Prepusti Jahvi svoja djela i tvoje će se namisli ostvariti!

Autor: Mudre izreke 16. poglavlje

Današnja poruka mira glasi:

Čovjek snuje u srcu, a od Jahve je što će jezik odgovoriti.
Čovjeku se svi njegovi putovi čine čisti, a Jahve ispituje duhove.
Prepusti Jahvi svoja djela, i tvoje će se namisli ostvariti. Jahve je sve stvorio u svoju svrhu, pa i opakoga za dan zli.
Mrzak je Jahvi svatko ohola duha: takav zaista ne ostaje bez kazne.

Autor: Mudre izreke 16. poglavlje