Pomažite i ispravljajte jedni druge

Autor: Galaćanima 6,1

Današnja poruka mira glasi:

Braćo, ako i upadne čovjek u kakav prekršaj, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotkosti; a pazi na sebe, da i ti ne budeš iskušan!

Autor: Galaćanima 6,1