Srce čovječje smišlja svoj put, ali Jahve upravlja korake njegove

Autor: Mudre izreke 16. poglavlje

Današnja poruka mira glasi:

Ljubavlju se i vjernošću pomiruje krivnja, i strahom se Gospodnjim uklanja zlo.
Kad su Jahvi mili putovi čovječji, i neprijatelje njegove miri s njim.
Bolje je malo s pravednošću nego veliki dohoci s nepravdom.
Srce čovječje smišlja svoj put, ali Jahve upravlja korake njegove.
Proročanstvo je na usnama kraljevim: u osudi se njegova usta neće ogriješiti.
Mjere i tezulje pripadaju Jahvi; njegovo su djelo i svi utezi.

Autor: Mudre izreke 16. poglavlje