pexels
pexels

Po svoj zemlji razliježe se jeka njihova

Autor: Psalam 19, 2-5

Današnja poruka mira glasi:

 Nebesa slavu Božju kazuju,
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje,
a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije,
nije ni glas što se može čuti,
al’ po svoj zemlji razliježe se jeka,
riječi njihove sve do nakraj svijeta.

Autor: Psalam 19, 2-5

ZADNJE VIJESTI