Budite sveti, jer sam ja svet!

Autor: 1. Petrova poslanica, 13

Poruka mira za današnji dan glasi:

Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista. Kao poslušna djeca ne supriličujte se prijašnjim požudama iz doba neznanja. Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju. Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet.

Autor: 1. Petrova poslanica, 13

ZADNJE VIJESTI