fbpx
Dnevno.hr

Ima li invalid rada pravo na dvostruku otpremninu? Stručnjakinja odgovara na ovo pitanje!

Autor: Pitaj pravnicu

Svakog četvrtka naša stalna suradnica, Nataša Kovar Ričko, dipl, iur., odgovara na tri pitanja iz svih pravnih područja.

Dragi čitatelji, podsjećamo vas kako nam svoja pitanja možete slati na adresu elektroničke pošte [email protected]. Napominjemo kako će naša pravnica između svih pristiglih pitanja odabrati tri na koja će odgovarati svakoga četvrtka. Vaše pitanje možda će biti sadržajno izmijenjeno tako da će tekst istog možda biti skraćen i/ili izmijenjen zbog ograničenosti prostora/jasnoće sadržaja pitanja, odnosno zaštite podataka. Slanjem upita na gore navedenu adresu elektroničke pošte, smatra se da ste suglasni s prikupljanjem i obradom osobnih podataka navedenih u Vašoj e-poruci u svrhu odgovora na Vaš upit (više o zaštiti osobnih podataka).

Ima li invalid rada pravo na dvostruku otpremninu?

Poštovani, sukladno Zakonu o radu, radnik koji je pretrpio ozljedu na radu, odnosno koji je obolio od profesionalne bolesti, a kojemu nakon završenog liječenja, oporavka i profesionalne rehabilitacije, poslodavac ne može osigurati odgovarajuće poslove ima pravo na otpremninu najmanje u dvostrukom iznosu, ako je ispunio uvjete za stjecanje prava na otpremninu propisanu Zakonom o radu. Radnik koji je neopravdano odbio druge ponuđene odgovarajuće poslove iz članka 41. Zakona o radu nema pravo na otpremninu u dvostrukom iznosu.

Maloljetnik je vlasnik stana i ne plaća pričuvu. Što se po tom pitanju može poduzeti?

Sukladno Zakonu o parničnom postupku, stranku koja nema parničnu sposobnost (primjerice maloljetnik koji nema poslovnu sposobnost) zastupa njezin zakonski zastupnik (u pravilu roditelj).
Zakonski zastupnik određuje se zakonom ili aktom nadležnoga državnog organa donesenim na temelju zakona.
Zakonski zastupnik može u ime stranke poduzimati sve radnje u postupku, ali ako je za podnošenje ili povlačenje tužbe, za priznanje odnosno za odricanje od tužbenog zahtjeva, za zaključenje nagodbe ili za poduzimanje drugih radnji u postupku u posebnim propisima određeno da zastupnik mora imati posebno ovlaštenje, on može te radnje poduzimati samo ako ima takvo ovlaštenje.
Osoba koja se pojavljuje kao zakonski zastupnik dužna je na zahtjev suda dokazati da je zakonski zastupnik. Kad je za poduzimanje određenih radnji u postupku potrebno posebno ovlaštenje, zakonski zastupnik dužan je dokazati da ima takvo ovlaštenje.
Kad sud ustanovi da zakonski zastupnik osobe pod skrbništvom ne pokazuje potrebnu pažnju u zastupanju, obavijestit će o tome centar za socijalnu skrb. Ako bi zbog propuštanja zastupnika mogla nastati šteta za osobu pod skrbništvom, sud će zastati s postupkom i predložiti da se odredi drugi zakonski zastupnik.
U tijeku cijelog postupka sud će, po službenoj dužnosti, paziti može li osoba koja se pojavljuje kao stranka biti stranka u postupku i je li parnično sposobna, zastupa li parnično nesposobnu stranku njezin zakonski zastupnik i ima li zakonski zastupnik posebno ovlaštenje kad je ono potrebno.
Kad sud utvrdi da osoba koja se pojavljuje kao stranka ne može biti stranka u postupku, a taj se nedostatak može otkloniti, pozvat će tužitelja da izvrši potrebne ispravke u tužbi ili će poduzeti druge mjere da bi se postupak mogao nastaviti s osobom koja može biti stranka u postupku.
Isto tako, kad sud utvrdi da stranka nema zakonskog zastupnika ili da zakonski zastupnik nema posebno ovlaštenje kad je ono potrebno, zatražit će da nadležni centar za socijalnu skrb postavi skrbnika parnično nesposobnoj osobi odnosno pozvat će zakonskog zastupnika da pribavi posebno ovlaštenje ili će poduzeti druge mjere koje su potrebne da bi parnično nesposobna stranka bila pravilno zastupana.
Ako se u tijeku postupka pred prvostupanjskim sudom pokaže da bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženiku trajao dugo, tako da bi zbog toga za jednu ili obje stranke mogle nastati štetne posljedice, sud će tuženiku postaviti privremenog zastupnika.
Uz navedeni uvjet sud će postaviti tuženiku privremenog zastupnika osobito u ovim slučajevima:
1) ako tuženik nije parnično sposoban, a nema zakonskog zastupnika;
2) ako postoje suprotni interesi tuženika i njegova zakonskog zastupnika;
3) ako obje stranke imaju istoga zakonskog zastupnika;
4) ako je boravište tuženika nepoznato, a tuženik nema punomoćnika;
5) ako se tuženik ili njegov zakonski zastupnik, koji nemaju punomoćnika u Republici Hrvatskoj, nalaze u inozemstvu, a dostava se nije mogla obaviti.
O postavljanju privremenog zastupnika sud će bez odgode obavijestiti centar za socijalnu skrb, a i stranke kad je to moguće.
Sud može privremenoga zastupnika postaviti i pravnoj osobi, primjenjujući na odgovarajući način odredbe prethodnih stavaka ovoga članka.
Ako se tijekom postupka nakon podnošenja tužbe i u odnosu na tužitelja ostvare razlozi zbog kojih je prema prethodnim odredbama ovoga članka moguće tuženiku postaviti privremenoga zastupnika, sud će privremenoga zastupnika postaviti i tužitelju.
Privremeni zastupnik ima u postupku za koji je postavljen sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika.
Ta prava i dužnosti privremeni zastupnik vrši sve dok se stranka ili njezin punomoćnik ne pojavi pred sudom odnosno dok centar za socijalnu skrb ne obavijesti sud da je postavio skrbnika.
Nadalje, a vezano za ovrhu nad maloljetnom osobom u slučaju da ista nema imovine, načelno nema razlike sa situacijom povodom ovrhe protiv punoljetne osobe bez imovine. Potrebno je paziti da se pravovremeno pristupi ovrsi temeljem ovršne isprave (vjerojatno presude u ovom slučaju) a koji rok za ovrhu (ne utuženje) iznosi 10 godina, s tim da osobito napominjem kako ovrha na nekretnini dužnika sukladno odredbama važećeg Ovršnog zakona nije moguća ako glavnica duga iznosi manje od 40.000,00 kn (izuzev u slučaju ovrhe radi zakonskog uzdržavanja i naknade štete počinjenje kaznenim djelom).

