Pixabay
Pixabay

Žedna mi je duša Boga živoga

Autor: Psalam 42

Današnja poruka mira glasi:

Kao što košuta žudi za izvor-vodom,
tako duša moja čezne, Bože, za tobom.

Žedna mi je duša Boga, Boga živoga:
o kada ću doći i lice Božje gledati?

Duša moja gine kada se spomenem
kako koračah u mnoštvu
predvodeć ga k Domu Božjemu.

Autor: Psalam 42

ZADNJE VIJESTI