, kao i za slučaj bolesti koja nije uzrokovana navedenim. Radniku koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti poslodavac ne može otkazati ugovor o radu. Međutim, ako nije riječ o gore navedenom, vodite računa o tome da poslodavac može otkazati radniku ugovor o radu ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obaveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti (osobno uvjetovani otkaz).

Ozljeda na radu, odnosno profesionalna bolest ne smije štetno utjecati na napredovanje radnika i ostvarenje drugih prava i pogodnosti iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom.

Radnik koji je privremeno bio nesposoban za rad zbog ozljede ili ozljede na radu, bolesti ili profesionalne bolesti, a za kojega nakon liječenja, odnosno oporavka, ovlašteni liječnik, odnosno ovlašteno tijelo u skladu s posebnim propisom utvrdi da je sposoban za rad, ima pravo vratiti se na poslove na kojima je prethodno radio.

Ako je prestala potreba za obavljanjem poslova na kojima je radnik prethodno radio, poslodavac mu je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, koji moraju, što je više moguće, odgovarati poslovima na kojima je radnik prethodno radio.

Ako poslodavac nije u mogućnosti radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova ili ako radnik odbije ponuđenu izmjenu ugovora o radu, poslodavac mu može otkazati na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o radu.

Ako kod radnika postoji smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, smanjenje radne sposobnosti uz djelomični gubitak radne sposobnosti ili neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti koju je utvrdilo ovlašteno tijelo u skladu s posebnim propisom, poslodavac je dužan, uzimajući u obzir nalaz i mišljenje toga tijela, ponuditi radniku sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je radno sposoban, koji moraju, što je više moguće odgovarati poslovima na kojima je radnik prethodno radio.

Kako bi osiguranja gore navedene poslove, poslodavac je dužan prilagoditi poslove sposobnostima radnika, izmijeniti raspored radnog vremena, odnosno poduzeti druge mjere da radniku osigura odgovarajuće poslove.

Ako je poslodavac poduzeo sve naprijed navedene mjere, a ne može radniku osigurati odgovarajuće poslove, odnosno ako je radnik odbio ponudu za sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova koji odgovaraju njegovim sposobnostima u skladu s nalazom i mišljenjem ovlaštenog tijela, poslodavac radniku može otkazati ugovor o radu uz suglasnost radničkog vijeća.

Radnik koji je pretrpio ozljedu na radu, odnosno koji je obolio od profesionalne bolesti, a kojemu nakon završenog liječenja, oporavka i profesionalne rehabilitacije, poslodavac ne može osigurati odgovarajuće poslove, ima pravo na otpremninu najmanje u dvostrukom iznosu, ako je ispunio uvjete za stjecanje prava na otpremninu propisanu Zakonom o radu.

Radnik koji je neopravdano odbio ponuđene poslove nema pravo na otpremninu u dvostrukom iznosu.

Radnik koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti ima prednost pri stručnom osposobljavanju i školovanju koje organizira poslodavac.

Autor:Dnevno
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.