Dnevno.hr

PRAVA ZAPOSLENIH RODITELJA: Evo što Zakon kaže o noćnom radu

Autor: Pitaj pravnicu

Imam li kao majka djeteta vrtićke dobi određenu zaštitu u pogledu prava iz radnog odnosa i što je s noćnim radom takvih radnika?

Nakon isteka rodiljskog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, dopusta radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju te mirovanja radnog odnosa do treće godine života djeteta u skladu s posebnim propisom, radnik koji je koristio neko od tih prava ima pravo povratka na poslove na kojima je radio prije korištenja toga prava, u roku od mjesec dana od dana kada je poslodavca obavijestio o prestanku korištenja toga prava.

Trudnoj radnici, radnici koja je rodila ili radnici koja doji dijete u smislu posebnog propisa, a koja radi na poslovima koji ugrožavaju njezin život ili zdravlje, odnosno djetetov život ili zdravlje, poslodavac je dužan za vrijeme korištenja prava u skladu s posebnim propisom, ponuditi dodatak ugovora o radu kojim će se na određeno vrijeme ugovoriti obavljanje drugih odgovarajućih poslova.

U sporu između poslodavca i radnice samo je doktor specijalist medicine rada nadležan ocijeniti jesu li poslovi na kojima radnica radi, odnosno drugi ponuđeni poslovi, odgovarajući. Ako poslodavac nije u mogućnosti postupiti na gore opisani način, radnica ima pravo na dopust u skladu s posebnim propisom.

Ako je rad organiziran u smjenama koje uključuju i noćni rad, mora se osigurati izmjena smjena tako da radnik u noćnoj smjeni radi uzastopce najdulje jedan tjedan.

Poslodavac je pri organizaciji noćnog rada ili rada u smjeni dužan voditi osobitu brigu o organizaciji rada prilagođenoj radniku te o sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima u skladu s naravi posla koji se obavlja noću ili u smjeni.

Poslodavac je dužan noćnim i smjenskim radnicima osigurati sigurnost i zdravstvenu zaštitu u skladu s naravi posla koji se obavlja, kao i sredstva zaštite i prevencije koja odgovaraju i primjenjuju se na sve ostale radnike i dostupna su u svako doba.

Noćnom radniku poslodavac je dužan prije početka toga rada, kao i redovito tijekom trajanja rada noćnog radnika, omogućiti zdravstvene preglede.

Iznimno, noćni radnik koji radi na poslovima s posebnim uvjetima rada u skladu s propisima zaštite na radu, zdravstveni pregled obavlja u skladu s tim propisima.

Troškove takvog zdravstvenog pregleda snosi poslodavac.

Ako se zdravstvenim pregledom utvrdi da noćni radnik zbog noćnog rada ima zdravstvenih problema, poslodavac mu je dužan rasporedom radnog vremena osigurati obavljanje istih poslova izvan noćnog rada.

Ako poslodavac takvom radniku ne može osigurati obavljanje poslova izvan noćnoga rada, dužan mu je ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova izvan noćnoga rada za koje je sposoban, a koji, što je više moguće, moraju odgovarati poslovima na kojima je radnik prethodno radio.

Trudnica, roditelj s djetetom do tri godine života, samohrani roditelj s djetetom do šest godina života, radnik koji radi u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca, te radnik iz članka 61. stavka 3. i članka 62. stavka 3. Zakona o radu, mogu raditi prekovremeno samo ako dostave poslodavcu pisanu izjavu o pristanku na takav rad, osim u slučaju više sile.

Radnik koji radi u nepunom radnom vremenu za dva ili više poslodavaca, trudnica, roditelj s djetetom do tri godine života i samohrani roditelj s djetetom do šest godina života, mogu raditi u nejednakom rasporedu radnog vremena iz članaka 66. i 67. Zakona o radu samo ako dostave poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.

Radnik koji radi u nepunom radnom vremenu za dva ili više poslodavca, trudnica, roditelj s djetetom do tri godine života i samohrani roditelj s djetetom do šest godina života, mogu raditi u nejednakom rasporedu radnog vremena iz članaka 66. i 67. Zakona o radu samo ako dostave poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.

Živim u stanu kupljenom prije 20-ak godina. Nismo upisivali vlasništvo, a sada nam se javio predstavnik suvlasnika da treba dati dokumentaciju za upis. Komu i kako treba dati dokumentaciju i o kakvom se postupku radi?

Radi se o postupku povezivanja glavne knjige i knjige položenih ugovora. Svakako predajte svu dokumentaciju kojom dokazujete vlasništvo nad nekretninom upravitelju (ovjereni preslik ili original), a savjetujem i u ZK zatražiti uvid u spis kako biste provjerili da je vaša dokumentacija zaprimljena kada ju upravitelj preda u ZK. Za svaki slučaj, provjerite i na gruntovnici je li eventualno postupak povezivanja za vašu zgradu već u tijeku- u tom slučaju uz taj spis također predajte dokumentaciju kojom dokazujete svoje pravo vlasništva zajedno s podneskom kojim tražite upis vašeg prava vlasništva (i koji mora sadržavati, osim imena, i vašu adresu i OIB) u tom predmetu.

Savjetujem da svakako pokušate i upis prava vlasništva neovisno o postupku povezivanja (dakle kao samostalan zahtjev za upis prava vlasništva) jer ćete tako najbrže vidjeti posjedujete li valjanu dokumentaciju za upis i što vam eventualno nedostaje (da se znate pripremiti za postupak povezivanja), a s obzirom na važnost upisa prava vlasništva u zemljišne knjige (jedino se upisom stječe pravo vlasništva), savjetujem da se obratite stručnoj osobi.

Trgovačko društvo od kojeg sam kupio stan ide u stečaj. Nisam upisao svoje pravo vlasništva u ZK, je li to sada problem?

Svakako se što prije javite stečajnom upravitelju (ili direktoru ako još stečaj nije otvoren), i ako nemate tabularnu ispravu, zatražite je. Treba pregledati i je li ugovor kojim ste stekli nekretninu podoban za upis u zemljišne knjige ili treba raditi dodatak, kao i imate li dokumentaciju kojom dokazujete pravni slijed u slučaju da je u ZK upisana druga osoba (od koje je vaš prodavatelj kupio nekretninu) odnosno ako postoji više stjecatelja te nekretnine.

U slučaju da se stečajni postupak pokrene, svakako u roku prijavite izlučno pravo s dokazom da ste kupili i platili nekretninu.

Ističem kako je stečajni upravitelj ovlašten svu imovinu društva staviti na prodaju (osobito ako nema bilješku da nekretnina nije više u vlasništvu društva), uzimajući osobito u obzir načelo povjerenja u zemljišne knjige, zbog čega nipošto nemojte zanemariti sve radnje kako je gore navedeno.

Autor:Pitaj pravnicu
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.