Screenshoot
Screenshoot

Recite preplašenim srcima: Budite jaki, ne bojte se

Autor: Izaija 35. poglavlje

Današnja poruka mira glasi:

Nek` se uzraduje pustinja, zemlja sasušena, neka kliče stepa, nek` ljiljan procvjeta.
Nek` bujno cvatom cvate, da, neka od veselja kliče i nek` se raduje. Dana joj je slava Libanona, divota Karmela i Šarona; oni će vidjeti slavu Jahvinu, divotu Boga našega.
Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava!
Recite preplašenim srcima: “Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da nas spasi!

Autor: Izaija 35. poglavlje

ZADNJE VIJESTI