Sjećajte se riječi koju vam rekoh; Nije sluga veći od svoga gospodara

Autor: Ivan 15

Današnja poruka mira glasi:

Kad biste bili od svijeta,
svijet bi svoje ljubio;
no budući da niste od svijeta,
nego sam vas ja izabrao iz svijeta,
zbog toga vas svijet mrzi.
Sjećajte se riječi koju vam rekoh:
Nije sluga veći od svoga gospodara.
Ako su mene progonili,
i vas će progoniti;
ako su moju riječ čuvali,
da vašu će čuvati.

Autor: Ivan 15

ZADNJE VIJESTI