fbpx
Dnevno.hr

Bio sam jamac prijatelju za kredit. On ne radi, a meni stižu rate na naplatu. Što mi je činiti? Stručnjakinja odgovara!

Autor: Pitaj pravnicu

Svakog četvrtka naša stalna suradnica, Nataša Kovar Ričko, dipl, iur., odgovara na tri pitanja iz svih pravnih područja.

Dragi čitatelji, podsjećamo vas kako nam svoja pitanja možete slati na adresu elektroničke pošte [email protected]. Napominjemo kako će naša pravnica između svih pristiglih pitanja odabrati tri na koja će odgovarati svakoga četvrtka. Vaše pitanje možda će biti sadržajno izmijenjeno tako da će tekst istog možda biti skraćen i/ili izmijenjen zbog ograničenosti prostora/jasnoće sadržaja pitanja, odnosno zaštite podataka. Slanjem upita na gore navedenu adresu elektroničke pošte, smatra se da ste suglasni s prikupljanjem i obradom osobnih podataka navedenih u Vašoj e-poruci u svrhu odgovora na Vaš upit (više o zaštiti osobnih podataka).

Već par godina unazad uredno se plaća pričuva, no predstavnik stanara, kao i upravitelj ne rješavaju probleme. Dakle kupili smo stan, plaćamo pričuvu, no sve kvarove i radove moramo sami rješavati. Mnogi mi kažu da tužbom ništa neću riješiti, samo ću si napraviti trošak. Koga da više kontaktiram. Zar je moguće da im se stvarno ne može ništa i da to samo tako pustim i čekam da mi stan propada kao i čitava zgrada?

Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, poslovi redovite uprave cijelom nekretninom su osobito:
– redovito održavanje zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine, uključujući i građevne promjene nužne radi održavanja,
– stvaranje primjerene zajedničke pričuve za predvidive buduće troškove,
– uzimanje zajmova radi pokrića troškova održavanja koji nisu pokriveni pričuvom, a potrebni su za obavljanje poslova urednoga održavanja koji se ponavljaju u razmacima duljim od jedne godine,
– primjereno osiguranje nekretnine,
– imenovanje i opoziv zajedničkoga upravitelja,
– određivanje i promjene kućnog reda,
– iznajmljivanje i davanje u zakup, kao i otkazivanje stanova i drugih samostalnih prostorija nekretnine glede kojih nije uspostavljeno vlasništvo posebnoga dijela, s tim da je dopušteno otkazati najam mjesta u zajedničkoj garaži ili zajedničkom parkiralištu čim nastane potreba bilo kojega suvlasnika za tim mjestom, a uz rok od tri mjeseca, pa makar bilo i što drugo ugovoreno ili zakonom određeno,
-iznajmljivanje i davanje u zakup zajedničkih dijelova zgrade, odnosno zasnivanje drugih pravnih odnosa vezanih za postavljanje, održavanje i razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture i plaćanje naknade vlasnicima u skladu s posebnim propisima.
Osim za one poslove koji se i inače smatraju izvanrednim poslovima, za donošenje odluke o poduzimanju poboljšice zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine potreban je pristanak svih suvlasnika nekretnine.
Iznimno, ipak nije potreban pristanak svih ako suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova odluče da se poboljšica učini, a da će oni sami snositi troškove ili se ti troškovi mogu pokriti iz pričuve, ne ugrožavajući time mogućnost da se iz pričuve podmire potrebe redovitoga održavanja, te ako te poboljšice neće ići suviše na štetu nadglasanih suvlasnika.
Iznimno pristanak svih suvlasnika nije potreban ni za poboljšicu kojom se na zajedničkim dijelovima i uređajima nekretnine osigurava nesmetan pristup, kretanje i rad osobama smanjene pokretljivosti.

