www.pexels.co

Hvalite Gospodina koji iz gliba vadi siromaha!

Autor: Psalam 113, 1-2.4-8

Današnja poruka mira glasi:

Hvalite, sluge Gospodnje,
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje
sada i dovijeka!

Uzvišen je Gospodin nad sve narode,
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš,
koji u visinama stoluje
i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga,
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima,
s prvacima svoga naroda.

Autor: Psalam 113, 1-2.4-8