Dnevno.hr

Supruga me napustila nakon teške bolesti, prešla na drugu vjeru i ne misli se vraćati, a stan sam prenio na nju. Kako da ostvarim zaštitu?

Autor: Pitaj pravnicu

Svakog četvrtka naša stalna suradnica, Nataša Kovar Ričko, dipl, iur., odgovara na tri pitanja iz svih pravnih područja.

Dragi čitatelji, podsjećamo vas kako nam svoja pitanja možete slati na adresu elektroničke pošte [email protected]. Napominjemo kako će naša pravnica između svih pristiglih pitanja odabrati tri na koja će odgovarati svakoga četvrtka. Vaše pitanje možda će biti sadržajno izmijenjeno tako da će tekst možda biti skraćen i/ili izmijenjen zbog ograničenosti prostora/jasnoće sadržaja pitanja, odnosno zaštite podataka. Slanjem upita na gore navedenu adresu elektroničke pošte, smatra se da ste suglasni s prikupljanjem i obradom osobnih podataka navedenih u vašoj e-poruci u svrhu odgovora na vaš upit (više o zaštiti osobnih podataka).

Nakon smrti brata, njegovu kuću na selu naslijedili smo sestra i ja.  Od općine na području koje se nalazi naslijeđena kuća, dobili smo rješenje o obvezi plaćanja komunalne naknade, a od Hrvatskih voda rješenje o obvezi plaćanja naknade za uređenje voda. Sestra i ja već imamo kuću i živimo na području druge općine. Jesmo li obvezni plaćati navedene naknade za naslijeđenu kuću ako živimo u drugom mjestu, a naslijeđena kuća se uopće ne koristi?

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:
1.     stambenog prostora,
2.     poslovnog prostora,
3.     garažnog prostora,
4.     građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
5.     neizgrađenoga građevnog zemljišta.

Obvezu plaćanja iste regulira Zakon o komunalnom gospodarstvu. Svaki vlasnik obvezan je snositi troškove u vezi nekretnine u njegovom vlasništvu, osim ako nije uređeno drugačije.

Radi navedenog, možete provjeriti u općini po mjestu nekretnine Vašu obvezu plaćanja, no sukladno gore navedenom, kao vlasnik ste načelno dužni podmirivati troškove u vezi određene nekretnine.

Primjerice, u slučaju kada ne bi bilo obveznika plaćanja troškova za određene nekretnine poput naselja prvenstveno određenih kao „vikendaška“ u biti bi bilo onemogućena izgradnja infrastrukture nužna za održavanje istih.

Supruga me napustila nakon moje teške bolesti, otišla u inozemstvo, te prešla na drugu vjeru i ne misli se vraćati. Stan sam svojevoljno prenio na njeno ime. Kakve su zakonske (bračne, starateljske, društvene, humane i druge obaveze) i kakvu zaštitu mogu ostvariti?

Uz pretpostavku da je nekretnina prenesena temeljem ugovora o darovanju, te se niže navedene odredbe Zakona o obveznim odnosima odnose na slučaj opoziva darovanja.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima:

Darovatelj koji nakon ispunjenja ugovora o darovanju toliko osiromaši da više nema sredstava za svoje nužno uzdržavanje, a nema ni osobe koja ga je po zakonu dužna uzdržavati, može opozvati darovanje i od obdarenika zahtijevati povrat dara.

Darovanje se može opozvati samo ako se dar ili njegova vrijednost još nalazi u imovini obdarenika, te ako se i obdarenik ne nalazi u oskudici glede svog uzdržavanja i uzdržavanja osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati.

Obdarenik nije dužan vratiti dar ako darovatelju osigura sredstva koja mu nedostaju za uzdržavanje u granicama opravdanih potreba.

Darovatelj ne može opozvati darovanje i zahtijevati povrat dara ako se namjerno ili grubom nemarnošću doveo u oskudicu ili ako je od predaje dara proteklo deset godina za nekretnine, odnosno pet godina za pokretnine.

Darovatelj može opozvati darovanje zbog grube nezahvalnosti obdarenika; gruba nezahvalnost podrazumijeva da je obdarenik učinio prema darovatelju ili nekom od članova njegove uže obitelji djelo kažnjivo po kaznenim propisima ili se teže ogriješio o zakonom utvrđene dužnosti prema darovatelju ili članu njegove uže obitelji.

Nasljednik darovatelja može opozvati darovanje samo ako je obdarenik namjerno usmrtio darovatelja ili ga je spriječio da opozove darovanje.

Darovanje se ne može opozvati zbog grube nezahvalnosti koju je darovatelj oprostio obdareniku.

Odricanje od prava na opoziv zbog grube nezahvalnosti obdarenika nema pravni učina. Darovanje se opoziva pisanom izjavom upućenom obdareniku.

Potpis na izjavi mora biti ovjerovljen od strane javnog bilježnika.

Pravo na opoziv darovanja prestaje istekom godine dana od dana kad je osoba koja ima pravo na opoziv saznala za razlog opoziva, ako ovim ili posebnim zakonom nije drukčije određeno.

U slučaju spora u vezi osnove za opoziv, preostaje Vam sudski postupak, za što svakako predlažem angažirati stručnu osobu.

