Poljska vlada našla novi način kako iskorijeniti abortus!

Autor: Z. K.

Plačat će roditeljima da podižu djecu s invaliditetom

Nakon što nisu uspjeli, zbog brojnih međunarodnih pritisaka, provesti zakon protiv svakog oblika abortusa kako su željeli, Poljaci ne odustaju od spašavanja svakog života. Usmjereni na iskorjenjivanje abortusa u svojoj zemlji donijeli su nova pravila prema kojima će Vlada Poljske isplaćivati 1000 dolara roditeljima koji se odluče na život svake bebe s invaliditetom. Nova pravila stupaju na snagu početkom sljedeće godine no, Vlada naglašava kako je ovo samo jedan početni korak pomoći roditeljima da pomognu podizanju djece s invaliditetom. U planu je naime i edukacija te cijeloživotna pomoć i edukacija takvim roditeljima kako bi ih spriječili da svoju djecu abortiraju.

Naime, u Poljskoj je aabortus službeno ilegalan, a abortirati je dopušteno u samo tri slučaja; kada je ugrožen život majke, kada je žena silovana i kada je dijete oštećeno invaliditetom. Poljska se odlučila fokusirati upravo na tu djecu jer prema vladinim podacima, od 1040 abortusa koji se godišnje učine u toj državi većina njih se odnosi na bebe koje bi bile rođene s teškim genetskim poremećajima. Zastupnici se tako nadaju da će novčanom pomoći i edukacijom  taj broj sniziti i da će tako potupuno iskorijeniti abortus u svojoj zemlji.

 

 

Autor: Z. K.