pixabay.com
pixabay.com

Koji mene slave, imat će život vječni

Autor: Sir 24, 1-4,18-22

Poruka mira

“Ja sam majka lijepe ljubavi, straha, znanja i svete nade. U meni je svaka ljupkost puta i istine, u meni svaka nada života i snage.
Dođite k meni svi koji me žudite i nasitite se plodovima mojim. Jer je spomen na mene slađi od meda i baština moja od mednoga saća. Koji me jedu, još više su me gladni, i koji me piju, još više za mnom žeđaju. Tko mene sluša, taj se ne stidi, i tko sa mnom radi, taj ne griješi.
Koji mene slave imat će život vječni.”

Autor: Sir 24, 1-4,18-22

ZADNJE VIJESTI