header-jesus-hug

Mi znamo da smo iz smrti prešli u život jer ljubimo braću

Autor: 1. Ivanova poslanica 3,12-3,16

Današnja poruka mira glasi:

Ne kao Kajin, koji bijaše od Zloga i ubi brata svog. A zašto ga ubi? Jer mu djela bijahu zla, a bratova pravedna. Ne čudite se, braćo ako vas svijet mrzi. Mi znamo da smo iz smrti prešli u život jer ljubimo braću; tko ne ljubi, ostaje u smrti. Tko god mrzi brata svoga, ubojica je. A znate da nijedan ubojica nema u sebi trajnoga, vječnoga života.
Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću.

Autor: 1. Ivanova poslanica 3,12-3,16

ZADNJE VIJESTI