MORAM LI DOĆI NA SUD? ‘Pozvan sam kao svjedok, a sa slučajem nemam nikakve veze!’

Autor: Dnevno

Svakog četvrtka naša stalna suradnica, Nataša Kovar Ričko, dipl, iur., odgovara na tri pitanja iz svih pravnih područja.

Dragi čitatelji, podsjećamo vas kako nam svoja pitanja možete slati na adresu elektroničke pošte [email protected]. Napominjemo kako će naša pravnica između svih pristiglih pitanja odabrati tri na koja će odgovarati svakoga četvrtka. Vaše pitanje možda će biti sadržajno izmijenjeno tako da će tekst istog možda biti skraćen i/ili izmijenjen zbog ograničenosti prostora/jasnoće sadržaja pitanja, odnosno zaštite podataka. Slanjem upita na gore navedenu adresu elektroničke pošte, smatra se da ste suglasni s prikupljanjem i obradom osobnih podataka navedenih u Vašoj e-poruci u svrhu odgovora na Vaš upit (više o zaštiti osobnih podataka).

Sin i otac potpisali su ugovor o doživotnom uzdržavanju gdje je otac primatelj uzdržavanja, a sin davatelj uzdržavanja. Sin, davatelj uzdržavanja je preminuo. Vođen je ostavinski postupak iza pok. sina a zakonski nasljednici žele nastaviti ispunjavati obveze iz ugovora nakon smrti davatelja uzdržavanja. Primatelj uzdržavanja dao je izjavu kod bilježnika da raskida ugovor sa zakonskim nasljednicima davatelja uzdržavanja i nakon toga sklopio novi ugovor o doživotnom uzdržavanju s kćerkom kao davateljem uzdržavanja. Koje pravne radnje zakonski nasljednici trebaju poduzeti protiv primatelja uzdržavanja radi održavanja na snazi ugovora o doživotnom uzdržavanju i gdje trebaju dati izjavu da preuzimaju ulogu davatelja uzdržavanja?

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima umre li davatelj uzdržavanja prije primatelja uzdržavanja, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegova bračnog druga i njegove potomke koji su pozvani na nasljedstvo, ako oni na to pristanu. Nadalje, svaka strana može zahtijevati raskid ugovora ako druga strana ne ispunjava svoje obveze. Navedeno znači da je na nasljednike davatelja uzdržavanja prešlo pravo iz ugovora o doživotnom uzdržavanju (bračni drug i potomci) i ugovor se može raskinuti ili sporazumno (što očito nije slučaj) ili tužbom za raskid istog u kojem treba dokazati zakonske preduvjete sukladno gore navedenom.

Svakako provjerite i sadrži li ugovor o doživotnom pravo primatelja uzdržavanja na raskid na način kako je isti učinio.

U slučaju da je ugovor raskinut protivno gore navedenim zakonskim odredbama i samom ugovoru, nasljednici davatelja uzdržavanja ovlašteni su na pokretanje tužbe za poništenje novog ugovora, a svakako neka daju također izjavu kod bilježnika o prihvatu obveza i upute je primatelju uzdržavanja preporučenom poštom s povratnicom te neka svakako izvršavaju obveze iz ugovora koliko je to dakako moguće.

U slučaju da izvršavanje ugovora nije moguće, postavilo bi se pitanje naknade štete protiv primatelja uzdržavanja, a koja obveza naknađivanja te štete bi u slučaju smrti primatelja uzdržavanja prešla na njegove nasljednike do visine naslijeđenog. U svakom slučaju, obavezno se obratite stručnoj osobi s obzirom na to da je riječ o vrlo kompleksnom predmetu, te je za konkretnu ocjenu radnji koje treba poduzeti svakako potreban uvid u stanje predmeta, dokumentacije, uzimanje očitovanja uključenih osoba itd..

Živim u stambenoj zgradi koja ima dvorište s parkingom. Pojedini stanari su izgradili garaže i dobili legalizaciju garaža na zajedničkoj imovini. Nemaju ucrtan put niti ulaz do svojih garaža, ali uredno se ponašaju kao da i zemlja ispred njihovih garaža njihovo vlasništvo. Što mogu napraviti da ostvarim pravo na parkirno mjesto u zajedničkom dvorištu? Je li moguće rušenje takvih legalizacijskih dozvola?

Ozakonjenje odnosno legalizacija ne znači da osoba koja je legalizirala građevinu nad istom stječe pravo vlasništva. Nadalje, u slučaju da zemljište nije etažirano, predstavlja zajednički dio zgrade koji imaju pravo koristiti svi suvlasnici, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a pripada im idealni dio koji se računa razmjerno veličini stana u vlasništvu određenog suvlasnika u odnosu na veličinu zgrade.

Predložila bih da sazovete skup stanara i na njemu izložite problem korištenja zajedničkog zemljišta, te upozorite na mogućnost rješavanja spora sudskim putem u slučaju da ne bude moguće postizanje mirnog rješenja. Nadalje, a vezano za aktivnu legitimaciju u eventualnom sudskom sporu, svaki suvlasnik ima pravo glede cijele stvari postavljati svojim suvlasnicima one zahtjeve koji proizlaze iz njegova suvlasništva.

Nadalje, svaki suvlasnik ima glede cijele stvari pravo postavljati protiv svakoga one zahtjeve koje može staviti vlasnik stvari, s time da predaju cijele stvari u posjed može od trećega zahtijevati samo prema obveznopravnim pravilima o nedjeljivim obvezama.
Radi ocjene konkretnog predmeta, odnosno uvjeta aktivne legitimacije na strani tužitelja, svakako biste se trebali obratiti stručnoj osobi.
U cilju mirnog rješenja spora, razmotrite i mogućnost izgradnje garaže na prostoru dvorišta ako je isto moguće sukladno urbanističkim pravilima.

Pozvan sam na sud kao svjedok u predmetu koji nema nikakve veze sa mnom. Moram li doći na sud?

Sukladno Zakonu o parničnom postupku, ako svjedok koji je uredno pozvan ne dođe, a izostanak ne opravda ili se bez odobrenja ili opravdanog razloga udalji s mjesta gdje treba da bude saslušan, sud može narediti da se prisilno dovede i podmiruje troškove dovođenja, a može ga i kazniti novčano od 500,00 do 10.000,00 kuna.

Ako svjedok dođe i nakon što je upozoren na posljedice uskrati svjedočenje ili odgovor na pojedino pitanje, a sud ocijeni da su razlozi uskraćivanja neopravdani, može ga kazniti novčano od 500,00 do 10.000,00 kuna, a ako i poslije toga odbije svjedočiti, može ga zatvoriti. Zatvor traje sve dok svjedok ne pristane svjedočiti ili dok njegovo saslušanje ne postane nepotrebno, ali najdulje mjesec dana.

Sud će na zahtjev stranke odlučiti da je svjedok dužan nadoknaditi troškove što ih je uzrokovao svojim neopravdanim izostankom odnosno neopravdanim odbijanjem da svjedoči.
Svjedok ima pravo na naknadu putnih troškova i troškova za prehranu i prenoćište te na naknadu izmakle zarade.

Svjedok treba zatražiti naknadu odmah nakon saslušanja, inače gubi pravo na nju. U rješenju kojim se odmjeravaju troškovi svjedoka sud će odrediti da se određena svota isplati iz položenog predujma, a ako predujam nije položen, naredit će stranci da određenu svotu plati svjedoku u roku od osam dana. Žalba protiv tog rješenja ne zadržava ovrhu rješenja.

Autor:Dnevno
loading...
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.