U slučaju da je nekretnina prenesena ugovorom o diobi bračne stečevine, nemate temelj za povrat, osim u slučaju da dokažete mane volje sukladno Zakonu o obveznim odnosima, u što rastava sama po sebi ne pripada.

Ne navodite da li je brak razveden? Sukladno Obiteljskom zakonu:

Bračni drug koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na uzdržavanje od svojeg bračnog druga ako ovaj za to ima dovoljno sredstava i mogućnosti.

Kad određuje uzdržavanje za bračnog druga, sud posebno treba uzeti u obzir ostvarivanje skrbi o djeci te podjelu obiteljskih obveza za trajanja braka. Uzdržavanje za bračne drugove se određuje u redovitim mjesečnim obrocima i unaprijed.

Sud može na zahtjev jednoga ili obaju bračnih drugova odrediti jednokratnu isplatu iznosa za uzdržavanje uzimajući u obzir okolnosti slučaja.

Bračni drug može podnijeti zahtjev za uzdržavanje do zaključenja glavne rasprave u parnici za razvod ili poništaj braka, na što ga je sud dužan upozoriti. Iznimno, ako u parnici za razvod ili poništaj braka nije postavljen zahtjev za uzdržavanje, bivši bračni drug može tužbom tražiti uzdržavanje u roku od šest mjeseci od prestanka braka ako su pretpostavke za uzdržavanje postojale u trenutku zaključenja glavne rasprave u parnici za razvod ili poništaj braka i trajale bez prestanka do zaključenja glavne rasprave u parnici za uzdržavanje.

Obveza uzdržavanja bračnog druga može trajati do godine dana, ovisno o trajanju braka i o mogućnosti da tužitelj u dogledno vrijeme na drugi način osigura sredstva za život.

U opravdanim slučajevima sud može produljiti obvezu uzdržavanja. Tužba za produljenje obveze uzdržavanja može se podnijeti samo do isteka vremena za koje je uzdržavanje određeno.

Sud može odbiti zahtjev za uzdržavanje ili donijeti odluku o prestanku obveze uzdržavanja bračnog druga ako bi uzdržavanje predstavljalo, odnosno predstavlja očitu nepravdu za drugog bračnog druga koji bi trebao plaćati, odnosno plaća uzdržavanje.

Pravo na uzdržavanje prestaje na dan kad bivši bračni drug koji to pravo koristi sklopi novi brak. Pravo na uzdržavanje bivšeg bračnog druga prestaje kad taj bračni drug zasnuje izvanbračnu ili istospolnu zajednicu, odnosno kad postane nedostojan toga prava ili kad prestanu postojati pretpostavke na temelju kojih je uzdržavanje određeno.

Pravo na uzdržavanje prestaje smrću bivšeg bračnog druga koji daje ili onoga koji prima uzdržavanje.

Nadalje, ne znam da li bi Vi imali nekih potraživanja prema supruzi s osnove diobe bračne stečevine? Za svrhu pregleda Vaših pravnih mogućnosti svakako Vam savjetujem angažirati stručnu osobu, ako iz mojih odgovora vidite temelj za utuženje određenog potraživanja. U slučaju npr. da Vi plaćate određene troškove za nekretninu u njenom vlasništvu, imali bi pravo na refundaciju troškova (zastara 5 godina ali sud ne pazi na nju po službenoj dužnosti), ali tu pazite na činjenicu da jednako tako Vaša supruga ima pravo postaviti zahtjev za plaćanje najma u slučaju da Vi koristite tu nekretninu (zastara tri godine jednako tako sud na zastaru ne pazi po službenoj dužnosti).

Zanima me kako napisati tužbu protiv bivšeg supruga za ne plaćanje alimentacije. Suprug otkad smo se razveli nije vidio djecu nije uplatio ništa niti kupio im išta, sve ja sama, sve šta je sud donio odluku on to zanemaruje pa me zanima kako i šta otkud da krenem.

Savjetujem krenuti od kaznene prijave, koju možete predati Općinskom državnom odvjetništvu po mjestu prebivališta djeteta, ili policijskoj postaji.  U kaznenom postupku postavite imovinskopravni zahtjev. Imate pravo i na građansku parnicu odnosno ovrhu nad njegovom imovinom radi naplate. Obratite se Odvjetničkoj komori radi dodjele odvjetnika „pro bono“, u slučaju da ispunjavate uvjete za isto. Također, imajte u vidu i da maloljetno dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje, u slučaju da roditelj koji ne stanuje s djetetom u cijelosti ili djelomično ne pridonosi uzdržavanju te ako baka i djed po tom roditelju ne pridonose uzdržavanju djeteta.

Za isto se obratite Centru za socijalnu skrb po mjestu prebivališta djeteta, gdje će Vam pojasniti proceduru, a tamo također možete dobiti i pomoć u vezi naplate alimentacije, ali i pitanja u vezi eventualnog budućeg roditeljskog prava oca djece. Imate pravo i na tužbu protiv roditelja oca djeteta, ali ne za naplatu zaostalih obroka uzdržavanja, već za naplatu budućih obroka, u skladu sa njihovim mogućnostima.

Autor:Pitaj pravnicu
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.