pixabay.com

Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene?

Autor: Matej (18:21)

Današnja poruka mira glasi:

Tada pristupi k njemu Petar i reče: “Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?” (22) Kaže mu Isus: “Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.” (6:14) “Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. (15) Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka.”

Autor: Matej (18:21)

ZADNJE VIJESTI