wikipedia.org

Uvijek se radujte!

Autor: 1 Sol 5:16-18

poruka mira

Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite!
U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.

Autor: 1 Sol 5:16-18