Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu.

Autor: Psalam 84. poglavlje

Današnja poruka mira glasi:

Zborovođi. Po napjevu “Tijesci”. Sinova Korahovih.
Kako su mili stanovi tvoji, Jahve nad Vojskama!
Duša mi gine i čezne za dvorima Jahvinim. Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu.
I vrabac sebi log nalazi, i lastavica gnjezdašce gdje će položiti mlade svoje:
a ja žrtvenike tvoje, Jahve nad Vojskama, Kralju moj i Bože moj! Blaženi koji prebivaju u Domu tvome slaveć` te bez prestanka!
Blažen komu je pomoć u tebi dok se sprema na svete putove!

Autor: Psalam 84. poglavlje