Ustrajte u molitvi; nek vas održi budnima u zahvaljivanju

Autor: Kološanima 4,1-4,3

Današnja poruka mira glasi:

Gospodari, postupajte prema vašim robovima s pravednošću i pravičnošću, znajući da i vi također imate Gospodara u nebu. Ustrajte u molitvi; nek vas održi budnima u zahvaljivanju.
U isto vrijeme, molite također za nas: nek Bog otvori jedna vrata našem propovijedanju da bih ja navješćivao tajnu Kristovu, za koju sam u zatvoru;

Autor: Kološanima 4,1-4,3