Svaki suvlasnik nekretnine ovlašten je, neovisno o ostalima, zahtijevati od suda da svojom odlukom odredi:
– rok u kojem se treba obaviti neki od poslova redovite uprave, o kojem je većinom glasova donesena odluka,
– stvaranje primjerene zajedničke pričuve ili primjereno povećavanje, odnosno smanjivanje te pričuve koju je odredila većina, prema pravilu da pri određivanju pričuve i doprinosa u nju treba, osim o predvidivim troškovima, voditi računa i o imovinskom stanju svih suvlasnika,
– da se tom suvlasniku, ako bi mu bilo nemoguće odmah platiti dio troškova nekoga posla održavanja cijele nekretnine koji se javlja u vremenskim razmacima duljim od jedne godine, a nije pokriven pričuvom, dopušta da plati u mjesečnim obrocima u razdoblju ne dužem od deset godina, uz osiguranje osnivanjem hipoteke na njegovu suvlasničkom dijelu, s uobičajenim kamatama na dug osiguran hipotekom,
– zaključenje primjerenoga osiguranja od požara ili od odgovornosti trećim osobama,
– postavljanje zajedničkoga upravitelja, ili smjenjivanje upravitelja koji grubo zanemaruje svoje dužnosti,
– ukidanje ili izmjenu onih odredaba kućnoga reda koje je donijela većina, ako one vrijeđaju takve interese toga suvlasnika koji zaslužuju zaštitu, ili bi njihovo izvršavanje bilo nepravedno zahtijevati od njega,
– otkazivanje ugovora o najmu jednoga mjesta u zajedničkoj garaži ili parkiralištu zbog potreba toga suvlasnika, ali to samo ako je on ujedno i vlasnik posebnoga dijela zgrade.

Za poduzimanje poslova koji premašuju okvir redovitoga upravljanja (naročito promjena namjene stvari, veći popravci, dogradnja, nadogradnja, preuređenje, otuđenje cijele stvari, davanje cijele stvari u zakup ili najam na dulje od jedne godine, osnivanje hipoteke na cijeloj stvari, odnosno davanje pokretne stvari u zalog, osnivanje stvarnih i osobnih služnosti, stvarnoga tereta ili prava građenja na cijeloj stvari) potrebna je suglasnost svih suvlasnika.
U sumnji se smatra da posao premašuje okvir redovitoga upravljanja.
Ako se suvlasnici ne mogu suglasiti, onaj suvlasnik koji je predložio posao predvidivo koristan za sve, može zahtijevati razvrgnuće suvlasništva, pa makar to inače u tom času ne bi mogao.
Za početak savjetujem sa većinom glasova suvlasnika smjenu predstavnika, te postavljanje novog predstavnika s čijom bi se politikom vođenja poslove zgrade većina suvlasnika složila, a odredbe o postupku postavljanja istog trebale bi biti sadržane u međuvlasničkom ugovoru.

Bio sam jamac prijatelju za kredit. On ne radi, a meni stižu rate na naplatu, što mi je činiti?

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, na jamca koji je namirio vjerovnikovu tražbinu prelazi ta tražbina sa svim sporednim pravima i osiguranjima njezina ispunjenja.
Jamac koji je isplatio vjerovniku njegovu tražbinu može zahtijevati od dužnika da mu naknadi sve što je isplatio za njegov račun, a i kamate od dana isplate. On ima pravo na naknadu troškova nastalih u sporu s vjerovnikom od časa kad je obavijestio dužnika o tom sporu, a i na naknadu štete ako bi je bilo. Jamac jednog od više solidarnih dužnika može zahtijevati od bilo koga od njih da mu naknadi ono što je isplatio vjerovniku, a i troškove.
Predlažem podići tužbu za povrat uloženog, nakon čega ćete (u slučaju da uspijete u sporu) dug moći namiriti iz imovine Vaših dužnika, u kojem slučaju je uputno zatražiti i privremenu mjeru zabrane raspolaganja/otuđenja imovine pod zakonskim pretpostavkama. U slučaju da smatrate kako je namjera ne vraćanja stvorena unaprijed, imate i mogućnost kaznene prijave, za što se svakako preporučam obratiti stručnoj osobi radi pregleda konkretnih okolnosti predmetnog događaja, i mogućnosti podizanja navedene tužbe/kaznene prijave.
Zanima me da li mi bivši suprug može osporiti gradnju kuće na mom zemljištu?

Iz Vašeg pitanja proizlazi kako ste Vi vlasnik zemljišta na kojem želite graditi. Niste naveli da li bi isto zemljište eventualno predstavljalo bračnu stečevinu Vas i partnera i ako je tako, jesu li regulirani odnosi u pogledu te imovine? Navedeno bi predstavljalo bračnu stečevinu u slučaju da je isto stečeno radom za vrijeme trajanja braka. U slučaju da je isto stečeno na gore opisani način, bez obzira na koga je upisano pravo vlasništva u zemljišnim knjigama, vlasništvo je oboje, i osoba koja nije upisana u zemljišnim knjigama može sudskim putem potraživati utvrđenje i diobu bračne stečevine, čime gradnja na takvom zemljištu predstavlja gradnju na tuđem (dijelu) zemljišta. Ako je nekretnina stečena nasljeđivanjem i/ili darovanjem, odnosno na način da ne predstavlja stečevinu kako je gore opisano (bračnu) možete na istoj graditi.

Autor:Pitaj pravnicu
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.