pixabay.com
pixabay.com

Objavljeno ti je, čovječe, što je dobro

Autor: Mih 6:8

Poruka mira

Objavljeno ti je, čovječe, što je dobro,
što Gospodin traži od tebe:
samo činiti pravicu,
milosrđe ljubiti
i smjerno sa svojim Bogom hoditi.

Autor: Mih 6:8

ZADNJE VIJESTI