Dnevno.hr

Kako se zakonski reguliraju prava roditelja nakon isteka rodiljnog dopusta?

Autor: Dnevno

Koje zakonske odredbe reguliraju prava roditelja (u pogledu radnog odnosa)?

Nakon isteka rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, dopusta radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju te mirovanja radnog odnosa do treće godine života djeteta u skladu s posebnim propisom, radnik koji je koristio neko od tih prava ima pravo povratka na poslove na kojima je radio prije korištenja toga prava, u roku od mjesec dana od dana kada je poslodavca obavijestio o prestanku korištenja toga prava.

Trudnoj radnici, radnici koja je rodila ili radnici koja doji dijete u smislu posebnog propisa, a koja radi na poslovima koji ugrožavaju njezin život ili zdravlje, odnosno djetetov život ili zdravlje, poslodavac je dužan za vrijeme korištenja prava u skladu s posebnim propisom, ponuditi dodatak ugovora o radu kojim će se na određeno vrijeme ugovoriti obavljanje drugih odgovarajućih poslova.

U sporu između poslodavca i radnice samo je doktor specijalist medicine rada nadležan ocijeniti jesu li poslovi na kojima radnica radi, odnosno drugi ponuđeni poslovi odgovarajući. Ako poslodavac nije u mogućnosti postupiti na gore opisani način, radnica ima pravo na dopust u skladu s posebnim propisom.

Ako je rad organiziran u smjenama koje uključuju i noćni rad, mora se osigurati izmjena smjena tako da radnik u noćnoj smjeni radi uzastopce najduže jedan tjedan.

Poslodavac je pri organizaciji noćnog rada ili rada u smjeni dužan voditi osobitu brigu o organizaciji rada prilagođenoj radniku te o sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima u skladu s naravi posla koji se obavlja noću ili u smjeni.

Poslodavac je dužan noćnim i smjenskim radnicima osigurati sigurnost i zdravstvenu zaštitu u skladu s naravi posla koji se obavlja, kao i sredstva zaštite i prevencije koja odgovaraju i primjenjuju se na sve ostale radnike i dostupna su u svako doba.

Noćnom radniku, poslodavac je dužan prije početka toga rada, kao i redovito tijekom trajanja rada noćnog radnika, omogućiti zdravstvene preglede.

Iznimno, noćni radnik koji radi na poslovima s posebnim uvjetima rada u skladu s propisima zaštite na radu, zdravstveni pregled obavlja u skladu s tim propisima.

Troškove takvog  zdravstvenog pregleda snosi poslodavac.

Ako se zdravstvenim pregledom utvrdi da noćni radnik zbog noćnog rada ima zdravstvenih problema, poslodavac mu je dužan rasporedom radnog vremena osigurati obavljanje istih poslova izvan noćnog rada.

Ako poslodavac takvom radniku  ne može osigurati obavljanje poslova izvan noćnoga rada, dužan mu je ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova izvan noćnog rada za koje je sposoban, a koji, što je više moguće, moraju odgovarati poslovima na kojima je radnik prethodno radio.

Trudnica, roditelj s djetetom do tri godine života, samohrani roditelj s djetetom do šest godina života, radnik koji radi u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca, te radnik iz članka 61. stavka 3. i članka 62. stavka 3.   Zakona o radu , mogu raditi prekovremeno samo ako dostave poslodavcu pisanu izjavu o pristanku na takav rad, osim u slučaju više sile.

Radnik koji radi u nepunom radnom vremenu za dva ili više poslodavca, trudnica, roditelj s djetetom do tri godine života i samohrani roditelj s djetetom do šest godina života, mogu raditi u nejednakom rasporedu radnog vremena iz članaka 66. i 67.  Zakona o radu samo ako dostave poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.

Bio sam jamac prijatelju za kredit. On ne radi, a meni stižu rate na naplatu, što mi je činiti?

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, na jamca koji je namirio vjerovnikovu tražbinu prelazi ta tražbina sa svim sporednim pravima i osiguranjima njezina ispunjenja.

Jamac koji je isplatio vjerovniku njegovu tražbinu može zahtijevati od dužnika da mu naknadi sve što je isplatio za njegov račun, a i kamate od dana isplate. On ima pravo na naknadu troškova nastalih u sporu s vjerovnikom od časa kad je obavijestio dužnika o tom sporu, a i na naknadu štete ako bi je bilo. Jamac jednog od više solidarnih dužnika može zahtijevati od bilo koga od njih da mu naknadi ono što je isplatio vjerovniku, a i troškove.

Predlažem podići tužbu za povrat uloženog, nakon čega ćete (u slučaju da uspijete u sporu) dug moći namiriti iz imovine Vaših dužnika, u kojem slučaju je uputno zatražiti i privremenu mjeru zabrane raspolaganja/otuđenja imovine pod zakonskim pretpostavkama. U slučaju da smatrate kako je namjera ne vraćanja stvorena unaprijed, imate i mogućnost kaznene prijave, za što se svakako preporučam obratiti  stručnoj osobi radi pregleda konkretnih okolnosti predmetnog događaja, i mogućnosti podizanja navedene tužbe/kaznene prijave.

Zanima me da li  mi bivši suprug može osporiti gradnju kuće na zemljištu koje mi je ostalo od roditelja?

Iz Vašeg pitanja proizlazi kako ste Vi vlasnik zemljišta na kojem želite graditi. Niste naveli da li bi isto zemljište eventualno predstavljalo izvanbračnu stečevinu Vas i partnera? Navedeno bi predstavljalo izvanbračnu stečevinu u slučaju da je isto stečeno radom i pod uvjetom da je zajednica trajala najmanje tri godine (ili je u istoj rođeno zajedničko dijete). U slučaju da je isto stečeno na gore opisani način, bez obzira na koga je upisano pravo vlasništva u zemljišnim knjigama, vlasništvo je oboje, i osoba koja nije upisana u zemljišnim knjigama može sudskim putem potraživati utvrđenje i diobu bračne stečevine, čime gradnja na takvom zemljištu predstavlja gradnju na tuđem (dijelu) zemljišta.

Ako je nekretnina stečena nasljeđivanjem i/ili darovanjem, odnosno na način da ne predstavlja stečevinu kako je gore opisano (bračnu) možete na istoj graditi.

Opreza radi, treba provjeriti temeljem čega bivši suprug ističe ovo pravo (možda postoji kakav ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi u pogledu tog zemljišta)

Autor:Dnevno
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.