pixabay.com

Plod pravednosti sije se u miru i ubrat’ će ga oni koji tvore mir!

Autor: Jakov 3:13-18

Današnja poruka mira glasi:

Tko je mudar i razborit među vama? Neka uzornim životom pokaže svoja djela s blagošću koja je svojstvena mudrosti.  Ali ako u srcu imate gorku ljubomoru i svadljivost, nemojte se hvalisati i ne lažite protiv istine! To nije mudrost koja dolazi odozgo, nego je zemaljska, tjelesna, demonska. Jer gdje je ljubomora i svadljivost, ondje je nered i svako zlo. Ali mudrost odozgo prije svega je čista, zatim mirotvorna, razumna, spremna poslušati, puna milosrđa i dobrih plodova, nepristrana, nelicemjerna. A plod pravednosti sije se u miru i ubrat će ga oni koji tvore mir.

Autor: Jakov 3:13-18