flickr.com

Odvratio se gnjev tvoj, Gospodine, i ti mene utješi!

Autor: Iz 12, 2-3.4b-6

Današnja poruka mira glasi:

Evo, Bog je spasenje moje,
uzdam se, ne bojim se više,
jer je Gospodin snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.
I s radošću ćete crpsti vodu
iz izvorâ spasenja.

Hvalite Gospodina,
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!

Pjevajte Gospodinu, jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona,

Autor: Iz 12, 2-3.4b-6