Ne živim u stanu čiji sam vlasnik, ali predstavnica suvlasnika je prijavila pružatelju vodnih usluga da u stanu živi jedna osoba i dolaze mi računi kao da živim u stanu. Što mi je činiti?

Na računu za vodnu uslugu zasebno se iskazuje cijena vodne usluge za:
• javnu vodoopskrbu,
• skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje i
• pročišćavanje otpadnih voda.
Osim navedenog, na računu za vodne usluge zasebno se iskazuje:
• fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga,
• varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga,
• cijena koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva.
Javni isporučitelj vodnih usluga donosi opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga koji sadržavaju odredbe o tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja, pravima i obvezama isporučitelja i korisnika vodnih usluga, uvjetima mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga, uvjetima za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuka vodnih usluga, tehničko-tehnološkim uvjetima za ugradnju vodomjera i mjerača protoka i dr.
Isporučitelj vodnih usluga je dužan objaviti opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga na internetu ili na drugi prikladan način i učiniti ih dostupnim javnosti za cjelokupno vrijeme njihova važenja.
Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga obračunava se mjesečno.
Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga ne može biti veći od fiksnog dijela najniže osnovne cijene vodnih usluga.
Varijabilni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga ovisi o količini isporučenih vodnih usluga.
Visina varijabilnog dijela najniže osnovne cijene vodne usluge izračunava se prema izrazu:
NOCv = (T – F)/V
pri čemu je:
NOCv – varijabilni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga izražen u kunama po m3,
T – kako je definirano u članku 3. stavku 1. ove Uredbe,
V – kako je definirano u članku 3. stavku 1. ove Uredbe,
F – planirani godišnji iznos troškova iz stavka 2. ovoga članka.
Zatražite od pružatelja usluge obavijest o aktu temeljem kojeg se obračunava cijena vodne usluge odnosno provjerite isti ako je javno dostupan, te istog obavijestite da je stan prazan.

Autor:Pitaj pravnicu
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.