Wikimedia Commons

Kraljevstvo Božje ne dolazi primjetljivo…

Autor: Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Današnja poruka mira glasi:

U ono vrijeme: Farizeji upitaju Isusa: “Kad će doći kraljevstvo Božje?« Odgovori im: “Kraljevstvo Božje ne dolazi primjetljivo. Niti će se moći kazati: ‘Evo ga ovdje!’ Ili: ‘Eno ga ondje!’ Ta evo — kraljevstvo je Božje među vama!”

Zatim reče učenicima: “Doći će dani kad ćete zaželjeti vidjeti i jedan dan Sina Čovječjega, ali ga nećete vidjeti. Govorit će vam: ‘Eno ga ondje, evo ovdje!’ Ne odlazite i ne pomamite se! Jer kao što munja sijevne na jednom kraju obzorja i odbljesne na drugom, tako će biti i sa Sinom Čovječjim u Dan njegov. No prije treba da on mnogo pretrpi i da ga ovaj naraštaj odbaci.”

Autor: Čitanje svetog Evanđelja po Luki