Screenshoot
Screenshoot

Duša se moja k tebi privija, desnica me tvoja drži

Autor: Psalam 63, 8-9

Današnja poruka mira glasi:

Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.
Duša se moja k tebi privija,
desnica me tvoja drži.

Autor: Psalam 63, 8-9

ZADNJE VIJESTI