Pixabay

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!

Autor: Psalam 18

Današnja poruka mira glasi:

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj;

Bože moj, pećino moja, kojoj se utječem,
štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!

Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna
i od dušmana bit ću izbavljen.
Živio Gospodin! Blagoslovljena hridina moja!
Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!
Umnožio si pobjede kralju svojemu,
pomazaniku svome milost iskazao.

Riječ Gospodnja.

Autor: Psalam 18