Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je

Autor: Jakovljeva poslanica 12-17

Današnja poruka mira glasi:

Neka nitko u napasti ne rekne: »Bog me napastuje.« Ta Bog ne može biti napastovan na zlo, i ne napastuje nikoga. Nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači i mami. Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću.

Ne varajte se, braćo moja ljubljena! Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlilâ u kome nema promjene ni sjene od mijene.

Autor: Jakovljeva poslanica 12-17

ZADNJE VIJESTI