Vrijeme što vam u tijelu još preostaje proživite ne više po ljudskim požudama nego po Božjoj volji

Autor: 1. Petrova 4. poglavlje

Današnja poruka mira glasi:

Dakle, budući da je Krist trpio u tijelu, i vi se oboružajte istim mišljenjem – jer tko trpi u tijelu okanio se grijeha –
da vrijeme što vam u tijelu još preostaje proživite ne više po ljudskim požudama nego po Božjoj volji.
Dosta je uistinu što ste u prošlom vremenu vršili volju pogana, hodeći u razvratnostima, požudama, pijančevanjima, pijankama, opijanjima i bezakoničkim idolopoklonstvima.

Autor: 1. Petrova 4. poglavlje