Budite budni i stalno molite da uzmognete umaći svemu što se ima zbiti!

Autor: Lk 21, 34-36

Poruka mira za današnji dan glasi:

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.«
Riječ Gospodnja.

Autor: Lk 21, 34-36