pixabay.com

Svu svoju brigu povjerite Njemu jer On se brine za vas.

Autor: 1Pt 5:5c-7

Poruka mira

Bog se oholima protivi,
a poniznima daruje milost.
Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme.
Svu svoju brigu povjerite Njemu jer On se brine za vas.

 

Autor: 1Pt 5:5c-7

ZADNJE VIJESTI